Voor Email naar de website klik hier

 

                     

 

 

 

  Waar kan ik terecht voor   /   Indexlijst 

        

 

- op alfabet gerangschikt -

 

Adressen Kerkgemeenschap:
H. Hart van Jesus - H.Johannes  Vondelstraat 9 5462 CS Veghel tel. 0413-363615
H. Lambertus Burg. de Kuyperlaan 1 5461 AA Veghel tel. 0413-363115
Adreswijziging (doorgeven van adreswijziging) :
H. Hart van Jesus Dhr. Chris Pick tel. 0413 367722 
H.Johannes Dhr. Jac van de Vorst tel. 0413 365663
H. Lambertus Parochiecentrum tijdens werkdagen 9.00-13.30 uur   tel. 0413-363115  
Agenda / voorbereiding 1e H.Communie parochie H. Lambertus
Klik hier. (zie ook onder 1e Communie H. Lambertus )
Avondwake :  (zie ook onder uitvaart)
Voor de folder  van Avondwake en Uitvaart voor:
H. Hart van Jesus klik hier
H. Johannes klik hier
H. Lambertus klik hier
Bloemen bij uitvaart, huwelijk of jubileum
zie onder "Verzorging Bloemen bij uitvaart, huwelijk of jubileum"
Doop of doopbewijs :
H. Hart van Jesus - H.Johannes Doop aanmelden via Parochiecentrum van de H.Lambertus tel. 0413-363115 
Doopbewijs H.Hart, Vondelstraat 9,  5462 CS Veghel    tel. 0413-363615
H. Lambertus via Parochiecentrum van de Lambertus     tel. 0413-363115
1e Communie (voor informatie en vragen)
H. Hart van Jesus - H.Johannes Nicolle van Heeswijk tel. 0610325690
Natasja van Haandel tel. 0620568532
H. Lambertus Janet Rams    06-30390610
(voorbereiding 1e Communie H. Lambertus klik hier 
voor mailcontact met de werkgroep 1e Communie H.Lambertus klik hier 
Diakonie zie onder "Hulp via hulpdienst Diakonie"
Grafrechten
H. Hart van Jesus - H.Johannes mw. Elly Ketelaars-Waals tel. 362221
H. Lambertus mw. F. v.d. Sande   tel. 0413-363817
    voor de tarieven van grafrechten klik hier
Hulp via hulpdienst Diakonie   (**)
H. Hart van Jesus - H.Johannes
H. Lambertus
(**) Hulpdienst Diakonie voor: gesprek, bezoek, vervoer, klusje, ziekenbezoek, rouwbezoek, financiele nood.
Voor H.Hart-, H.Johannes-, H. Lambertuskerk van maandag t/m vrijdag 9.00-11.00 uur  en 
19.00-22.00 uur  zaterdag en zondag  19.00- 22.00 uur tel. 0413-352232 of mail naar de Diakonie: 
Voor een mail naar de Diakonie klik hier
voor verdere informatieover de hulpdienst Diakonie    klik hier
Huisbezoek (verzoek tot)
H. Hart van Jesus Pastor J.Groot Zevert pastorie   tel. 0413-363615
gemeenschap H. Johannes mw. Riet Schevers   tel. 0413-366113
H. Lambertus Pastor A.Smulders   tel. 0413-363115
Huwelijksviering
H. Hart van Jesus - H.Johannes via Parochiecentrum van de H.Lambertus
H. Lambertus Parochiecentrum   tel. 0413-363115
Kerkbijdrage
H. Hart van Jesus Dhr. Chris Pick   tel. 0413-367722 
gemeenschap H. Johannes Dhr. Jac van de Vorst  tel. 0413 365663
H. Lambertus Parochiecentrum   tel. 0413-363115
Kerkhof openeningtijden
H. Hart van Jesus - H.Johannes april t/m sept. 9-19.30 uur,  okt. t/m maart 9-17 uur
Zuidergaard Gemeentelijke begraafplaats   Klik hier
H. Lambertus 9-19.00 uur
Misintenties (opgeven van)
H. Hart van Jesus - H.Johannes Pastorie H.Hart tijdens werkdagen 9.00-12.00uur   tel.0413-363615
H. Lambertus Parochiecentrum   bij voorkeur tussen 9.00 uur en 13.30 uur   tel. 0413-363115
Misintenties (Welke intenties zijn er komende week-weken)
Zie onder "Vieringen"  of klik hier: Vieringen en Intenties
Voor tarieven zie onder "Tarieven"
Nalaten: (zie onder Schenken en Nalaten)
Nieuw in de Parochie / Aanmelden als parochiaan
Voor personen die nieuw zijn komen wonen in bestaat de mogelijkheid zich aan te melden als parochiaan.  
U kunt zich aanmelden via de parochieadressen hier bovenaan in de lijst.
De kerkgemeenschap H. Lambertus organiseert voor nieuwkomers met enige regelmaat 
een verwelkomingsbijeenkomst waar voorlichting over de parochie wordt gegeven.
Voor het aanmeldingsformulier klik hier
Parochieblad
(voor het meest recente nummer klik hier )
Contact (Mailcontact naar redactie):  klik hier
Eindredactie: Mw. Karien Janssen                     
Dhr. P. Hol         
Dhr. Th van Leeuwen   
Dhr. Martin Post  
Inleveren Kopij :
H. Hart van Jesus - H.Johannes via mailcontact naar de redactie (zie hiervoor)
H. Lambertus via mailcontact naar de redactie (zie hiervoor)
Bezorging:
H. Hart van Jesus klik hier
gemeenschap H. Johannes Dhr. C. van den Hurk
H. Lambertus Mw. J. van Diepen tel. 280142

