Gemengd Koor parochie H. Lambertus

 

Het Gemengd Koor is is in 1967 van start gegaan. In 2017 bestaat het koor dus 50 jaar.

Vr de jaren zestig van de vorige eeuw bestond een R.K. Kerkkoor traditioneel uit mannen.

Toen de vrouwen gingen deelnemen kwam er een frisse wind die de animo voor deelname in een kerkkoor flink verbeterde.

Het bestuur bestond toen nog uitsluitend uit mannen, terwijl dat nu heel anders ligt.

Vrouwen vervullen vaak de bestuursfuncties.

 

Momenteel staat het koor onder leiding van een dirigent en organist met een professionele opleiding, en het aantal leden is nu 32. Jammer dat door het ouder wordende ledenaantal het koor van jaar tot jaar minder wordt.

Bijna alles wordt 4-stemmig gezongen in diverse talen.

 

Veel aandacht wordt besteed aan de stemvorming.

Juist omdat de koorleden ouder worden zijn ademhalingsoefeningen noodzakelijk.

Graag zagen wij dat jongere mensen zich zouden aansluiten bij ons koor.

En dat hoeven echt geen twintigers te zijn, met zestigplussers zijn we ook al heel blij.

 

Repetities worden gehouden op de donderdag avond van 20.00 tot 22.00 uur, in de pastorie Burg de Kuyperlaan 1 in Veghel.

Op zondag, eens in de veertien dagen, wordt de Eucharistieviering door het koor met mooie liederen en vaste gezangen opgeluisterd.

En niet te vergeten de hoogtijdagen, zoals Kerstmis, Pasen, Pinksteren enz.

 

Belangstellenden zijn van harte welkom om een kijkje te komen nemen op een repetitieavond, om te luisteren en misschien wat proberen mee te zingen.

In de pauze is er koffie en thee.

Na afloop van de repetitie is er tijd, voor degene die wil, om in de keuken van de pastorie een glaasje te drinken.

Dat is gezellig en goed voor de sfeer.

Ook genieten we van de zomeravondborrel voor de vakantieperiode, het Ceciliafeest; maar voorop staat het plezier van het samen zingen en het werken aan een goede uitvoering op de diverse zondagen.

Nieuwe leden zijn van harte uitgenodigd en warm welkom geheten op Donderdagvond in de pastorie aan de Burg de Kuyperlaan 1.