Geschiedenis H.Hart
Start Omhoog

 

Voor Email naar de website klik hier

Kerk H.Hart van Jesus

In 1955 werd de H.Hartparochie als zelfstandige parochie afgesplitst van de parochie H.Lambertus.

De groei van Veghel en daarmee ook van de Parochie H.Lambertus maakte deze afsplitsing noodzakelijk

 

De parochie is opgericht onder de volledige naam Parochie van het Heilig Hart van Jesus.

Als bouwpastoor werd benoemd pastoor J. van den Boom, tot dan kapelaan in de Lambertus parochie.

Als grens tussen beide parochies werd de rivier de AA aangewezen. De parochie H.Hart kreeg daarbij de verantwoordelijkheid voor het deel van Veghel aan de Zuid-West kant van de AA. Deze grens wordt ook nu nog steeds gehanteerd.

 

Bij de oprichting omvatte de parochie ca 3600 parochianen wat in de loop van de jaren gegroeid is tot 4500 nu.

In maart 1957 werd als noodkerk een nieuw gebouwde loods in gebruik genomen. Deze noodkerk heeft tot 1962 dienst gedaan. Intussen werd er ijverig gebouwd aan een nieuwe kerk aan de Sluisstraat. De nieuwe kerk was een prachtig resultaat van voortvarendheid, inzet en offerbereidheid van velen. Met de bouw waren de geldmiddelen uitgeput en moest de aankleding noodzakelijkerwijs sober blijven. Bij het 12,5-jarig bestaan werden echter kleurige raammozaïeken  aangebracht en kort daarna kon de kerk verfraaid worden met een monumentaal pijporgel.

Op 28 augustus 1983 ging bouwpastoor J.van den Boom met emeritaat en werd kapelaan E.Verhoeven benoemd tot pastoor. Op 30 september 1989 werd Dhr. M. Christiaans parochiaan van de H.Hartparochie, tot diaken gewijd en als diaken toegevoegd aan de eigen parochie. Bijna daarop aansluitend werd pastoor Verhoeven benoemd tot vicaris van het Bisdom en werd Pastor J.H. Groot Zevert ss.cc. in juni 1990 benoemd tot pastoor. Na zijn officieel ontslag (emeritaat) in juli 2000 is hij tot op heden parochieassistentie blijven verlenen (in feite “de pastoor” gebleven).

 

Op grond van hoge kosten van het kerkgebouw en een veranderd kerkbezoekpatroon werd na lang aarzelen besloten tot de bouw van een kleiner kerkruimte, vastgebouwd aan de bestaande pastorie c.q. het parochiecentrum. De nieuwe - veel kleinere - kerk is op 14 oktober 2001 plechtig in gebruik genomen.

 

Sinds Pasen 2001 maakte de parochie samen met de parochie H.Lambertus en de parochie H.Johannes deel uit van de Pastorale Eenheid Veghel.

 

Per 22 september 2013 is de parochie samen met de acht andere parochies binnen de gemeente Veghel, opgegaan in de nieuw opgerichte parochie H. Franciscus.