Bestuur&Past.groep
Start

 

 

Parochie H. Franciscus

Algemeen adres voor de Parochie:

Burg.de Kuyperlaan 1

5461 AA Veghel

tel. 0413-363115

Voor Email naar het bestuur klik hier

 

Bestuur

Voorzitter:

Pastor A.A.C. Smulders  (Ard)

Burg.de Kuyperlaan 1,  5461 AA Veghel

tel.0413-363115 

Vice-voorzitter:

Dhr.A.T.P.M. Waals (Ton)

De Scheifelaar 51,    5363 HL  Veghel

tel.0413-351089

secretaris

Mw. M.Th.Clauwens (Marie-Thérèse)

Putterdonk 32,  5467DV Veghel

tel.0413-363115 / 0641858392

Penningmeester

Dhr. F.Th.B. van Gool (Frank)

Tijmveld 69  5467 NA  Veghel

tel.0413-352744

Gebouwenbeheer

Lid

Dhr. M.C.J. van Asseldonk (Mari)

Pater Vervoortstraat 35,  5465 RT  Zijtaart

tel.06-51626051

Lid

Dhr. C.C.J. van Bree (Christ)

Muldersveld 20,   5469 VN Erp  

tel.0413-212298

Lid

Dhr. J.M. van de Voort (Jos)

De Scheifelaar 134,  5463 HV  Veghel

tel.0413-350305

Lid

Dhr. F.J.M. Zegers (Frans)

Boomstraat 2,   5466 PT Eerde  

tel.0413-341703

Lid

Dhr. W.E.M. de Wijs (Wim)

Veerstraat 42,   5469 PZ Boerdonk  

tel.0492-352550
Lid

Eddy van Asseldonk

Groot Dorsent 9   5469 TK Erp tel.0413- 212397 / 0629006079

 

Pastoraal Team 

Pastoor

A. Smulders

Burg.de Kuyperlaan 1,  5461 AA Veghel

tel.0413-363115

Co-pastoor

C. Rombauts

Hertog Janplein 24,   5469 BJ Erp

tel.06-12233614
Kapelaan  pater Issag Jesudass

Burg. De Kuyperlaan 1, 5461 AA Veghel

tel.0413-363115 / 0623633286 

Diaken

Rien van der Zanden

Burg. De Kuyperlaan 1, 5461 AA Veghel

tel.0413-363115
Pastoraalwerker Ingaande 1-9-2017

Hennie van Hattum

Burg. De Kuyperlaan 1, 5461 AA Veghel

tel.0413-363115

                  

Pastoraatsgroep

Voorzitter

Dhr. Jan Rietbergen

Besselaar 3,    5467 JA Veghel

tel.0413-365616

Secretaris

Burg. De Kuyperlaan 1, 5461 AA Veghel

tel.0413-363115

Pastoor

A. Smulders

Burg.de Kuyperlaan 1,   5461 AA Veghel

tel.0413-363115

Co-pastoor

C. Rombauts

Hertog Janplein 24,   5469 BJ Erp

tel.0413-211415

Boerdonk H. Servatius

Mw. Nellie Hendriks

Past. van Schijndelstraat 5, 5469 PS Boerdonk

tel.0492-465836

Eerde H. Antonius Abt

Mw. Mien van Berkel

Haakakker 23, 5466 NB Eerde

tel.0413-364201

Erp H.Servatius

Dhr. Rini Kerstens

Schansoord 56,  5469 SH Erp

tel.0413-213459

Keldonk H.Antonius van Padua

Mw. Annie Verbakel

Lijnt 17, 5469 KG   Keldonk

tel.0413-209317

Mariaheide OLV van Goede Raad

Mw. Maria van Asseldonk

Struikhei 11,  5464 VW Mariaheide

tel.0413-362589

Veghel H.Hart / H.Johannes

Dhr. Theo van de Crommert

Thorbeckelaan 24, 5463 BM Veghel

tel.0413-364923

Veghel H.Lambertus

Mw. Riek van Stratum

Dr. Verbeeksingel 15, 5461 AJ Veghel

tel.0413-367264

Zijtaart H.Lambertus

Mw. Sjaan van der Linden

Krijtenburg 8  5465 PL Zijtaart

tel.0413-365261

 

 

Emeritus-pastores

 

 

Pastor Jan Groot Zevert

Geloofsgemeenschap H.Hart (Veghel)

Pater Ben van Delden

Geloofsgemeenschap Zijtaart

Pastor Toon Hendriks

Geloofsgemeenschap Mariaheide

Pastor Wim Holterman

Geloofsgemeenschap Eerde

Pater Louis Mulder (onregelmatig)

Geloofsgemeenschap Keldonk

Pastor Riek van Stratum

Velerlei taken binnen de Lambertus-Veghel en enkele taken in de andere geloofsgemeenschap-pen

 

 

TAAKVERDELING PASTORAAL TEAM

                      vanaf 1 september 2017

 

 

1.   Eerst-aanspreekbaar

·       Cluster Eerde-Zijtaart: pastoraalwerker Hennie van Hattum

·       Cluster Boerdonk-Erp-Keldonk:

                             pastor Cees Rombauts (Boerdonk-Erp)

                             pater Issag (Keldonk)

·       Cluster Mariaheide-Veghel: pastoor Ard Smulders

 

2.    Verantwoordelijke voor de taakvelden algemeen

·       Liturgie: pastoor Ard Smulders

·       Catechese:   pastoraalwerker Hennie van Hattum (1)

                   diaken Rien van der Zanden (2)

