Kerk Boerdonk Geschiedenis
Start Omhoog

 

Voor Email naar de website klik hier

 

 

Parochie Boerdonk
Oorspronkelijk hoorde de parochie Boerdonk, samen met Keldonk, bij de parochie Erp. Al vele eeuwen bestond er een kapel in Boerdonk, de zgn.
Corneliskapel. Deze werd reeds in 1483 gesticht. Uit oude documenten blijkt dat reeds in de zestiende eeuw regelmatig H. Missen werden opgedragen

in deze kapel. De kapel wordt in de brochure Erthepe, van de heemkundekring Erp, Boerdonk en Keldonk als volgt beschreven:

 

"Het was met stro gedekt, ongeveer negen meter lang en zes meter breed.
Aan de Oostzijde was een dubbele deur. De lemen wand aan de Zuidzijde
had twee glazen raampjes en aan de voorkant bevond zich een raampje. De
vloer was van kleiachtige aarde gemaakt."

Om de gelovigen op te roepen voor de dienst werd er op een hoorn geblazen.

Wegens een niet duidelijk conflict met de protestantse overheid, werd er door de deurwaarder Hendrik van Rijssen van het "Leenhof van Brabant" op 23 juni 1755

beslag gelegd op de kapel met alle bezittingen. De kapel werd gesloten en verzegeld.

In de kapel stond ook een beeld van de H. Cornelis; door de boeren werd deze aangeroepen bij ziekten onder het vee.
De H. Cornelis wordt ook vaak afgebeeld met een hoorn. (Latijns "cornu" = hoorn).

In deze donkere tijden van de geloofsvervolging is de kapel vervallen en verdwenen.

De parochianen waren verder aangewezen op de kerk te Erp.

Wegens de grote afstand (er liep één harde weg over Keldonk, de Kanaaldijk en de Veerstraat tot de Kapelstraat.) en ook door een groeiend aantal inwoners werd er

een verzoek gedaan om zelfstandig te mogen worden. De financiën waren, zoals overal, een behoorlijk probleem. In 1868 wordt er een begroting opgesteld die,

zonder altaren, kerkbanken, orgel, etc. uitkwam op bijna f 15.000,00.

In 1869 werd er een pastoor benoemd, Adrianus Reijnen. Boerdonk werd een zelfstandige parochie, en 203 communicanten gingen van de parochie Erp over naar

Boerdonk. De eerste pastoor begon met de bouw van een noodkerk, maar in hetzelfde jaar heeft hij al de eerste steen gelegd voor een eigen kerk. In 1870 kwam deze,
tegelijk met de pastorie, gereed.

De tweede pastoor, Gerardus van Schijndel, die in 1896 werd benoemd, heeft in 1909 de aanzet gegeven tot de stichting van de congregatie van de Missiezusters

Franciscanessen van de H. Antonius. In 1913 werd deze opgericht; de pastorie was het verblijf van de eerste zusters. In 1918 wordt er een klooster gebouwd.

Maar al in 1921 gaat het moederhuis van deze congregatie naar Asten.

 

Uit: Kerkepad Dekenaat Veghel 1993

 

Per 22 september 2013 is de parochie samen met de acht andere parochies binnen de gemeente Veghel, opgegaan in de nieuw opgerichte parochie H. Franciscus.