Peuter- en Kleutervieringen

H.Lambertus 

en H.Hart-H.Johannes

contactpersoon mw. S. Lunenburg,  tel. 06-23578552  

Rouwbegeleiding /Rouwverwerking
H. Hart van Jesus - H.Johannes Dhr.R. de Ruijter  N.C.B.-laan 54  tel 319547  
H. Lambertus mw. M.Th. Clauwens Putterdonk 32  tel 350581
+ Steunpunt rouwbegeleiding (overkoepelend + gespreksgroep "lotgenoten in rouw" 
voor informatie klik hier
Schenken en Nalaten
Voor informatie over schenken klik hier
Secretariaat 
H. Hart van Jesus - H.Johannes Pastorie H.Hart
H. Lambertus Parochiecentrum tijdens werkdagen 9.00-13.30 uur
tel. 0413-363115 
Tarieven van diensten en grafrechten e.d. klik hier  
Tijden + Misintenties van de vieringen  klik hier
Uitvaart & Avondwake: (voor het regelen ) 
H. Hart van Jesus - H.Johannes via Parochiecentrum van de H. Lambertus        tel. 0413-363115 
H. Lambertus Parochiecentrum   tel. 0413-363115
Voor de folder  van Avondwake en Uitvaart voor
H. Hart van Jesus - H.Johannes klik hier
H. Lambertus klik hier
( indien het openen van de folder niet lukt  mist u waarschijnlijk een "pdf. reader"  
      zoals bijvoorbeeld Acrobat reader.  U kunt die gratis downloaden. 
      Voor de gratis Acrobat Reader: klik hier
Verzorging bloemen bij uitvaart,huwelijk of jubileum
H. Hart van Jesus - H.Johannes Pastorie H.Hart tijdens werkdagen 9.00-12.00 uur   tel.0413-363615
H. Lambertus Parochiecentrum tijdens werkdagen 9.00-13.30 uur    tel. 0413-363115 
Website beheer  
Voor de gezamelijke parochie  Ambro van Stratum 0413-367264
Contact: Klik hier
Overige Zaken (en vragen)
H. Hart van Jesus - H.Johannes Pastorie H.Hart tijdens werkdagen 9.00-12.00uur   tel. 0413-363615
H. Lambertus Parochiecentrum   tel. 0413-363115

 

 

terug naar boven