·       Diaconie: pastoraalwerker Hennie van Hattum

·       Jongerenwerk: pater Issag

·       Organisatie: KPO (pater Issag, diaken Rien v.d. Zanden, pw Hennie van Hattum (tijdens inwerkperiode ook Riek van Stratum)

 

3.    Specifieke taken

      CLUSTER EERDE-ZIJTAART

·       Uitvaarten Eerde: pater Holterman (1) pater Issag (2)

·       Dopen Eerde: pater Holterman (1) Rien van der Zanden (2) pater Issag (2)

·       Uitvaarten Zijtaart: pater Issag (1) pastoraalwerker Hennie van Hattum (2)

·       Dopen Zijtaart: diaken Rien van der Zanden (1) en pater Issag (2)

·       Huwelijken Eerde en Zijtaart: diaken Rien van der Zanden (1) pater Issag (2)

      CLUSTER MARIAHEIDE-VEGHEL

·       Vervanging tijdens vakantie H. Lambertus: pater Issag

·       Uitvaarten Mariaheide: pastor Toon Hendriks (1) pastoor Ard Smulders (2)

·       Uitvaarten H.Hart: pastor Jan Groot Zevert (1) pastoor Ard Smulders (2)

·       Uitvaarten H. Johannes: pastoor Ard Smulders

                                   (Op verzoek Johannes: em. pw. Antoon van der Steen)

·       Dopen cluster Mariaheide-Veghel: pastoor Ard Smulders (1) en pater Issag (2)

·       Huwelijken H.Hart-H.Johannes: pastoor Ard Smulders

      CLUSTER BOERDONK-ERP-KELDONK

·       Uitvaarten Boerdonk en Erp: pastor Cees Rombauts (1) pater Issag (2)

·       Dopen Boerdonk en Erp: pastor Cees Rombauts

·       Huwelijken Boerdonk en Erp: pastor Cees Rombauts

·       Uitvaarten Keldonk: pater Issag(1)en pastor Cees Rombauts (2)

·       Dopen Keldonk: pater Issag(1) en pastor Cees Rombauts (2)

·       Huwelijken Keldonk: pater Issag(1) en pastor Cees Rombauts (2)

Mochten genoemde pastores verhinderd zijn, dan bepaalt het Pastorale Team wie deze zal vervangen.

 

 

4.    Specifieke taken parochiebreed

      LITURGIE-CATECHESE-DIACONIE

·       Huwelijksvoorbereiding: pastoor Ard Smulders

·       Jongerenwerk / M25: pater Issag(1) Marie-José Keurlings (2)

·       Scholing, Vorming en Toerusting: em. pw.Riek van Stratum en diaken Rien van der Zanden

·       Vieren op zaterdag: pastoraalwerker Hennie van Hattum

·       Vieren op donderdag: pastoor Ard Smulders

      CATEGORIAAL PASTORAAT

·       Zorg voor verzorgings- en verpleeghuis Veghel: pastoor Ard Smulders (1) pater Issag (2) Martin Post en Anne-Marie v.d. Crommert (3)

·       Zorg voor verzorgingshuis Erp: pastor Cees Rombauts

·       Poolse Kinderen (VOK): pastoor Ard Smulders

      OECUMENE EN INTERRELIGIEUS OVERLEG

·       Interreligieus overleg: pastoraalwerker Hennie van Hattum, Antoon van der Steen en Martin Post

·       Contact Goch: diaken Hans Beks en Marie-Thérèse Clauwens

 

5.    H. Missen op weekdagen parochiekerk H. Lambertus

·       dinsdag: pater Issag (2)

·       woensdag: pastoor Ard Smulders (1) en pater Issag (2)

·       donderdag: pastoor Ard Smulders

·       vrijdag verzorgingshuis St. Joachim & Anna: pastoor Ard Smulders

·       Tweede en vierde vrijdag van de maand verzorgingshuis Aatrium: pater Issag

·       Eerste vrijdag van de maand H.Hart-H.Johannes: pater Issag (1) en pastoor Ard Smulders (2)

De werkgroepen Woord- en communiediensten hebben een eigen schema en zijn daarnaast aanvullend en vervangend.

 

6.    Communicatie

·       PASTORESLUNCH voor het Pastorale Team (inclusief pastor Jan Groot Zevert):

                   1e maandag van elke maand van 12.00 – 14.00 uur

Agenda:       KPO doet een voorstel aan pastoor Ard Smulders.

                   Pastoor Ard Smulders stuurt de definitieve agenda naar de leden.

·       KPO (Klein Pastoraal Overleg) voor een deel van het Pastorale Team:

                   een keer per maand (of per drie weken) op maandag of woensdag op afspraak.

                   Pastoraalwerker Hennie van Hattum maakt en verstuurt de agenda.

·       AGENDACOMMISSIE PASTORAATSGROEP

                   ongeveer een keer per maand op afspraak.

                   Pastoraalwerker Hennie van Hattum roept de commissie bijeen;

                   voorzitter Jan Rietbergen verstuurt de agenda naar de leden van de Pastoraatsgroep.

·       CLUSTEROVERLEG

                   ongeveer drie keer per jaar.

Agenda:       KPO doet voorstel aan eerst-aanspreekbare.

                   De eerst-aanspreekbare van het cluster verstuurt de agenda.

                   Iemand uit het cluster maakt het verslag.

·       VERTEGENWOORDIGER TEAM NAAR DEKENAAT

                   Pastoraalwerker Hennie van Hattum zal de Franciscusparochie vertegenwoordigen bij het Dekenaat Veghel-St. Oedenrode.