Voor Email naar de website klik hier

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Werkgroepen Parochie H.Lambertus

Bestuurlijk:  

 Kerngroep

Pastoor A. Smulders

Burg. de Kuyperlaan 1

tel. 363115

dhr. M. Post

Deken Franssenstraat 6

tel. 367035

Mw. R. van Stratum

Dr. Verbeeksingel 15

tel. 367264

 

Catechese:

·     Doopgroep Contactpersoon mw. Mariëlle Mengers --> voor mailcontact    klik hier

·     Eerste Communiewerkgroep   

        Voor de folder en aanmelding 1e H. Communie    klik hier  

        voor mailcontact met de werkgroep 1e H. Communie    klik hier

·     Huwelijksvoorbereiding      contactpersoon mw. M. Janus, Visven 150   tel. 257410 

·     Kind en Kerk    contactpersoon mw. I. van de Heuvel, Eksterdonk 26 tel. 340523

.    Vorming en Toerusting    contactpersoon mw. Riek van Stratum, dr. Verbeeksingel 15, tel. 367264 

·     Vormsel   contactpersoon    voor mailcontact  vormsel.go4it@gmail.com

 

Diakonie:  (voor meer informatie over de diakonie/diakoniegroepen in Veghel klik hier)

·        Rouwbezoek   contactpersoon

·        Hulpdienst Diaconie     contactpersoon   

o       klussen en vervoer    

o       telefoondienst    

o       ziekenbezoekgroep   contactpersoon Mw. Marie-Jeanette Moïze de Chateleux, Perelaar 35, Veghel  tel. 350888

o       caritas

o       bezoekdienst  

o  Steunpunt Rouwbegeleiding contactpersoon mw. R.v.Stratum,  Dr.Verbeeksingel 15   tel.363115

·        Veghel ontvangt kinderen 

·        Missie-ontwikkeling-vrede (MOV) contactpersoon mw. Monique, Kuyper Iepenlaan 5   tel. 343864

 

Liturgie:

·        Acolieten        contactpersoon  H. Hendriks,  Hertog Janstraat  5   tel. 364097

·        Avondwake     contactpersoon Mw. M. van Veghel,  Thorbeckelaan 12  tel 367656 

·     Collectanten   contactpersoon   Hr. A.Höppener,  Hysopveld 2   tel.362412 

.    Dopen contactpersoon  Parochiecentrum, Burg. de Kuyperlaan 1 tel. 363115

·        Koren:

Ĝ      cantorij         contactpersoon hr. H. Wijnhoven,  Visven 605  tel. 367770

Ĝ      dameskoor   contactpersoon mw. R. vd. Wiel,  Spoorlaan 2  tel. 364426

Ĝ      gregoriaanskoor   contactpersoon hr. R. Krol,  Hertogin Johannastr. 15  tel. 364315

Ĝ      gemengdkoor   contactpersoon Mw. H. Van Dieperbeek Burg.Völkerstraat 9  

             + Wergroep Liturgie contactpersoon mw. B. van Himbergen Molenstraat 28b   363481

              ( voor uitgebreide informatie over het gemengd koor klik hier  )

Ĝ      jeugdkoor        contactpersoon  Mw F Verberk, Spreeuwendonk 39, tel.353650

Ĝ     Love4music  contactpersoon  Elly van Liempt, De Scheifelaar 55, tel. 366443

 

·        Kindervieringen   contactpersoon mw. N. van Hedel-Biemans Moerven 258 tel. 212276

·        Lectoren           contactpersoon

·        Mariavieringen  contactpersoon  mw. M. Weusten,  Marterweide 9  tel. 352545

·        Misdienaars      contactpersoon  H. Hendriks,  Hertog Janstraat  5   tel. 364097

.    Peuter- en Kleutervieringen contactpersoon mw. S. Lunenburg,  smitse 7, 5258jv berlicum  tel. 06-23578552

.    Speciale vieringen contactpersoon mw.R. van Berlo, Spoorven 254   tel.293744

.    Thuiscommunie  contactpersoon Pastoor A. Smulders, Burg. de Kuyperlaan 1   tel. 363115

·       Gebedsdiensten/Woord-en communiediensten  mw. R.v.Stratum,  Dr.Verbeeksingel 15   tel.363115

·        Verzorgingshuis “Joachim en Anna”

o       pastoraat contact mw. Riek van Stratum, dr. Verbeeksingel 15   tel. 367264

 

Organisatie

·        Administratie  contactpersoon mw. T. Beuving, Spoorven 617  tel.  350165

·        Archief contactpersoon dhr. M.Coolen,  Wilgenstraat 14    tel.  365069

·        Automatisering contactpersoon hr. J. Laarhoven,  Ter Eycken 16   tel. 362907

·        Begroetingsdienst  contactpersoon Parochiecentrum, Burg. de Kuyperlaan 1 tel. 363115

·        Drukkerij   contactpersoon mw. C. Hutten,  Molenbeemden 22,  tel. 364051  

.    Financiën  contactpersoon dhr. T. RaaijmakersYpelaar 41   tel. 343893

·        Gastdames  contactpersoon Parochiecentrum, Burg. de Kuyperlaan 1 tel. 363115

·        Kerkbalans   contactpersoon dhr. G. v.Lanen,  Burg. van Lithstraat 16   tel. 364796

·        Kerkbijdrage contactpersoon mw. Tineke Beuving ; te bereiken via het Parochiecentrum tel. 0413 363115

·        Kerkhofadministratie  contactpersoon mw. F. vd. Sande,  Hertog Janstraat 25   tel. 363817

·        Kerkhofbeheer  dhr. P. van Rijbroek,  Venkelaar 15   tel. 367672

·        Kosters   contactpersoon  dhr. H. Hendriks,  Hertog Janstraat  5   tel. 364097

·        Parochieblad: redactie  contactpersoon dhr. P.Hol, Spoorven 7   tel. 367304

                          : bezorgen   contactpersoon  mw. J. v. Diepen,  Laarpark 6   tel. 367278 

                                      ( Voor redactie adressen zie onder "waar kan ik terecht voor" of  klik hier

.    Restauratiecommissie contactpersoon dhr. G. van Heeswijk, Paulus Potterstraat 4   tel.366897

·        Schoonmaak kerk contactpersoon mw. M. Gielen,  Zwaluwendonk 20   tel. 354684

·        Siergroep  contactpersoon

·        Technische dienst  contactpersoon hr. M. van Asseldonk, Deken Franssenstr. 4   tel. 364569

.    Tuindienst  contactpersoon 

·        Website:   redactie & beheer: www.parochiesveghel.nl  contactpersoon hr. A.van Stratum, dr. Verbeeksingel 15   tel. 367264 .

                      reportages: contactpersoon René Surminski,  Distellaar 55  tel. 352275

________________________________________________________________________

Start Omhoog Geschiedenis H.Lamb. wg H.Lambertus Eerste Communie