Doorverwijzing/links
Start

 

 

Voor Email naar de website klik hier

 

 

Onderstaand een aantal verwijzingen naar Webpagina's van organisaties waar meer informatie te vinden is over Kerk en christelijk geloof

 

Bisdom den Bosch  :  www.bisdomdenbosch.nl

Beweging van Barmhartigheid : WWW.barmhartigheid.nl

Katholiek Nederland: https://www.katholiek.nl/

RK. Kerk en Mediapastoraat: www.rkkerk.nl

Abdij van Berne in Heeswijk: www.abdijvanberne.nl

Zusters Franciscanessen : www.sficnet.org

De Katholieke BijbelStichting (KBS): www.rkbijbel.nl 

De Bijbel in de Willibrordvertaling:  www.willibrordbijbel.nl

Gebed: www.gebed.nl

Parochiespiritualiteit : www.parochiespiritualiteit.org 

Het Katholiek Gezin:  www.katholiekgezin.nl

Opleidingen: 

    Priesteropleiding Sint Janscentrum: www.sint-janscentrum.nl

    Theologieopleidingen:

- Universiteit Nijmegen: www.ru.nl/theologie

- Universteit Tilburg: http://www.uvt.nl/faculteiten/fkt/

- Fontys Hogescholen (HBO): www.fontys.nl/theologie

Bedevaarten naar Bauraing:  http://home.kpn.nl/m.de.wit-ssc/