wg  H.Hart - H.Joh.
Start Omhoog

 

 

Voor Email naar de website klik hier

 

 

 

 

      

 

 

 

 

          

 

 

    

Bestuurlijk:

        Kerngroep                      voorzitter Pastor Groot Zevert

                                               vice-voorzitter dhr. Wim van de Louw Neckarhof 8 tel.366124  

                                               

Catechese:                                        contactpersoon H. Johannes Mw. Marie-Josť Keurlings-Simons, de Scheifelaar 3a, 

                                                         tel 353714                                        

∑        Communiewerkgroep       contactpersoon Nicolle van Heeswijk tel. 0610325690

                                               & Natasja van Haandel  tel. 0620568532                                  

        M25                                contactpersoon mw. Marie Josť Keurlings-Simons, de Scheifelaar 3a, 

        Vormsel                           contactpersoon    vormsel.go4it@gmail.com

∑        Huwelijksvoorbereiding     mw. Monique Janus (voor alle drie de Veghelse parochies) tel.  257410  

 Diakonie:                                              contactpersoon H. Johannes: Mw Riet Schevers, Jan van Galenstr. 33, tel. 366113

∑        Bezoekgroep nabestaanden  contactpersoon dhr.Riny de Ruyter NCB-laan 73 tel.343676

                                                    contactpersoon H. Johannes:

∑        Missie-Ontwikkeling-Vrede (MOV)  contactpersoon mw. Iris Bogers van Heeswijk, IJselstraat 21  tel. 342083  

∑        Ouderen- en Ziekenbezoekgroep contactpersoon mw. Hanny Pick-de Ruyter Dommelplantsoen 19  tel. 367722

∑        Hulpdienst Diakonie        zie Diakonie Klik hier

          - klussen en vervoer   

          - telefoondienst     

          - ziekenbezoekgroep   

          - caritas

          - bezoekdienst 

          - steunpunt rouwbegeleiding  

Liturgie:

∑        Acolieten bij lief en leed contactpersoon dhr.Wim Joosten, Maasstraat 21 tel.366661

∑        Avondwake                  contactpersoon Toon Tielemans Hendrikstraat 9 5462 GN tel.351124  / 0657018325

                                            contactpersoon H. Johannes: Mw.Trinet van Deursen, Krayenhoffstraat 36, tel.343078

∑        Collectanten                 contactpersoon dhr.Wim Joosten Maasstraat 21 tel.366661

∑        Dirigenten  

  o   Gemengdkoor       dhr. Wim v.d. Louw Neckarhof 8  tel.366124  

                                   koor Johannes: dhr.Willem Heldens, Spoorven 253, tel. 354501

∑        Gebedsvieringen           contactpersoon mw. Christien Vermeulen-Foolen Stadhuisplein 35 tel. 343083

∑        Koren:

  o     Dameskoor          voorzitter mw. Hanny Pick-de Ruyter Dommelplantsoen 19  tel. 367722  

                                      

 

  o     Gemengdkoor       voorzitter mw. Hanny Pick-de Ruyter Dommelplantsoen 19  tel. 367722  

                                         

 

 

  o     Herenkoor            voorzitter mw. Hanny Pick Dommelplantsoen 19  tel. 367722  

 

 

   o  Koor H.Johannes   voorzitter dhr. Frans van de Rijt, Marterweide 11, tel. 0649231950                                    

∑        Lectoren                       contactpersoon ChristienVermeulen-Foolen Stadhuisplein 35 tel. 343083

∑        Liturgisch Torenberaad  Pastor J. Groot Zevert    Vondelstr.9 tel.363615

∑        Organisten                   mw. Hilda Toci Dahliastraat 5  tel. 850845  

                                            koor H.Johannes: mw Marie-Anne Heldens, Spoorven 253, tel. 354501

∑        Uitvaartassistenten        dhr. Ad Vermeulen Stadhuisplein 35 tel. 343083

 

∑        Verkondiging bij vieringen  contactpersoon Pastor J.Groot Zevert Vondelstr.9 tel.363615

Organisatie:

∑        Boekhouding               dhr. Tini Raaijmakers, IJpelaar 41,  tel.343893

∑        Doopregister                dhr. Ad Vermeulen Stadhuisplein 35 tel. 343083

∑        Drukwerk

∑        Gastdames                 contactpersoon mw. Christien Vermeulen-Foolen Stadhuisplein 35 tel. 343083

∑        Interieurverzorging kerk mw. Elly v.d. Heijden De Mondriaan 26 5461 GC tel. 362396

        Interieurverzorging pastorie  mw. Gielen-van Boxtel

        Kerkhofadministratie/beheer  dhr en mw Ari en Elly Ketelaars-Waals, Chrysantenstraat 5, tel. 362221

∑        Kerkhofonderhoud        contactpersoon dhr. Tiny van Boxtel Rembrandtlaan 26  tel. 362685

∑        Kosters                       dhr. Tiny van Boxtel Rembrandtlaan 26  tel. 362685

∑        Ledenadministratie       dhr. Chris Pick Dommelplantsoen 19  tel. 367722

                                            gemeenschap H.Joh.: dhr. Jac van de Vorst, Prof.Oppenheimerstr. 13,  tel. 365663

∑        Overlijden :                  Bellen  via de pastorie v.d. parochie H.Lambertus,    tel. 0413-363115

∑        Parochieblad               mw. Truus Hamers-de Krom, Seinehof 17 tel. 363565  

                                           gemeenschap H.Joh.: Cor van den Hurk, Olivier van Noortstraat 3, tel. 340853

∑        Siergroep (+kerstgroepverzorging)  mw. Narda van Zutphen  De Haag 5 5464XG  tel. 366024

∑        Typewerk                    mw. Bernadette van de Crommert  N.C.B.-laan 27a  tel.342024

∑        Was en Kleding           mw. Nellie Mangus-Trommelen NCB-laan 54 tel. 364193

∑        Welkombezoekgroep   dhr. Wim Joosten Maasstraat 21  tel. 366661 

                                                  ( voor Welkomfolder klik hier )

   

Start Omhoog Geschiedenis H.Hart wg  H.Hart - H.Joh. Geschiedenis H.Joh.