,   Voor Email naar de website klik hier

                  

Missen en Intenties komende week (weken):   

H.Hart van Jesus / H.Johannes

H. Lambertus   klik hier 

 

Voor een toelichting op de bijzondere kerkelijke gebeurtenissen in deze tijd van het jaar

 klik op de knop  "Tijd van het jaar"   of   klik hier 

 

 

 

H. Hart van Jesus / H. Johannes

 

Overzicht vieringen   9 maart t/m 16 maart 2018

 

Vrijdag 16 maart 

 

 

19.00 uur

in AAtrium (Trompstraat).

 

.

 woord- en communiedienst

Zondag 

18 maart

10.00 uur

H. Hartkoor.

 

 Wij gedenken:  

 Martien en Miep Pittens- v. d. Heuvel;

 Pater Martien Konings en Pastor Peter Konings;

 Ria van den Putte;

 Ad v. d. Tillaart;

 Johan van den Broek en Cunera van den Broek- Smulders;

 Bertus Weijers en overl. familie;

 Jo en Rien Kouwenberg.

 

Woensdag 21 Maart 18.30 uur .  

 Broodviering Communicanten.

 

 

Donderdag 22 Maart

 

19.00 uur .  Boeteviering met beide koren.

Vrijdag

23 maart

 

19.00 uur

in AAtrium (Trompstraat).

 

.

 eucharistieviering

       

De geloofsgemeenschap H. Johannes is vanaf 1 februari 2017 bereikbaar onder telefoonnummer 363615 (pastorie H. Hart – H. Johannes).

Misintenties kunnen worden aangeboden ’s ochtends tussen 09.00 en 12.00 uur bij de pastorie aan de Vondelstraat of in de brievenbus aldaar.

[voor het dienstenoverzicht tot en met september 2018 klik hier  ]

 

(terug naar paginabegin) 

 

 

 

H. Lambertus 

 

PAROCHIE H. FRANCISCUS VEGHEL

LOKATIE LAMBERTUSKERK VEGHEL EN JOACHIM EN ANNA

Diensten in de week van 10 tot en met 16 maart

 

Zaterdag 10 maart.

18.45 uur uitlegviering Eerste Heilige Communie, viering met medewerking van kinderkoor “de Vlinders”
 

Wij gedenken:

 

overleden ouders van Opstal

Zondag 11 maart

 

VASTENVIERING, zondag “Laetare” halfvasten

10.00 uur

Viering      m.m.v. gemengd koor

 

Wij gedenken:

 

 

Riek van Dijk-van Gorp en Frans van Dijk, 

Jeanne van Houdt-Sanders, 

Bep Roovers en zoon Tommy, 

Abt Ton Baeten, 

overleden ouders van Berlo-van der Donk, Adriaan en Gerard, 

Sjef en Jo van Lierop en hun zoon Leon, 

George Seroezi, 

Martien van Veggel, 

Mart van Oorschot, 

Thea van Liempd-van Tartwijk, 

Driek en Truus van den Tillart-Timmers en kleinzoon Lowie, 

Jan van Boxmeer en zoon Edwin

Pieta van de Ven-van Duijnhoven, 

Lambert van der Heijden en ouders van de Ven-van der Heijden

meneer en mevrouw Abrahamse-de Waal

  11.30 uur Doop Siem van der Pol door Pastoor Smulders

Dinsdag 13 maart

18.45 uur

Viering

 

Wij gedenken:

   

Franz en Alie Brouwer-van den Hoek,

de intenties uit het boek van de Maria kapel

en we bidden om vrede op voorspraak van O.L.Vrouw van Fatima

Woensdag 14 maart

18.45 uur

Viering

 

Wij gedenken:

   

allen die de pastores hun gebed beloofden

Donderdag 15 maart

15.00 uur

Maandelijkse viering voor senioren, muzikale in vulling door Anne-Mieke Post-Smetsers

18.45 uur

Wij gedenken:

 

Wij bidden: om zegen voor een moeder en haar zoon

Vrijdag 16 maart 19.00 uur Viering in Joachim en Anna 
    wij gedenken Alida Smolders b.g.v. haar geboorte 100 jaar geleden

 

 

 

PAROCHIE H. FRANCISCUS VEGHEL

LOKATIE LAMBERTUSKERK VEGHEL EN JOACHIM EN ANNA

Diensten in de week van 17 tot en met 23 maart

 

Zaterdag 17 maart.

18.45 uur viering     m.m.v. Cantorij 
 

Wij gedenken:

 

Willem van der Steen en Hanneke van der Steen-van den Tillaart,

Jan en Martha Schouten, 

Johan van Stiphout, 

Frits Bierens en Jeanne Bierens-van den Heuvel, 

Liem Djoesiong, 

Goei Soen Nio, 

Kenneth Prenata en ouders

Zondag 18 maart

10.00 uur

Viering      m.m.v. gregoriaans  koor

 

Wij gedenken:

 

 

Helena Kanters-van Asseldonk, 

Miet van der Linden, 

Alida Smolders, 

ouders van den Oever-van Doorn, 

zoon Ben en familie, 

overleden ouders Derks-Willems van Dijk, 

Abt Ton Baeten, 

Marietje van de Ven-Kusters

José Hutten-van Nieuwburg, 

Pieta van de Ven-van Dujnhoven

11.30 uur doop Guus Gruijters, door pastoor Smulders 
12.00 uur doop Dana van den Boogaard, door pastoor Smulders

Dinsdag 20 maart

18.45 uur

Viering

 

Wij gedenken:

 

de intenties uit het boek van de Maria kapel, 

en we bidden om vrede op voorspraak van O.L.Vrouw van Fatima

Woensdag 21 maart

18.45 uur

Viering

 

Wij gedenken:

 

allen die de pastores hun gebed beloofden

Donderdag 22 maart

18.45 uur

Viering

 

Wij gedenken:

 

om zegen voor een moeder en haar zoon

Vrijdag 23 maart 19.00 uur

Viering in Joachim en Anna 

   

Wij gedenken:

    Dorus en Lena Kanters-van Asseldonk

 

 

 

 

[voor het dienstenoverzicht tot en met februari 2018 klik hier  ]

 

 

(terug naar paginabegin)