Kerk Eerde geschiedenis
Start Omhoog

 

Voor Email naar de website klik hier

 

 

Doordat rond het midden van de vorige eeuw de bestaande noodkerk steeds meer onderhoud vergde en bovendien te klein werd voor de groeiende bevolking,
ontstond het plan om een eigen kerk te bouwen. Pastoor Jansen nam in 1869 contact op met de architect Henri van Tulder uit Tilburg.

De eerste zorg is het komen aan een startkapitaal. De intekenaktie onder de bevolking was een groot succes. Van de totale bouwsom van f 33000.00 werd in een

klap een bedrag van bijna f 9000,00 opgebracht. Met bijdragen van omliggende gemeenten en het bisdom worden de kerk en bovendien een nieuwe pastorie gebouwd.

 Op 15 dec. 1872 wordt de kerk ingezegend en daarmee in gebruik genomen.

De kerk is volgens de bouwopdracht een drie-beukige basiliek in neo-gotische stijl.

In 1874 worden er twee klokken in de toren geplaatst, een klok afkomstig van de oude Antonius-kapel en de andere uit de oude pastorie. De oudste van de twee dateert van 1743. In 1875 wordt de kerk van binnen ‘bezet’ (gestucadoord).

In 1877 wordt het priesterkoor beschilderd naar een ontwerp van de welbekende architect Kuipers uit Amsterdam door P. van den Boer. Dezelfde architect maakt ook

het ontwerp voor hét hoogaltaar dat in 1878 wordt geplaatst.

In 1879 wordt er in het priesterkoor een nieuwe vloer gelegd. Dan is het zover dat de nieuwe kerk geconsacreerd kan worden. Dit gebeurt in 1879 door Mgr. Godschalk,

bisschop van den Bosch. Daarna wordt in 1881 de hele kerk beschilderd, weer naar ontwerp van architect Kuipers, en werden de oude biechtstoelen, nog afkomstig uit
de oude schuurkerk, door nieuwe vervangen. In de navolgende decennia werden vele verfraaiingen en versieringen aangebracht. (glas in loodramen, een kruisweg,

kroonluchtters, een nieuw orgel, enz.)

Door de zware gevechten op het einde van de oorlog, bleef Eerde achter met een zwaargehavende kerk met kapotgeschoten toren. Na een provisorische restauratie

kon de kerk weer in gebruik worden genomen en werden plannen gemaakt voor een algehele restauratie. Na aanvankelijk weinig medewerking van het bisdom, dat

adviseerde tot een bescheiden nieuwbouwen sloop van de ruïne, kwam in 1959 de verlossende goedkeuring voor de restauratie en toezegging van ondersteuning.

Reeds met Kerstmis 1960 is het karwei geklaard en op 14 januari 1961 wordt de haan op de toren geplaatst. Daarna is er nog jaren gewerkt om het interieur weer in oude

glorie te herstellen. Met de aankoop van een orgel in 1973 wordt de kroon gezet op de totale restauratie.

De Eerdse kerk is een fraai bezit van een dynamische parochie, die ook in een tijd van tekort aan priesters de toekomst met vertrouwen tegemoet kan zien.

 

Uit: Kerkepad Dekenaat Veghel 1993

 

Per 22 september 2013 is de parochie samen met de acht andere parochies binnen de gemeente Veghel, opgegaan in de nieuw opgerichte parochie H. Franciscus.