Bezinning & Gebeden
Start Gebeden

 

Voor Email naar de website klik hier

                                           

 

  (voor gebeden klik op de menuknop hierboven)

 

 

 

 

 Bezinning 1

 

 

Pinksteren

 

 

Op de avond van die eerste (lag van de week waren de leerlingen bij elkaar. 

Hoewel de deur op slot was uit vrees voor de Joden, kwam Jezus. 

Ineens stond Hij in hun midden en zei: 'Vrede!' Na deze groet toonde Hij hun zijn handen en zijn zijde. 

Vreugde vervulde de leerlingen toen ze de Heer zagen. 'Vrede', zei Jezus nogmaals. 'Zoals de Vader Mij gezonden heeft, zo zend Ik jullie.' 

Na deze woorden ademde Hij over hen. 

'Ontvang de heilige Geest', zei Hij. 'Als jullie iemand zijn zonden vergeven, dan zijn ze ook vergeven; als jullie ze niet vergeven, dan blijven ze behouden.'

(Johannes 20, 19 - 22)

 

Vroeger, toen wij klein waren, mochten we wel eens bij ons vader op de fiets zitten, voor op de stang. 

Hij had voor ons een windmolentje gekocht en dat vast gemaakt op het stuur. Als hij dan fietste, dan draaide dat ding als een tierelier.

Nog steeds kan ik genieten van kinderen die met zo'n windmolentje tegen de wind inlopen.

Zo'n windmolentje kan je iets duidelijk maken over Pinksteren. Het draait namelijk alleen maar, als het de wind op de kop heeft. 

Kijk maar eens naar een molenaar; als die de molen in gang wil zetten, dan zet hij de wieken eerst 'op de wind'.

Als een molen(tje) met zijn kop op de wind staat, dan geeft hij veel energie.

Komt de wind uit een andere richting en de molen staat niet 'op de wind', dan staat alles stil.

In de evangelietekst leest u dat Jezus over de apostelen blaast. Hij zette ze bij wijze van spreken in de wind en Hij zei: 'Hier heb je de heilige Geest.' En die geeft zoveel energie dat je zelfs zonden kunt vergeven...

Als wij van iemand zeggen: 'Hij heeft de geest', dan bedoelen we: hij gáát ergens voor.

Vandaag vieren we Pinksteren. De bedoeling is dat de heilige Geest ons gaat aanjagen, zodat wij 'de geest krijgen' en ervoor gáán.

Waarvoor? Voor de zaak van Christus.

Maar om aangejaagd te kunnen worden, moet je - net als het molentje - je kop wel op de wind zetten. Je moet de Heilige Geest ópzoeken. 

Als je wacht tot de Geest jou eens toevallig van voren aanblaast, dan sta je meestal stil, want - net als de wind - kan de Geest van alle kanten komen.

De Heilige Geest blaast zeker niet alleen langs de wegen van de traditie; Hij blaast tegenwoordig ook uit onverwachte hoek. Ga maar op zoek naar de wind van de Heilige Geest en zet jouw leven 'op Zijn wind'. Dan krijgt jouw leven energie en die kun je gebruiken voor anderen.

Als binnen onze parochie honderden enthousiaste mensen, ouderen zowel als jongeren, zich laten aanblazen door de Heilige Geest, wat kan er dan veel teweeg gebracht worden.

Pinksteren is een imposant feest. Het is het feest van : ZET 'M OP!

 

uit:Pastor Jan spreekt van emeritus pastor JanSchepers

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bezinning 2  

 

God blaast Zijn adem

over een ieder die zich

uitstrekt naar Zijn Geest.

God blaast met Zijn adem

en schenkt nieuwe levenskracht

 

God blaast met Zijn adem

en je leven verandert.

God blaast met Zijn adem,

niets zal meer hetzelfde zijn.

 

Hier ben ik Heer,

Mijn hart verlangt naar

een aanraking van Uw Geest.

 

Hier ben ik Heer,

Dompel mij onder,

Hernieuw Uw levenskracht in mij.

 

                     gebedskaart Congregatie van de H. Geest