Website viert Feest

      

 

Website viert Feest.....12½ jaar dienstbaar voor de parochie.

De website van de parochies bestaat op 1 april 2018 intussen al weer 12,5 jaar.

Bij de start begonnen met een bescheiden hoeveelheid van 20 pagina's, is de website nu gegroeid naar zo'n 50 pagina's.

In die 12½ jaar groeide het aantal bezoekers tot ca 50.000 per jaar.

Erg veel zaken kwamen in die  jaren voorbij. Om er enkelen te noemen: diverse jubilea  van Pastoor Smulders, Pastor Groot Zevert, het feest van Pastor Konings 50 jaar priester, maar ook diens overlijden in 2016. We zagen de afbraak van de oude H.Hartkerk, de komst van pastoraal werker Antoon van der Steen en later Mw. Hennie van Hattum, het begin van een nieuw parochieblad, de start van peutervieringen, de komst en na jaren ook weer het vertrek van Diaken Hans van Bemmel, de dierenzegening enz.,enz..

 

Na vijf jaar website, begin 2010, werd met duidelijke trots gemeld dat het bezoek aan de website nog alsmaar bleef groeien, bijna tot ongeloof van de maker.

Precies 24 december 2009, de dag vóór Kerstmis, bezocht de tienduizendste bezoeker van 2009 de website. Eigenlijk bereikte de website nog een tweede mijlpaal. Voor het eerst kwam de maand daarvóór het bezoekersaantal in één maand boven de duizend, zelfs ruim er boven.

En het bezoekersaantal bleef stijgen en kwam in 2010 al tot ruim boven de 15.000 en die stijging heeft zich nog lang doorgezet.

Het afgelopen jaar was het bezoekersaantal intussen opgelopen tot bijna 45.000

Was het beheer, de bouw en het actueel houden van de website tot eind 2009 nog een eenmansactiviteit, gelukkig kon met de komst van een extra reporter in de website daarna nog meer aandacht gegeven worden aan de actualiteit.

 

De website was aanvankelijk opgezet als een informatiebasis voor de 3 Veghelse parochies H.Hart, H.Johannes en H.Lambertus maar toen in september 2013 de grote Franciscusparochie ontstond met 9 kerken (inmiddels 8) is in een tijdsbestek van ongeveer één week de website omgebouwd tot een medium voor de hele Franciscusparochie.

 

Hoe is het begonnen en wat was het idee er achter ?

Het was eertijds pastoor Hendriks die van mening was dat de kerk mee moest gaan met de nieuwe ontwikkelingen wat betreft de “moderne” communicatiekanalen om zo ook het bereik te vergroten en informatie breed toegankelijk te maken en misschien ook een nieuwe vorm van uitstraling te creëren. De eerste stap was het maken van een globale opzet, daarna het vergaren van al de relevante informatie, het schrijven van teksten en het creëren van het nodige fotomateriaal. En zo startte na een voorbereiding van circa één jaar, de nieuwe parochiewebsite op 1 oktober 2005  de parochiewebsite.

In het begin natuurlijk nog met heel wat minder bezoekers en ook nog minder in omvang.

Een voorzichtige schatting van een 350 bezoekers per maand lag voor de hand. Het ging hier immers om een locale website voor vooral een lokaal publiek. Dat aantal bleek veel te laag geschat, voor het eerste jaar klopte dat nog maar intussen is het bezoekersaantal opgelopen tot het tienvoudige (ruim meer dan 3700 per maand).

 

Daarmee is de website uitgegroeid te tot een veel gebruikte manier om informatie te krijgen over de meest uiteenlopende parochieonderwerpen of het nu gaat over mistijden, de intenties voor de komende week in sommige plaatsen, een woordje van bezinning, actuele foto’s van een jubileum, afscheid of activiteit of waar je moet zijn voor een doop of een huwelijksinzegening of een begrafenis, enzovoort.

Dat legt natuurlijk de verplichting op om de website zo actueel mogelijk te houden.

 

Tot slot,

Er is nog iets merkwaardigs waar de website tegen aan loopt.

Voor het bevragen van zaken maakt zowel jong als oud gebruik van de website, dat merken we aan de reacties en de mailtjes die de website krijgt.

Vooral voor jongeren is de website een directe eerste ingang als ze iets zoeken rond kerk, geloof, communie of soortgelijk.

Maar in het denken van de vele vooral de oudere vrijwilligers is het voor publiciteit toch echt nog altijd van oudsher de locale krant die het eerste voor de hand ligt.

Laat nu net die groep in de vrijwilligerskern van de acht geloofsgemeenschappen het meest vertegenwoordigd zijn. Dan is het meteen duidelijk dat ook na 12½ jaar het nog steeds een "heidens karwei" is voor de redactie om breed gespreide actuele informatie te creëren. Maar graag gedaan !!

 

Ambro van Stratum redactie en beheer

René Surminski reportages