Bestuur&Past.groep
Start

 

 

Parochie H. Franciscus

Algemeen adres voor de Parochie:

Burg.de Kuyperlaan 1

5461 AA Veghel

tel. 0413-363115

Voor Email naar het bestuur klik hier

 

Bestuur

Voorzitter:

Pastor A.A.C. Smulders  (Ard)

Burg.de Kuyperlaan 1,  5461 AA Veghel

tel.0413-363115

Vice-voorzitter:

Dhr.A.T.P.M. Waals (Ton)

De Scheifelaar 51,    5363 HL  Veghel

tel.0413-351089

secretaris

Mw. M. van Vliet - Giesbers (Mariska)

Kuilven 14,  5469 GB  Keldonk  

tel.0413-210086

Penningmeester

Dhr. F.Th.B. van Gool (Frank)

Tijmveld 69  5467 NA  Veghel

tel.0413-352744

Gebouwenbeheer

Dhr. G.J.L. van Asperen (Gerard)

Ypelaar 5,   5467 BC  Veghel  

tel.0413-351041

Lid

Dhr. M.C.J. van Asseldonk (Mari)

Pater Vervoortstraat 35,  5465 RT   Zijtaart

tel.06-51626051

Lid

Dhr. C.C.J. van Bree (Christ)

Muldersveld 20,   5469 VN Erp  

tel.0413-212298

Lid

Dhr. J.M. van de Voort (Jos)

De Scheifelaar 134,  5463 HV  Veghel

tel.0413-350305

Lid

Dhr. F.J.M. Zegers (Frans)

Boomstraat 2,   5466 PT Eerde  

tel.0413-341703

Lid

Dhr. W.E.M. de Wijs (Wim)

Veerstraat 42,   5469 PZ Boerdonk  

tel.0492-352550

 

Pastoraal Team 

Pastoor

A. Smulders

Burg.de Kuyperlaan 1,  5461 AA Veghel

tel.0413-363115

Co-pastoor

C. Rombauts

Hertog Janplein 24,   5469 BJ Erp

tel.0413-211415

Diaken

Hans van Bemmel ofm.

Burg. De Kuyperlaan 1, 5461 AA Veghel

tel.0413-363115

Diaken

Rien van der Zanden

Burg. De Kuyperlaan 1, 5461 AA Veghel

tel.0413-363115

 

Pastoraatsgroep

Voorzitter

Dhr. Jan Rietbergen

Besselaar 3,    5467 JA Veghel

tel.0413-365616

Secretaris

Burg. De Kuyperlaan 1, 5461 AA Veghel

tel.0413-363115

Pastoor

A. Smulders

Burg.de Kuyperlaan 1,   5461 AA Veghel

tel.0413-363115

Co-pastoor

C. Rombauts

Hertog Janplein 24,   5469 BJ Erp

tel.0413-211415

Diaken

Hans van Bemmel ofm.

Burg. De Kuyperlaan 1, 5461 AA Veghel

tel.0413-363115

Boerdonk H. Servatius

Mw. Nellie Hendriks

Past. van Schijndelstraat 5, 5469 PS Boerdonk

tel.0492-465836

Eerde H. Antonius Abt

Mw. Mien van Berkel

Haakakker 23, 5466 NB Eerde

tel.0413-364201

Erp H.Servatius

Dhr. Rini Kerstens

Schansoord 56,  5469 SH Erp

tel.0413-213459

Keldonk H.Antonius van Padua

Mw. Annie Verbakel

Lijnt 17, 5469 KG   Keldonk

tel.0413-209317

Mariaheide OLV van Goede Raad

Mw. Maria van Asseldonk

Struikhei 11,  5464 VW Mariaheide

tel.0413-362589

Veghel H.Hart

Mw. Christien Vermeulen

Stadhuisplein 35,  5461 KN Veghel

tel.0413-343083

Veghel H.Johannes

Dhr. Theo van de Crommert

Thorbeckelaan 24, 5463 BM Veghel

tel.0413-364923

Veghel H.Lambertus

Mw. Riek van Stratum

Dr. Verbeeksingel 15, 5461 AJ Veghel

tel.0413-367264

Zijtaart H.Lambertus

Dhr. Toon Tielemans

De Bresser 13, 5465 PW Zijtaart

tel.06-10293140

 

VOORLOPIGE TAAKVERDELING  EN  COMMUNICATIE  VANAF  1 DECEMBER  2015.

