Bedevaarten
Start Omhoog

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

Bedevaart Banneux met als thema: Dankbaarheid.

 

Wanneer ik dit schrijf zit ik in Banneux bij het ziekentriduüm. Graag wil ik mijn ervaringen van deze dagen opschrijven voor ons parochieblad.

Banneux is een plaats waar mensen rust en verdieping vinden in het geloof. Wij hebben dit jaar als thema “dankbaarheid”.

Wij mensen zijn snel geneigd onze vragen en onze verlangens voor te leggen aan God de Vader via Maria.

Maar toch is het belangrijk om eerst onze dankbaarheid uit te spreken voor wat we elke dag weer opnieuw mogen ervaren.

Elke dag worden we voorzien van eten en drinken, sommigen mensen zijn afhankelijk van zorg van anderen.

Bij voorbeeld bij het wassen en aankleden. Wij zijn blij dat er mensen zijn die aandacht en zorg geven aan ons.

Hoe blij zijn we als er mensen langskomen voor een gesprekje of zomaar een bezoekje.

Zo vinden wij in onze Franciscusparochie mensen die zich dagelijks inzetten voor de zorg van anderen.

Te denken valt aan mensen van de ziekenbezoekgroep, mensen die zich inzetten voor de begeleiding van een overledene

die ons dierbaar was, mensen die huisbezoeken doen aan mensen die vaak eenzaam en alleen zijn.

Zo word ik als priester vaak gevraagd om mensen bij te staan in allerlei levensvragen.

Zo ziet u maar dat er veel mensen zijn die anderen bij staan in hun leven. Dit is dankbaarheid waar ik op doel.

Dus niet alleen in eerste instantie vragen, maar dankbaar zijn voor wat we ontvangen.

In de eucharistieviering zeggen we ook dank wat ons gegeven is. `Eucharistie` wil eigenlijk zeggen `dankzegging` aan God.

Deze dagen in Banneux staan dan ook in het teken van dankbaarheid.

Dankbaar dat we elkaar op deze plaats mogen ontmoeten, troost vinden en korter bij Maria zijn.

Wilt u ook een keer mee naar Banneux gaan, dit is mogelijk.

Zowel mensen die gehandicapt zijn en mensen die behoefte hebben om er een keer uit te zijn.

De volgende bedevaart uit ons bisdom Den Bosch is vanaf vrijdag 1 tot met dinsdag 5 september.

De reis wordt begeleid door een arts, meerdere priesters, verpleegkundigen, verzorgenden en brancardiers.

De reis is volledig verzorgd. De kosten van deze dagen zijn €280,- 

Heeft u interesse of wilt u meer inlichtingen dan kunt u bij mij terecht: pater Issag.

De sluitingsdatum is 1 juli a.s.

Ik vervolg mijn werk hier in Banneux en ik zal u zeker mee nemen in mijn gebed.

 

Pater Issag.