Geschiedenis H.Lamb.
Start Omhoog

 

Voor Email naar de website klik hier

H. Lambertus kerk en gemeenschap

 

De Lambertsparochie wordt al in 1310 vernoemd. De huidige kerk is niet het eerste kerkgebouw. De oude kerk stond aan de andere kant van de markt waar nu de bibliotheek gevestigd is. In 1648 werd in een groot deel van wat nu Nederland is de katholieke godsdienst verboden en ging de kerk over in protestantse handen. Voor 20 tot 30 protestanten was deze kerk met ca 500 zitplaatsen veel te groot. De katholieken weken uit naar "vrij" land en in het land van Ravenstein waar ook Uden onder viel was de godsdienst vrij. Van 1649-1672 heeft de parochie daarom een "kerk" gehad op de grens van Mariaheide-Uden op de "Hooge Heide". Vanaf 1672 hebben de katholieken in Veghel oogluikend toegestaan, een schuurkerk in gebruik ongeveer waar nu de pastorie staat.  In 1819 kwam het oude kerkgebouw bij koninklijk besluit weer terug bij de katholieken maar dat was intussen flink onderkomen.

In 1853 ontstond het plan voor een nieuwe kerk waar aan in 1857 begonnen werd met als bouwheer deken van Miert, die ook de aanzet heeft gegeven tot een nieuwe congregatie van zusters, de zusters Franciscanessen. Aan deze zustercongregatie heeft Veghel en verre omgeving zeer veel te danken op het gebied van gezondheidszorg (o.a. ziekenhuis) en onderwijs. Op 19 oktober 1863 werd de nieuwe kerk - ontworpen door de daarna beroemd geworden architect Pierre Cuypers - ingezegend. Omdat de kerk dicht bij de Joodse synagoge kwam te staan (schuin er tegenover) werd door de joodse gemeenschap als voorwaarde gesteld dat de kerkingang gesierd zou worden met de beeltenissen van Mozes en Aron.  In latere jaren tijdens de oorlog 1940-1945 is het kerkgebouw flink beschadigd geraakt. Ook waren de klokken door de bezetter in beslaggenomen. Na de oorlog is de schade hersteld en zijn nieuwe klokken aangebracht. De kerk, van oorsprong binnenin voorzien van pleisterwerk is tussen 1958 en 1963 van deze pleisterlaag ontdaan en heeft daarmee het huidige binnenaanzicht gekregen.

In november 2004 is pastoor drs. A. Hendriks opgevolgd door pastoor A. Smulders die vanaf dat moment de verantwoordelijkheid draagt eerst met de ondersteuning van de pastoraal werkster mw. drs. R. van Stratum (tot haar pensioen in 2009) maar sedert  augustus 2007 ook met ondersteuning van dhr. A. van der Steen pastoraal werker (tot zijn vertrek in 2014).  

Vanaf begin 2011 is dit team aangevuld met diaken Hans van Bemmel ofm. (installatie 3-4-2011 tot 1-7-2017)

 

Sinds Pasen 2001 maakte de parochie samen met de parochie H. Hart en de parochie H. Johannes deel uit van de Pastorale Eenheid Veghel.

 

Per 22 september 2013 is de parochie samen met de acht andere parochies binnen de gemeente Veghel, opgegaan in de nieuw opgerichte parochie H.

Franciscus.

 

Vanaf maart  2017 is het pastoresteam aangevuld met kapelaan pater Issag Jesudass.