 

*Overlegstructuur 

Om de drie weken: pastoreslunch met Pastoraal  team.

Zes keer per jaar overleg met emeritus pastoor Jan Groot Zevert.

Twee keer per maand: KPO overleg (met Riek van Stratum, Rien v.d. Zanden, Hans van Bemmel)

 

 

 

 

Eerst aanspreekbare pastor:

Erp en Boerdonk: Pastor C.Rombauts
Veghel centrum Pastoor A. Smulders
H.Hart: Pastor J. Groot Zevert/ Diaken H.van Bemmel
H.Johannes Diaken R. van der Zanden
Zijtaart en Mariaheide Diaken R. van der Zanden
Keldonk en Eerde Diaken H. van Bemmel

 

 

Uitvaarten, dopen en huwelijken:

 

Erp en Boerdonk:  Pastor C. Rombauts/  reserve:  diaken Hans van Bemmel

Lambertus:  Pastoor Ard Smulders /  reserve:  diaken  Hans van Bemmel

H. Hart: Pastor Jan Groot Zevert/  reserve diaken Hans van Bemmel

Johannes:Diaken Rien v.d. Zanden

Eerde:  Pastor Wim Holterman/ reserve  / reserve: diaken Hans van Bemmel

Keldonk:  Diaken Hans van Bemmel/ reserve: diaken Rien van der Zanden

Zijtaart: Diaken Rien van der Zanden / reserve: Diaken Hans van Bemmel

Mariaheide: Pastor Toon Hendriks/ diaken Rien van der Zanden  (tevens dopen)

 

Werkgroepen/ speerpunten:

 

Catechese: Riek van Stratum en Rien van der Zanden. 

Liturgie:  Ard Smulders en Cees  Rombauts

Diaconie: Rien van der Zanden, Hans van Bemmel, Riek van Stratum. 

Kerk en samenleving: Ard Smulders. Hans van Bemmel, ( speerpunt Bisdom: kerk moet  meer naar buiten treden.)

M25: Rien v.d. Zanden  (vervolg van het vormsel) voorlopig nog samen met Hans van Bemmel.

Oecumene:  Ard Smulders, Hans van Bemmel  en ev. Hans Beks

Ziekenbezoek: Ard  Smulders, Cees Rombauts, Hans van Bemmel  (regiovertegenwoordiger).

MOV:  Hans van Bemmel.

Bedevaart(en):  Ard Smulders, Hans van Bemmel

Dekenaat: Hans van Bemmel

Peuter-en kleuter vieringen:  Riek van Stratum

Rouwgroepen:  Riek van Stratum

 

Organisatie:

 

Bestuur: Ard Smulders en Hans van Bemmel  (ev. afwisselen)

Pastoraatsgroep: Ard Smulders, Rien van der Zanden, Riek van Stratum, Cees Rombauts en Hans van Bemmel.

Regiobijeenkomsten: Zo nodig alle werkers in het pastoraat + zoveel mogelijk personen uit het Pastoraal Team. Toerusting en co÷rdinatie  zijn belangrijk!

 

Emeritus-pastors

   

Pastor Jan Groot Zevert

Geloofsgemeenschap H.Hart (Veghel)

Pater Ben van Delden

Geloofsgemeenschap Zijtaart

Pastor Toon Hendriks

Geloofsgemeenschap Mariaheide

Pastor Wim Holterman

Geloofsgemeenschap Eerde

Pater Louis Mulder (onregelmatig)

Geloofsgemeenschap Keldonk

Pastor Jos Biemans

Op afroep beschikbaar 

Pastor Riek van Stratum

Velerlei taken binnen de Lambertus-Veghel en enkele taken in de andere geloofsgemeenschap-pen