1. M25  algemeen / Wat is m25  - zie hieronder

2. Korte indrukken van de activiteiten van M25 in 2017  klik hier

 

M25      Wat is M25

 

De naam M25.

De naam M25 staat voor Mattheüs hoofdstuk 25.

Deze uitspraak van Jezus, opgeschreven in het evangelie van Mattheüs vormt de grondslag van M25.  Jezus noemt zes dingen die goed zijn om te doen: eten geven aan wie honger heeft, drinken aan wie dorst heeft, kleding aan wie naakt is, vreemdelingen gastvrijheid bieden, de zieken verzorgen en de gevangenen bezoeken. Later is daarbij gekomen 'de doden begraven' en paus Franciscus voegde toe: de zorg voor de schepping, ons gemeenschappelijk huis.

Op basis van deze uitspraak zetten jongeren zich in, geven hun tijd en energie aan concrete vrijwilligersactiviteiten. Zij willen helpen, iets betekenen voor mensen die het moeilijk hebben in onze samenleving.

 

 

 

Wat is M25?

M25 is ontstaan als vervolgtraject van de Vormselvoorbereiding. Nadat de jongeren zich ruim twee jaar hadden voorbereid op het sacrament van het Vormsel, was er een hechte groep ontstaan. Een aantal jongeren vond het jammer, dat er een einde kwam aan de maandelijkse avonden  en hadden behoefte aan een vervolgtraject.

M25 is een project dat jongeren tussen 12 en 18 jaar uitdaagt en ondersteunt om zich in te zetten voor zwakkeren en kwetsbaren in de samenleving, die best een steuntje in de rug kunnen gebruiken. M25 is een project voor jongeren dat laat zien en voelen wat het betekent om iets te doen voor een ander.

 

 

 

Wat doet een M25-groep?

Wij als M25 willen, samen met mensen van organisaties en instellingen die zich inzetten voor mens en maatschappij, echt aan de slag: ‘De handen uit de mouwen’.

 

Dit kan van alles zijn, zoals  - Wandelen met bejaarden.

                                         - Koffie schenken bij een koorjubileum.

                                         - Het kerkhof bladvrij maken in de herfst.

                                         - Een sponsorloop organiseren.

                                         - Helpen bij Brownies & Downies.

We worden nu soms al door verenigingen en organisaties benaderd met een gerichte hulpvraag. Daar zijn we trots op. Dat betekent dat M25 begint te leven binnen Veghel.

 

 

 

Wi

M25 kent behalve de leeftijd geen drempels om mee te doen. Gelovig of niet, rooms-katholiek, protestant, moslim of hindoe, iedereen is van harte welkom. Want andere mensen willen en kunnen helpen is niet aan godsdienst of levensbeschouwing gebonden. 

 

 

 

Voor en door jongeren.

M25 wordt voor en door jongeren georganiseerd. De begeleiding is er vooral om te zorgen dat alles met de organisaties goed geregeld is en jongeren ook de taak aan kunnen, die van hen gevraagd wordt. De jongeren zelf kunnen meedenken over nieuwe activiteiten, de wijze waarop dingen worden aangepakt en wat hun bijdrage kan zijn. Ook zorgen ze er zelf voor dat er van elke activiteit enkele foto’s op Instagram komen.

 

 

 

Organisatie.

We zijn in april 2017, na de Vormselviering in maart, van start gegaan. De groep bestaat uit 18 jongeren, 6 meisjes en 12 jongens. Ze zijn tussen de 13 en 17 jaar.  Omdat de jongeren elkaar al kenden van hun vormselvoorbereiding, voelde het voor hen vertrouwd om met elkaar verder te gaan.

De organisatie van M25 probeert te zorgen voor een gevarieerd aanbod van activiteiten. De jongeren mogen een vrije keuze maken uit dit aanbod, maar er wordt  verwacht dat ze zich tenminste voor 5 activiteiten op jaarbasis inzetten.

Daarnaast worden er in elk jaar een aantal groepsactiviteiten georganiseerd. Hierbij staat gezelligheid en groepsvorming centraal. Wij hopen dat zoveel mogelijk van de jongeren bij deze groepsactiviteiten aanwezig zullen zijn.

Informatie binnen de groep wordt uitgewisseld via een M25 groepsapp. Dit werkt praktisch en gemakkelijk.

