Voor Email naar de website klik hier

        

 

 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Inschrijfformulier 2017     klik hier

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

  VORMSELVOORBEREIDING H.Hart, H.Johannes, H.Lambertus VEGHEL

 

------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 

HET VORMSEL

 

 

 

Als je terugkijkt in je leven, dan zie je dat er dingen aan het veranderen zijn .

Een paar jaar geleden regelden jouw vader en moeder eigenlijk jouw hele leven.

Maar tegenwoordig?

 

Langzaam leer je op eigen benen te staan.

Jouw ouders hebben je veel geleerd. Ze hebben jou op weg gezet en willen je nog steeds blijven helpen, maar ….

steeds meer beslissingen ga jij zelf nemen.

 

Jouw ouders hebben jou ook de weg van het geloof gewezen.

Ze hebben je laten dopen. 

Later hielpen ze je met de voorbereiding op de Eerste Communie.

Tussendoor zullen ze nog wel vaker iets zeggen over het geloof.

Maar ook in het geloof moet je leren op eigen benen te gaan staan. 

Een grote stap in die richting is de voorbereiding op je Vormsel.

 

Als je besluit om mee te doen aan de voorbereiding op het Vormsel dan zeg je eigenlijk:

“Ik vond het goed, dat mijn ouders mij hebben laten dopen. Nu wil ik zelf proberen te ontdekken, dat het geloof in Jezus belangrijk is voor mijn leven.”

Deze voorbereiding wordt afgesloten met het Vormsel, een sacrament.

Een sacrament is een teken van God, op een bijzonder moment in jouw leven. 

Hiermee vraag jij aan God de kracht om in je leven zelf te kiezen voor wat goed is. 

De voorbereiding op het Vormsel en het sacrament helpen jou om sterker in je schoenen te staan op een moment dat jij steeds meer zelf keuzes gaat maken.

 

De voorbereidingen voor het Vormsel starten in januari, als je nog in groep 8 zit 

en gaan door als je in het voortgezet onderwijs begonnen bent.

 

De voorbereiding

 

Je kunt kiezen uit twee manieren om je voor te bereiden:

 

'En Route'

 of

'Au Choix'.

 

Allebei starten ze aan het begin van het jaar.

Tijdens beide voorbereidingen kom je ongeveer één keer per maand bij elkaar. (niet in de vakanties)

 

 

   'En Route'

 

De voorbereiding bij 'En Route' duurt ongeveer een jaar.

Je wordt in februari 2017 gevormd.

De vormselwerkgroep verzorgt de voorbereidingsbijeenkomsten.

Diaken Rien van der Zanden ondersteunt hen daar enkele keren bij.

De bijeenkomsten worden gehouden op het parochiecentrum van de Lambertuskerk, Burg. de Kuijperlaan 1. (van 10.00 uur tot 20.15 uur)

Tijdens de voorbereiding gebruik je een werkboek en voeren we samen verschillende opdrachten uit.

‘En Route’ begint met een viering op zaterdag 27 februari 2016 om 18.45 uur in de Lambertuskerk. 

Na de viering worden de werkboeken uitgereikt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‘Au Choix’

 

 

De voorbereiding bij ‘Au Choix’ duurt ongeveer twee jaar en je wordt dan in februari 2018 gevormd.

De voorbereidingen worden verzorgd door een werkgroep en worden gehouden in een ruimte van de Johanneskerk.

Je wordt tijdens de avonden uitgedaagd om na te denken, een eigen mening te vormen en daarover met elkaar in gesprek te gaan.

De bijeenkomsten zijn op dinsdagavond van 19.30 uur tot 20.30 uur. De eerste bijeenkomst zal zijn op dinsdag 16 februari.

Aan de voorbereiding van “Au Choix” kunnen maximaal 15 vormelingen deelnemen.

 

‘En Route’ en ‘Au Choix’ hebben ook een paar gezamenlijke activiteiten.

  De wandeling naar Handel in mei.

  De avond met een bijzondere gast in september in de Johanneskerk.

 

 

Waar kies je voor

 

Als je ervoor kiest om aan de voorbereiding van het Vormsel mee te doen,

dan betekent dat:

 

dat je bij alle bijeenkomsten aanwezig bent.

 

dat je wilt na denken en praten over:

- wie ben ik nou eigenlijk?

- hoe zie ik mijn toekomst?

- wie is God?

dat je iets meer te weten wilt komen over God, Jezus en de kerk.

 

dat je er samen met de andere jongeren een goede voorbereiding van wilt maken.

 

 

De vormselviering

 

Na de voorbereidingen op het Vormsel maak je de belangrijke keuze of jij gevormd wilt worden.

In de zomervakantie wordt door het bisdom bekend gemaakt wie de vormheer zal zijn. 

Daarna overlegt de vormheer met de parochie op welke datum hij het Vormsel komt toedienen.

 

 

Kosten

 

Aan beide voorbereidingen zijn kosten verbonden.

‘EN ROUTE’

De bijdrage voor deze voorbereiding is € 50,-.

Daarvan worden de directe kosten betaald zoals het werkboek en ontvangt elke vormeling na afloop van de vormselviering een CD met foto’s.

De bijdrage wordt tijdens de eerste bijeenkomst geïnd.

‘AU CHOIX’

De bijdrage bedraagt € 50,- die aan het begin van de voorbereiding kan worden betaald.

Hierbij zijn de directe kosten en de CD met foto’s van de vormselviering inbegrepen.

 

Aanmelding

 

Op de informatieavond heb je mensen uit de twee werkgroepen ontmoet.

Zij hebben jou meer over de voorbereiding verteld.

Je ontmoette ook diaken Rien van der Zanden.

Hij ondersteunt de beide vormselwerkgroepen ‘Au Choix’ en ‘En Route’.

Bij ‘En Route’ verzorgt hij ook enkele voorbereidingsbijeenkomsten.

 

Je kunt je op twee manieren aanmelden, via een inschrijfformulier of via de website.

1

1.   Inschrijfformulier

 

Je vult het bijgevoegde inschrijfformulierformulier volledig in en levert het in bij de werkgroep van jouw keuze.

Meld je aan vóór 5 februari 2016.

 

 2. Website 

                                                        

Je kunt het inschrijfformulier downloaden op de website: www.parochiesveghel.nl   (klik daarvoor hier)

en ingevuld verzenden naar de werkgroep van jouw keuze:

auchoix@outlook.com  of  vormsel.enroute@gmail.com

Meld je aan vóór 5 februari 2016.

 

Na aanmelding krijg je een uitnodiging en hoor je wanneer de bijeenkomsten plaats zullen vinden.

 

Belangrijke adressen

 

Voor vragen kun je terecht bij de werkgroepen of diaken Rien van der Zanden.

 

Werkgroep ‘Au Choix’

Marie-José Keurlings

De Scheifelaar 3a

tel: 0413- 353714

auchoix@outlook.com

 

Werkgroep ‘En Route’

Esther van de Lockand, Janine Heethuis en Mariëlle Meessen

p/a Eksterdonk 13

tel: 0413-350395

vormsel.enroute@gmail.com

 

Diaken Rien van der Zanden

Burg. de Kuyperlaan 1    

tel: 0413-363115

Mobiel: 0651245065

v.d.zanden-geffen@kpnmail.nl