Voor Email naar de website klik hier

 

                     

 

 

 

  Waar kan ik terecht voor   /   Indexlijst 

        

 

- op alfabet gerangschikt -

 

Adressen Kerkgemeenschap:

H. Hart van Jesus - H.Johannes 

Vondelstraat 9

5462 CS Veghel

tel. 0413-363615

H. Lambertus

Burg. de Kuyperlaan 1

5461 AA Veghel

tel. 0413-363115

Adreswijziging (doorgeven van adreswijziging) :

H. Hart van Jesus

Dhr. Chris Pick

tel. 0413 367722

H.Johannes

Dhr. Jac van de Vorst

tel. 0413 365663

H. Lambertus

Parochiecentrum tijdens werkdagen 9.00-13.30 uur   tel. 0413-363115  

Agenda / voorbereiding 1e H.Communie parochie H. Lambertus

Klik hier.

(zie ook onder 1e Communie H. Lambertus )

Avondwake :  (zie ook onder uitvaart)

Voor de folder  van Avondwake en Uitvaart voor:

H. Hart van Jesus

klik hier

H. Johannes

klik hier

H. Lambertus

klik hier

Bloemen bij uitvaart, huwelijk of jubileum

zie onder "Verzorging Bloemen bij uitvaart, huwelijk of jubileum"

Doop of doopbewijs :

H. Hart van Jesus - H.Johannes

Doop aanmelden via Parochiecentrum van de H.Lambertus tel. 0413-363115 

Doopbewijs H.Hart, Vondelstraat 9,  5462 CS Veghel  tel. 0413-363615

H. Lambertus

via Parochiecentrum van de Lambertus     tel. 0413-363115

1e Communie (voor informatie en vragen)

H. Hart van Jesus - H.Johannes

Nicolle van Heeswijk tel. 0610325690

Natasja van Haandel tel. 0620568532

H. Lambertus

Janet Rams    06-30390610

(voorbereiding 1e Communie H. Lambertus

klik hier

voor mailcontact met de werkgroep 1e Communie H.Lambertus

klik hier

Diakonie zie onder "Hulp via hulpdienst Diakonie"

Grafrechten

H. Hart van Jesus - H.Johannes

mw. Elly Ketelaars-Waals tel. 362221

H. Lambertus

mw. F. v.d. Sande tel. 0413-363817

voor de tarieven van grafrechten

klik hier

Hulp via hulpdienst Diakonie   (**)

H. Hart van Jesus - H.Johannes

H. Lambertus

(**) Hulpdienst Diakonie voor: gesprek, bezoek, vervoer, klusje, ziekenbezoek, rouwbezoek, financiele nood.

Voor H.Hart-, H.Johannes-, H. Lambertuskerk van maandag t/m vrijdag 9.00-11.00 uur en

19.00-22.00 uur  zaterdag en zondag 19.00- 22.00 uur tel. 0413-352232 of mail naar de Diakonie

Voor een mail naar de Diakonie

klik hier

voor verdere informatieover de hulpdienst Diakonie

klik hier

Huisbezoek (verzoek tot)

H. Hart van Jesus

Pastor J.Groot Zevert pastorie tel. 0413-363615

gemeenschap H. Johannes

mw. Riet Schevers tel. 0413-366113

H. Lambertus

Pastor A.Smulders tel. 0413-363115

Huwelijksviering

H. Hart van Jesus - H.Johannes

via Parochiecentrum van de H.Lambertus

H. Lambertus

Parochiecentrum tel. 0413-363115

Kerkbijdrage

H. Hart van Jesus

Dhr. Chris Pick   tel. 0413-367722 

gemeenschap H. Johannes

Dhr. Jac van de Vorst  tel. 0413 365663

H. Lambertus

Parochiecentrum tel. 0413-363115

Kerkhof openeningtijden

H. Hart van Jesus - H.Johannes

april t/m sept. 9-19.30 uur,  okt. t/m maart 9-17 uur

Zuidergaard

Gemeentelijke begraafplaats 

 Klik hier

H. Lambertus

9-19.00 uur

Misintenties (opgeven van)

