Geschiedenis H.Joh.
Start Omhoog

 

Voor Email naar de website klik hier

 Kerk H. Johannes

 

Op 15 december 1963 werd de parochie met de volledige naam parochie Heilige Johannes Evangelist opgericht als een geografische afsplitsing van de parochie H. Lambertus. De kern van de parochie zou gevormd worden door het nieuwe Veghel-Zuid. Veghel-Zuid was voorzien als een omvangrijk nieuwbouwgebied waar op dat moment de eerste huizen gebouwd werden.

Tot bouwpastoor werd benoemd pastoor W.G.F. Janssen, op dat moment verbonden aan de parochie H. Lambertus in Veghel. Het kerkgebouw kon al anderhalf jaar later op 23 mei 1965 in gebruik worden genomen worden.  Het kerkgebouw was eigenlijk bedoeld als toekomstige gymzaal en werd gebouwd door de gemeente.

Maar sedertdien is het gebouw kerk gebleven. In 1979 werd het door de parochie in eigendom overgenomen van de gemeente. 

 

In augustus 1971, de wijk had inmiddels een forse omvang, werd pastoor Janssen opgevolgd door pastor P.Konings met ondersteuning van pater Jan Janssen. In 1985 werd pater Janssen fulltime opgevolgd door Zr. Benitia, al jaren als vrijwilligster werkzaam voor de parochie.  In 1997 werd Zr. Benitia echter grotendeels teruggeroepen om met haar kwaliteiten het bestuur van de zustercongregatie te versterken. Haar inzet voor de parochie is daardoor sedertdien sterk beperkt.

Pastor Konings is sedert begin 2004 officieel met emeritaat gegaan maar heeft in de praktijk zijn werkzaamheden als pastoor daarna voortgezet tot zijn overlijden op 4 januari 2017.

Sinds Pasen 2001 maakte de parochie samen met de parochie H. Lambertus en de parochie H. Johannes deel uit van de Pastorale Eenheid Veghel.

 

Per 22 september 2013 is de parochie samen met de acht andere parochies binnen de gemeente Veghel, opgegaan in de nieuw opgerichte parochie H. Franciscus.

 

Met het overlijden van pastor Konings is er voor de geloofsgemeenschap van de H. Johanneskerk een nieuwe situatie onstaan.

Na overleg met de geloofsgemeenschap van de H. Hartkerk is besloten om vanaf februari daarmee samen te gaan in de kerk van het H.Hart.