Instagram en Facebook blijven een belangrijk medium om op een heel eigentijdse manier M25 onder de aandacht te brengen. Verslagen en foto’s worden nu al geplaatst op Instagram veghel.m25

Er moet nog energie gestoken worden in een mooie, aantrekkelijke en eigentijdse website. Hierop willen we de nodige informatie geven over M25, de activiteiten en de inhoud van avonden. Ook foto’s of reacties moeten hierop hun weg kunnen vinden. Ook willen we een nieuw logo, gemaakt door de jongeren zelf.

We zijn nog op zoek naar een tweede begeleider.

 

 

 

Begeleiding M25

Marie-José Keurlings,

keurlings@hotmail.com

Telefoon: 0611269038

 

 

En om een echte indruk te krijgen -> de activiteiten:

M25 ACTIVITEITEN 2018: M25 steekt de handen uit de mouwen voor de Krollenloop

'Hollen vur goei Veghelse Krollen'

Dit is het motto van de Veghelse Krollenloop, een loopevenement dat dit jaar voor de vijfde keer werd georganiseerd.

Dit jaar waren enkele van onze M25 jongeren mee actief als vrijwilliger om dit evenement te laten slagen.

Op zondagochtend,  al om 08.30 uur,  werden ze verwacht in de bakkerij van van Leur om 1500! Veghelse Krollen door te snijden, te besmeren en te beleggen met speculaas.

Een hele klus!!

Maar het was vooral heel gezellig.

Binnen twee uurtjes waren al de krollen klaar!

Na het hollen werd er volop gesmuld van de Veghelse Krollen!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M25 ACTIVITEITEN 2018: Allerzielen

Zaterdag 27 Oktober om 09.00 uur. De meeste tieners liggen nog in bed of zijn bij hun sportclub. Maar op de begraafplaats van de Heilig Hart kerk   was M25 bezig met het kerkhof netjes te maken.

 

M25 ACTIVITEITEN 2017

Mei : Brownies & Downies.

Van 10.00 uur tot 11.30 uur staken wij de handen uit de mouwen.  Tafels en stoelen klaar maken, bestek oppoetsen, servetten vouwen, sinaasappelen persen, citroen snijden, theedoos vullen enz. Maar vooral: in contact met jongeren met een verstandelijke beperking.

 

 

 

 

Juni : Avondvierdaagse met bewoners van het Aatrium.

Vier dagen lang liepen onze jongeren de Avondvierdaagse. Ze duwden een rolstoel of liepen met een oudere met een visuele beperking aan de arm. Er was veel plezier, lol en voldoening. Sportief bezig zijn en iets betekenen voor een ander gaan heel goed samen.

 

 

 

September : Koffieschenken na afloop van de installatieviering van pastoraal werkster Hennie van Hattum.

Na zo’n lange installatieviering ging een kopje koffie of thee er wel in. Vijf van onze jongeren hadden het er maar druk mee.

 

 

 

 

-Bezoek aan het PieterBrueghelHuis en in gesprek met Esther de Bie.

Esther gaf informatie over het Samsam project en activiteiten binnen het PieterBrueghelHuis. Hulp is hier altijd welkom.

 

 

 

Oktober: Koffieschenken, hapjes en drankjes serveren bij het jubileum van het gemengd koor van de Lambertuskerk.

Het gemengd koor vierde haar 50-jarig jubileum. Vier jongeren zorgden ervoor, dat niemand iets tekort kwam.

 

 

 -

 

Pater Issag vertelt in de H.Hart kerk.

( Avond van de werkgroep Vorming en Toerusting ) We waren met een mooie groep aanwezig.

 

 

 

 

- Blad harken op het kerkhof van H.Hartkerk.

Met bladharken, bezems en kruiwagens gingen we aan de slag om de herfstbladeren te ruimen. Alles werd ‘spik en span’ voor Allerzielen.

 

 

 

 

November: Krollenloop.

Enkele jongeren hielpen mee in de organisatie van de jaarlijkse Veghelse Krollenloop.

De opbrengst van deze trimloop kwam dit jaar ten goede aan Dementievriendelijk Meierijstad.

 

 

 

 

 

December: Kerstspel voor gezinnen met kleinere kinderen.

Een van de jongeren speelde mee in het kerstspel. Een paar anderen kwamen om de spelertjes mee om te kleden.