Voor Email naar de website klik hier

(Jaarverslag diakonie 2018  klik hier : (er wordt  dan een pdf-document geopend.) 

voor email naar Hulpdienst Diakonie : Klik HIER  

 

 

 

 

Diakonie

 

Onder diakonie verstaan wij de manieren waarop christenen zich in daden solidair tonen met mensen in nood of werken aan het oplossen van maatschappelijke problemen. Een belangrijk uitgangspunt is hierbij dat dit gedaan wordt samen met de betrokkene(n). Boven de schuldvraag uitkomen en samen bekijken wat gedaan kan worden, dat is de leidraad in ons diakonaal werk. Dienstbaar zijn aan de ander. 

Diakonie is naast liturgie en catechese een kerntaak van de kerk.

 

De Hulpdienst Diakonie Veghel is een project van nabije en kleine hulp aan mensen door vrijwilligers.

De hulp wordt gegeven aan mensen van welk geloof of ras of kleur of status dan ook. 

De Hulpdienst Diakonie is een gezamenlijk initiatief van de RK parochies in Veghel-centrum (parochies H.Hart, H.Johannes en H.Lambertus) en de Protestantse gemeente. De Hulpdienst Diakonie bestaat sinds 1991.

 

 

 

 

 

Als inspiratiebron putten we uit de Zeven Werken van Barmhartigheid:

De hongerigen te eten geven

De dorstigen te drinken geven

De naakten te kleden

De doden begraven

De vreemdeling opnemen

de zieken bezoeken

De gevangenen bezoeken.

 

 

Vertaald naar de praktijk van nu geeft dat de volgende activiteiten:

 

 

 

 

 

 

TELEFOONDIENST

• hebt u hulp nodig ?

• wilt u eens over iets

    praten ?

• pak de telefoon

• bereikbaar van

maandag t/m vrijdag tussen

9.00-11.00 uur

alle dagen tussen

19:00 – 21.00 uur

 telefoon: 

 0413 - 352232  

   

ZIEKENBEZOEK

• bezoek aan langdurig 

    zieken en

    mindervaliden

• bezoek aan mensen

    in zorgcentra of

    verpleeghuis 

 telefoon:

 0413-352232

 

meer informatie

klik hier

 

GEZELSCHAPSBEZOEK

• U voelt zich wat alleen

    en eenzaam; graag

    bezoek van iemand ?

 telefoon: 

 0413 - 352232

 

     

VERVOERSDIENST

• vervoer naar familie,

    ziekenhuis, kerk, kaart- of

    hobbyclub enz.

• met of zonder begeleiding

• binnen of buiten  

   woonkern

• tegen vergoeding op maat

 telefoon: 

 0413 - 352232

 meer informatie klik hier

  

ROUWBEZOEK

 

• bezoek aan mensen

   die een dierbare

   verloren hebben

 telefoon: 

 0413 - 352232

 

 meer informatie

  klik hier

 

 

CARITAS

• de Hulpdienst kan en

    wil op bescheiden schaal

    financiλle hulp en 

    begeleiding bieden 

    (kleding, apparatuur,

    vakantie kinderen,

    huurschuld, enz.)

• op bepaalde

    voorwaarden

 telefoon: 

 0413 - 352232

 meer informatie klik hier

  

KLUSSENDIENST

 

• kleine reparaties in huis

• kleine klussen in tuin

• formulieren invullen

• hulp bij boodschappen

• andere kleine vormen van  

   ondersteuning

 telefoon: 0413 - 352232

 

 meer informatie

  klik hier

  

 

BEZOEK OUDEREN

 

• werk gedaan, 

    kinderen het huis uit,

    Een gesprekje?

    Graag eens contact?

 telefoon: 

 0413 - 352232

 

 

 

STEUNPUNT

ROUWBEGELEIDING

• de Hulpdienst streeft

   naar een goede

   rouwbegeleiding

• organiseert cursussen

• biedt hulp via een

   lotgenotengroep

 telefoon: 

 0413 - 352232

 

 meer informatie

  klik hier

 

  

 

MAATJESPROJECT

• we willen graag 

   optrekken met jonge

   lichamelijk gehandicapten

   die zelfstandig wonen

• een project van jongeren

   voor jongeren.

• met een eigen cursus

 telefoon: 

 0413 - 352232 of

 e-mail:

 maatjeveghel@gmail.com

 

 meer informatie

  klik hier

   

 

MISSIE ONTWIKKELING  VREDE (MOV)

· we ondersteunen missionarissen en projecten in de derde wereld.

· we steunen Vasten– en Adventsactie, Week van de Nederlandse missionarissen en Vredesweek.

· we bevorderen hergebruik van oude gereedschappen.

 

 

Vrijwilligers, steeds nodig.

 

Wij bieden vooral praktische hulp aan mensen Daartoe hebben we een aantal diensten die 

de verschillende vormen van hulpverlening uitvoeren. Elke dienst heeft een eigen coφrdinator  en en overleggen ze regelmatig over de hulpvragen.

Voelt u zich aangetrokken tot een van de taken om als vrijwilliger daaraan een bijdrage te leveren, neem dan contact op met de Hulpdienst Diakonie.  

Voor meer informatie klik hier

voor email naar Hulpdienst Diakonie : Klik HIER  

 

Omhoog Bezoekdienst Caritas Klussendienst Maatjesproject Steunpunt Rouw Vervoersdienst MOV Franciscuspar. Vrijwilligers gevraagd