Parochie H. Franciscus

Algemeen adres voor de Parochie:

Burg.de Kuyperlaan 1

5461 AA Veghel

tel. 0413-363115

Voor Email naar het bestuur klik hier

 

Bestuur

Voorzitter:

Pastor A.A.C. Smulders  (Ard)

Burg.de Kuyperlaan 1,  5461 AA Veghel

0413-363115 

Vice-voorzitter:

Vacature

 

 

Secretaris:

Mevr. E. van Liempt

De Scheifelaar 55, 5463 HL Veghel

0413-366443

Penningmeester

Dhr. F.Th.B. van Gool (Frank)

Tijmveld 69  5467 NA  Veghel

0413-352744

Gebouwenbeheer

Dhr A. Wonders,

Venkellaar 4 5467 BS Veghel,

0413 - 36 2518

Lid

Dhr. M.C.J. van Asseldonk (Mari)

Pater Vervoortstraat 35,  5465 RT  Zijtaart

06-51626051

Lid

Dhr. J.M. van de Voort (Jos)

De Scheifelaar 134,  5463 HV  Veghel

0413-350305

Lid

Dhr. F.J.M. Zegers (Frans)

Boomstraat 2,   5466 PT Eerde  

0413-341703

Lid

Dhr. M. de Wit

Ringoven 36, 5464 WJ Mariaheide,

0413 3197 14

 

Pastoraal Team 

Pastoor

A. Smulders

Burg.de Kuyperlaan 1,  5461 AA Veghel

0413-363115

Co-pastoor

C. Rombauts

Hertog Janplein 24,   5469 BJ Erp

06-12233614

Kapelaan 

pater Issag Jesudass

Burg. De Kuyperlaan 1, 5461 AA Veghel

0413-363115 / 0623633286 

Diaken

Rien van der Zanden

Burg. De Kuyperlaan 1, 5461 AA Veghel

0413-363115

Pastoraalwerker

Hennie van Hattum

Burg. De Kuyperlaan 1, 5461 AA Veghel

0413-363115

                  

Pastoraatsgroep

Voorzitter

Dhr. Jan Rietbergen

Besselaar 3,    5467 JA Veghel

0413-365616

Secretaris

Burg. De Kuyperlaan 1, 5461 AA Veghel

0413-363115

Pastoor

A. Smulders

Burg.de Kuyperlaan 1,   5461 AA Veghel

0413-363115

Co-pastoor

C. Rombauts

Hertog Janplein 24,   5469 BJ Erp

0413-211415

Boerdonk H. Servatius

Mw. Nellie Hendriks

Past. van Schijndelstraat 5, 5469 PS Boerdonk

0492-465836

Eerde H. Antonius Abt

Mw. Mien van Berkel

Haakakker 23, 5466 NB Eerde

0413-364201

Erp H.Servatius

Dhr. Rini Kerstens

Schansoord 56,  5469 SH Erp

0413-213459

Keldonk H.Antonius van Padua

Mw. Annie Verbakel

Lijnt 17, 5469 KG   Keldonk

0413-209317

Mariaheide OLV van Goede Raad

Mw. Maria van Asseldonk

Struikhei 11,  5464 VW Mariaheide

0413-362589

Veghel H.Hart / H.Johannes

Dhr. Theo van de Crommert

Thorbeckelaan 24, 5463 BM Veghel

0413-364923

Veghel H.Lambertus

Mw. Riek van Stratum

Dr. Verbeeksingel 15, 5461 AJ Veghel

0413-367264

Zijtaart H.Lambertus

Mw. Sjaan van der Linden

Krijtenburg 8  5465 PL Zijtaart

0413-365261