Bedevaarten
Start Omhoog

 

 

 

 

Bedevaart Kevelaer

Met Maria het woord van God leven

 

Ook dit jaar gaan we op bedevaart naar Kevelaer! En dat stemt ons dankbaar!

Weer een dag van ontmoeting, samen op weg zijn, samen bidden, samen fijne ervaringen opdoen!

Natuurlijk vraagt dat wat… want het is een heel pittig programma!

Dit jaar is er een éxtra reden om naar Kevelaer te gaan voor mensen die veel van Maria houden:

het is een jubileumjaar.

375 Jaar geleden werd het kleine prentje van Maria in een eenvoudig kapelletje geplaatst en begon

er een eeuwenlange tijd van hoop, gebed, en gebedsverhoringen.

Dat stemt dankbaar en maakt onze reis extra bijzonder.

Het motto luidt dit jaar: “Met Maria het woord van God leven”.

Mgr. De Korte, onze bisschop, is onder de indruk van onze Brabantse Mariaverering.

Maar… hij vraagt zich af: “is die wel bijbels genoeg?”

Nu kent iedere échte Mariavereerder de lofzang van Maria, het zgn. Magnificat!

Als je dat leest en bidt, dan weet je dat Maria de Bijbel kende en ernaar leefde.

Laten we dat maar nadoen, en goede mensen zijn voor God en de naaste, dan zijn we échte vrienden van Maria;

in deze tijd wel zo belangrijk. Wilt u mij in dit jubileumjaar nog één plezier doen?

Er is bij onze verering voor Maria een groot misverstand. Sommige mensen zeggen:

hij of zij is een echte aanbidder van Maria. En, o jee, dat is niet correct.

We aanbidden alleen God, want alleen aan Hem komt de hoogste eer toe.

Maar wij hebben een grote eerbied voor de Moeder van Zijn Zoon, en vereren haar om haar voorbeeld,

want zij laat zien wat het is: Christen zijn tot onder het kruis.

Als u dat aan anderen kunt uitleggen: we aanbidden God, en hebben een grote eerbied en liefde voor

Maria die Hij ook bemint, zoals voor onze voorouders die ons het geloof leerden, dán is dit jubileum

van Maria echt geslaagd en dat is het mooiste geschenk dat we haar kunnen geven, en dan kunnen

we in Kevelaer ook… een beetje feest vieren met iets lekkers te eten, en fijne koffie met

(ik laat het aan uw huisarts en diëtist over…)

Mijn huisarts vindt het goed dat ik iets met “Kuchen” doe, ondanks dat ik bij de bedevaart al 50 jaar oud ben!

Hartelijke groet, en graag tot ziens,

 

Pastoor Smulders

 

Bedevaart datum: 26 Augustus

Inschrijven voor deelname aan de bedevaart is mogelijk t/m 12 augustus 2017.

De kosten voor deelname zijn voor volwassenen € 19,00 en voor kinderen t/m 12 jaar € 10,00.

U dient zelf voor een geldige pas of identiteitsbewijs te zorgen.

Bij inschrijving en betaling ontvangt u de vertrektijd, de opstapplaats en het programma.

Voor inschrijfadressen zie affiches in de kerken.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met

Comité Bedevaart Kevelaer Veghel

Bernadette van de Crommert,  tel. 342024

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

Bedevaart Banneux met als thema: Dankbaarheid.

 

Wanneer ik dit schrijf zit ik in Banneux bij het ziekentriduüm. Graag wil ik mijn ervaringen van deze dagen opschrijven voor ons parochieblad.

Banneux is een plaats waar mensen rust en verdieping vinden in het geloof. Wij hebben dit jaar als thema “dankbaarheid”.

Wij mensen zijn snel geneigd onze vragen en onze verlangens voor te leggen aan God de Vader via Maria.

Maar toch is het belangrijk om eerst onze dankbaarheid uit te spreken voor wat we elke dag weer opnieuw mogen ervaren.

Elke dag worden we voorzien van eten en drinken, sommigen mensen zijn afhankelijk van zorg van anderen.

Bij voorbeeld bij het wassen en aankleden. Wij zijn blij dat er mensen zijn die aandacht en zorg geven aan ons.

Hoe blij zijn we als er mensen langskomen voor een gesprekje of zomaar een bezoekje.

Zo vinden wij in onze Franciscusparochie mensen die zich dagelijks inzetten voor de zorg van anderen.

Te denken valt aan mensen van de ziekenbezoekgroep, mensen die zich inzetten voor de begeleiding van een overledene

die ons dierbaar was, mensen die huisbezoeken doen aan mensen die vaak eenzaam en alleen zijn.

Zo word ik als priester vaak gevraagd om mensen bij te staan in allerlei levensvragen.

Zo ziet u maar dat er veel mensen zijn die anderen bij staan in hun leven. Dit is dankbaarheid waar ik op doel.

Dus niet alleen in eerste instantie vragen, maar dankbaar zijn voor wat we ontvangen.

In de eucharistieviering zeggen we ook dank wat ons gegeven is. `Eucharistie` wil eigenlijk zeggen `dankzegging` aan God.

Deze dagen in Banneux staan dan ook in het teken van dankbaarheid.

Dankbaar dat we elkaar op deze plaats mogen ontmoeten, troost vinden en korter bij Maria zijn.

Wilt u ook een keer mee naar Banneux gaan, dit is mogelijk.

Zowel mensen die gehandicapt zijn en mensen die behoefte hebben om er een keer uit te zijn.

De volgende bedevaart uit ons bisdom Den Bosch is vanaf vrijdag 1 tot met dinsdag 5 september.

De reis wordt begeleid door een arts, meerdere priesters, verpleegkundigen, verzorgenden en brancardiers.

De reis is volledig verzorgd. De kosten van deze dagen zijn €280,- 

Heeft u interesse of wilt u meer inlichtingen dan kunt u bij mij terecht: pater Issag.

De sluitingsdatum is 1 juli a.s.

Ik vervolg mijn werk hier in Banneux en ik zal u zeker mee nemen in mijn gebed.

 

Pater Issag.