G

   Voor Email naar de website klik hier

                  

Missen en Intenties komende week (weken):   

H.Hart van Jesus / H.Johannes

H. Lambertus   klik hier 

 

Voor een toelichting op de bijzondere kerkelijke gebeurtenissen in deze tijd van het jaar

 klik op de knop  "Tijd van het jaar"   of   klik hier 

 

 

 

H. Hart van Jesus / H. Johannes

 

PAROCHIE H. FRANCISCUS VEGHEL

LOKATIE H. Hartkerk en Aatrium

Vrijdag 15 Nov

19.00 uur

AAtrium woord- en communiedienst

Zondag 17 Nov

09.30 uur

m.m.v. herenkoor

Wij herdenken:

Theo en Nelly Ketelaar

Jan van Geffen

Vrijdag 22 Nov

19.00 uur

AAtrium eucharistieviering

 

De geloofsgemeenschap H. Johannes is vanaf 1 februari 2017 bereikbaar onder telefoonnummer 363615 (pastorie H. Hart H. Johannes).

 

Misintenties kunnen worden aangeboden s ochtends tussen 09.00 en 12.00 uur bij de pastorie aan de Vondelstraat of in de brievenbus aldaar.

 

(terug naar paginabegin) 

 

H. Lambertus 

PAROCHIE H. FRANCISCUS VEGHEL

LOKATIE LAMBERTUSKERK VEGHEL EN JOACHIM EN ANNA

Vrijdag 15 Nov

19.00 uur

viering in Joachim en Anna wij gedenken: Rieky Croonen

Zaterdag 16 Nov

18.45 uur

viering met samenzang in kapel van het moederhuis, i.p.v. Lambertuskerk. Dit in verband met het jubileumconcert van 50 jaar Boxtelse Cantorij, met de wereldberoemde sopraan Emma Kirby.

Wij herdenken:

de heer Harry Wintraeken.

Zondag 17 Nov

10.00 uur

33e zondag door het jaar m.m.v. Gospelkoor Adaja

Wij herdenken:

overleden ouders Van den Oever-van Doorn, zoon Ben en familie

familie van Berlo-Lemmen

Marietje Meijs-Verberk en Bert Meijs

familie Raaijmakers-Donkers

Dinsdag 19 Nov.

18.45 uur

viering, wij gedenken: Jan van Etten en de intenties in het boek van de Maria kapel

Woensdag 20 Nov

18.45 uur

viering, wij gedenken: allen die de pastores hun gebed beloofden

Donderdag 21 Nov

15.00 uur

viering voor senioren met muziek en zang o.l.v. Anne-Mieke Post-Smetsers met samenzang

18.45 uur

viering, wij gedenken: allen die zorgen hebben om hun gezondheid

Vrijdag 22 Nov

19.00 uur

viering in Joachim en Anna, wij gedenken: Annie en Christ Verhoeven-Kluijtmans, Cor van Houtum

Zaterdag 23 Nov

18.45 uur

HOOGFEEST VAN CHRISTUS KONING VAN HET HEELAL m.m.v. het kinderkoor.

Wij herdenken:

Toon Kanters

Harry Kanters en overleden familie Kanters-v.d. Meerakker

Zondag 24 Nov

10.00 uur

viering m.m.v. gemengd koor.

Wij herdenken:

overleden ouders: Jan Horsten en Cecilia Horsten van Beurden

Koos Emmen en Stiena Emma-Roelofs

overleden zussen: Marie-Therese Emmen en Annie Emmen

Ans Willemsen van den Reek

Bert Verhoeven en Gerarda Verhoeven-v.d. Steen

Marinus Bouw

Dinsdag 26 Nov.

18.45 uur

viering, wij gedenken: Tonny en Gerard Franken van Berkel en achterkleinkind Noud en de intenties in het boek van de Maria kapel

Woensdag 27 Nov

18.45 uur

viering, wij gedenken: allen die de pastores hun gebed beloofden

Donderdag 28 Nov

18.45 uur

viering, wij gedenken: allen die zorgen hebben om hun gezondheid

Vrijdag 29 Nov

19.00 uur

viering in Joachim en Anna,

 

(terug naar paginabegin)