H. Hart van Jesus - H.Johannes

Pastorie H.Hart tijdens werkdagen 9.00-12.00uur   tel.0413-363615

H. Lambertus

Parochiecentrum bij voorkeur tussen 9.00 uur en 13.30 uur tel. 0413-363115

Misintenties (Welke intenties zijn er komende week-weken)

Zie onder "Vieringen"  of klik hier:

Vieringen en Intenties

Voor tarieven zie onder "Tarieven"

Nalaten: (zie onder Schenken en Nalaten)

Nieuw in de Parochie / Aanmelden als parochiaan

Voor personen die nieuw zijn komen wonen in bestaat de mogelijkheid zich aan te melden als parochiaan. 

U kunt zich aanmelden via de parochieadressen hier bovenaan in de lijst.

De kerkgemeenschap H. Lambertus organiseert voor nieuwkomers met enige regelmaat

een verwelkomingsbijeenkomst waar voorlichting over de parochie wordt gegeven.

Voor het aanmeldingsformulier

klik hier

Parochieblad

(voor het meest recente nummer klik hier )

Contact (Mailcontact naar redactie):  klik hier

Eindredactie:

Mw. Karien Janssen

Dhr. P. Hol         

Dhr. Th van Leeuwen   

Dhr. Martin Post 

Inleveren Kopij :

H. Hart van Jesus - H.Johannes

via mailcontact naar de redactie (zie hiervoor)

H. Lambertus

via mailcontact naar de redactie (zie hiervoor)

Bezorging:

H. Hart van Jesus

klik hier

gemeenschap H. Johannes

Dhr. C. van den Hurk

H. Lambertus

Mw. J. van Diepen tel. 280142

Peuter- en Kleutervieringen

H.Lambertus 

en H.Hart-H.Johannes

contactpersoon mw. S. Lunenburg,  tel. 06-23578552  

Rouwbegeleiding /Rouwverwerking

H. Hart van Jesus - H.Johannes

Dhr.R. de Ruijter  N.C.B.-laan 54  tel 319547

H. Lambertus

+ Steunpunt rouwbegeleiding (overkoepelend + gespreksgroep "lotgenoten in rouw" 

voor informatie klik hier

Schenken en Nalaten

Voor informatie over schenken klik hier

Secretariaat

H. Hart van Jesus - H.Johannes

Pastorie H.Hart

H. Lambertus

Parochiecentrum tijdens werkdagen 9.00-13.30 uur

tel. 0413-363115

Tarieven van diensten en grafrechten e.d.

klik hier  

Tijden + Misintenties van de vieringen 

klik hier

Uitvaart & Avondwake: (voor het regelen )

H. Hart van Jesus - H.Johannes

via Parochiecentrum van de H. Lambertus        tel. 0413-363115 

H. Lambertus

Parochiecentrum tel. 0413-363115

Voor de folder  van Avondwake en Uitvaart voor

H. Hart van Jesus - H.Johannes

klik hier

H. Lambertus

klik hier

( indien het openen van de folder niet lukt  mist u waarschijnlijk een "pdf. reader"  

zoals bijvoorbeeld Acrobat reader.  U kunt die gratis downloaden.

Voor de gratis Acrobat Reader:

klik hier

Verzorging bloemen bij uitvaart,huwelijk of jubileum

H. Hart van Jesus - H.Johannes

Pastorie H.Hart tijdens werkdagen 9.00-12.00 uur   tel.0413-363615

H. Lambertus

Parochiecentrum tijdens werkdagen 9.00-13.30 uur    tel. 0413-363115

Website beheer 

Voor de gezamelijke parochie

Ren Surminski

Voor Email naar de website klik hier

Overige Zaken (en vragen)

H. Hart van Jesus - H.Johannes

Pastorie H.Hart tijdens werkdagen 9.00-12.00uur   tel. 0413-363615

H. Lambertus

Parochiecentrum

tel. 0413-363115

 

 

terug naar boven