Gebeden
Start Omhoog

 

Voor Email naar de website klik hier

Morgengebed

Avondgebed 1

Avondgebed 2

Gebed om barmhartigheid 

Mariagebed 

Gebed van bezinning /gebed om vergeving

Gebed van bezinning / voor een goede besteding van onze tijd

 

 

-----------------------------------------------------------------------

 

Gebed voor vluchtelingen die de oversteek naar Europa wagen

 

Steeds meer vluchtelingen wagen de oversteek. En steeds meer van hen verdrinken in hun poging Europa via de Middellandse zee te bereiken. 

Onlangs nog vonden honderden vluchtelingen de dood. Ds. Karin van den Broeke Preses van de generale synode van de Protestantse Kerk in Nederland 

schreef een gebed dat u kunt gebruiken in uw persoonlijk gebed .

 

 

Barmhartige God, U die onze harten en gedachten kent,
bij U komen we met wat we horen over vluchtelingen die verdrinken in de Middellandse Zee.
Bij U leggen we de verschrikking neer van zoveel doden.
Voor Uw aangezicht brengen wij de levens van mensen die oorlog ontvluchtten, die hoopten op een beter leven en die verdwenen in zee.
Houd hun namen geschreven in Uw hand.

Wees bij allen die zich afvragen of het hun directe verwanten zijn die naamloos begraven worden.
Wees bij allen die leven in rouw.
Wees bij reddingwerkers die beelden van verschrikking met zich meedragen.
Wees bij hen die drenkelingen opvangen.
Wees bij hen die de laatste zorg aan doden besteden.

Geef vrede. Help ons toe te bewegen naar een wereld waarin geen mens meer hoeft te vluchten.
Maak een einde aan de wijze waarop mensensmokkelaars de nood van anderen uitbuiten.

Maak ons mild en barmhartig, wijs en handelingsbekwaam.
Dat wij doen wat gedaan moet worden.
Dat ook wij niet loslaten het werk dat U in ons begon.

Ontferm U.

Amen

-----------------------------------------------------------------------

 

 

Morgengebed:

Lieve God,

Bedankt voor de veilige, gezonde en rustige slaap.

Moge vandaag uw naam geheiligd worden

door mijn doen en laten.

Moge uw naam geheiligd worden

in mijn spreken en zwijgen,

in mijn werk en ontspanning,

in mijn eten en drinken,

in mijn wensen en verlangens.

 

Moge uw naam geheiligd worden, God:

Vader,

gever en schepper van alle goeds,

bron van leven,

bron van liefde,

Zoon,

voorlichter van God en mens,

eerstgeborene uit de dood,

levende over en door de dood heen.

Heilige Geest,

vuur, kracht, liefde

die mij in beweging zet.

 

Blijf bij mij, Heer, vandaag,

en wees voor mij een bron van kracht,

waaruit ik kan putten

in goede en vervelende ogenblikken.

-------------------------------------------------------

terug naar begin

Avondgebed 1:

 

Lieve Heer Jezus,

in de stilte van de avond

kom ik weer bij u.

Ik dank u

voor al het mooie en goede

dat ik vandaag mocht meemaken

 

Vergeef me

voor wat ik vandaag fout heb gedaan.

 

Ik bid ook voor allen die mij lief zijn

Bewaar hen deze nacht

in uw liefde en vrede

Amen.

----------------------------------------------------

terug naar begin

Avondgebed 2:

 

Lieve God

Ik ga slapen.

Bedankt voor de lieve mensen, die ik vandaag heb ontmoet:

zegen hen.

Vergeef me wat ik verkeerd heb gedaan,

vooral mijn verkeerde gedachten over mensen.

Ik ga nu slapen: geef me een veilige, gezonde, rustige slaap.

In uw handen beveel ik mijn leven,

van vroeger, van nu, van de toekomst.

In uw handen beveel ik mijn ziel,

dat lieve kleine stukje leven wat ik van u heb gekregen.

In uw handen beveel ik mijn geest,

die mij in beweging zet en houdt.

In uw handen beveel ik dat lichaam van mij,

waarmee ik zoveel kan en doe.

Neem dit alles van mij aan en bewaar het in uw hand.

 

Heer, blijf met uw licht bij mij in mijn duisternis.

-----------------------------------------------------------------------

terug naar begin

 

 

Gebed om barmhartigheid

 

God, wij bidden U

voor mensen die honger lijden in het lichaam,

voor mensen die zich uitgeput en verzwakt voortslepen,

voor mensen die vooral hongeren naar liefde, vrede en

rust in hun leven:

dat wij in staat zijn en moeite doen

om hun lichamelijke en geestelijke honger te stillen.

 

God, wij bidden U

voor mensen die dorst lijden in het lichaam,

voor mensen die het kostbare water voor zichzelf,

hun vee en hun land missen,

voor mensen die vooral dorsten naar recht en gerechtigheid:

dat wij in staat zijn en moeite doen

om hun lichamelijke en geestelijke dorst te lessen.

 

God, wij bidden U

voor mensen die zich niet warm en mooi kunnen kleden,

voor mensen die ongenadig bloot staan aan de elementen

van de natuur,

voor mensen die geestelijk in de kou en in hun hemd staan:

dat wij in staat zijn en moeite doen

om hun lichamen te kleden en hun zielen te verwarmen.

 

God, wij bidden U

voor mensen uit verre landen en andere culturen, die bij ons wonen,

voor vreemdelingen die ons helpen en hier hun brood verdienen:

dat wij hen open en zonder vooroordelen tegemoet treden,

dat wij hen gastvrij herbergen en barmhartig behandelen.

 

God, wij bidden U

voor mensen die ziek zijn en aan huis en bed gekluisterd,

voor mensen langdurig of stervensziek, met pijn in het lichaam

of in de geest:

dat zij de zin van hun leven kunnen blijven zien,

dat wij met hen meelijden en het kruis helpen dragen.

 

God, wij bidden U

voor mensen die, terecht of onterecht, in de gevangenis verblijven,

voor mensen die gevangen zitten in zichzelf, in geld, in verslaving:

dat zij de echte vrijheid ontdekken en hervinden,

dat wij hen de ware vrijheid van de kinderen Gods bezorgen.

---------------------------------------------------------------------------------------

terug naar begin

 

 

Samen op weg (Maria-gebed)

Samen op weg zoekend naar liefde

Kom, o Maria naast ons staan.

Want kan een mens, zonder die ander

Vreugde en vriendschap ondergaan?

Zo moeten mensen zijn voor elkaar,

Een steun en toeverlaat

Die niet verloren gaat

 

Met U op weg, zoekend naar kansen,

Naar elke nieuwe mogelijkheid

Om voor elkaar leven te scheppen,

Maak ons, Maria, toch bereid,

Wil bij ons zijn van uur tot uur

Ons leiden elk moment,

Dat men uw Zoon herkent.

 

Met U op weg, zoekend naar leven,

Geef ons, Maria, goede raad.

Wij vinden hoop, sterk en gedreven,

Zingend en blij en zonder haat.

Niemand alleen en allen tezaam,

Dan is geen leven zwaar,

Zijn wij er voor elkaar.

---------------------------------------------------------------------------------------

 

terug naar begin

 

Gebed van Bezinning / Gebed om vergeving 

 

U maakte ons met ogen en U gaf ons het licht

maar onze naaste valt soms buiten ons gezicht

 

U maakte ons met oren en U gaf ons het woord

maar onze naaste wordt soms niet door ons gehoord

 

U maakte ons met voeten en U gaf ons de kracht

maar onze naaste wacht soms tevergeefs

 

U maakte ons met handen en U gaf ons het werk

maar onze naaste merkt er soms niets van

 

Vergeef ons Heer. Wij vragen U om liefde

om voor de naaste een groet van U te zijn.

  

---------------------------------------------------------------------------------------

terug naar begin

 

Gebed van Bezinning / 

voor een goede besteding van onze tijd

 

Heer van onze uren en dagen,
gij hebt ons veel tijd gegeven.
De tijd licht achter ons,

en voor ons.

Hij was van ons,

en hij wordt van ons,
wij hebben hem van u.
Wij danken u,

voor elke slag van de klok.
En voor elke morgen,

die wij zien.

Wij vragen u niet,

ons nu meer tijd te geven.
Wij vragen u slechts,

dat wij ieder uur,

kalm en beheerst,
kunnen vullen.

Wij vragen u,

dat wij een beetje van deze tijd,
vrij mogen houden,

van bevel en plicht.

Een beetje mogen reserveren,
voor stilte en spel.

En voor mensen,

die trooster nodig hebben.

Wij vragen u om zorgvuldigheid,
dat wij onze tijd niet verdoen,
niet verspillen, niet verkwisten.
Elk uur is een strook land,

wij zouden die met een ploeg,
willen omleggen.

Wij willen er liefde instorten,
gedachten en gesprekken,
opdat er vruchten groeien.

-----------------------------------------------------------------------

 

 

terug naar begin