Voor Email naar de website klik hier

                  

Missen en Intenties komende week (weken):   

H.Hart van Jesus / H.Johannes

H. Lambertus   klik hier 

 

Voor een toelichting op de bijzondere kerkelijke gebeurtenissen in deze tijd van het jaar

 klik op de knop  "Tijd van het jaar"   of   klik hier 

 

 

 

H. Hart van Jesus / H. Johannes

 

Overzicht vieringen van 20 t/m 27 juli 2018

Vrijdag 20 juli

 

19.00 uur

in AAtrium Trompstraat 

 

.

 woord- en communiedienst

Zondag 22 juli

10.00 uur

 samenzang 

 

 Wij gedenken   

 Pastor Peter Konings en Pater Martien Konings;

 Jan en Anny Peters-Olyslagers;

 Mies van Zutphen;

 Albert Willems van Dijk;

 Jan Opheij.

 

Vrijdag 27 juli

 

19.00 uur

in AAtrium Trompstraat 

 

.

 

 eucharistieviering

 

 

    

De geloofsgemeenschap H. Johannes is vanaf 1 februari 2017 bereikbaar onder telefoonnummer 363615 (pastorie H. Hart – H. Johannes).

Misintenties kunnen worden aangeboden ’s ochtends tussen 09.00 en 12.00 uur bij de pastorie aan de Vondelstraat of in de brievenbus aldaar.

[voor het dienstenoverzicht tot en met september 2018 klik hier  ]

 

(terug naar paginabegin) 

 

 

 

H. Lambertus 

 

 

PAROCHIE H. FRANCISCUS VEGHEL

LOKATIE LAMBERTUSKERK VEGHEL EN JOACHIM EN ANNA

Diensten in de week van  28  juli – 3 augustus

 

Zaterdag 28 juli

18.45 uur

Viering    met samenzang

 

Wij gedenken:

 

Annie en Jan van den Biggelaar en hun ouders, 

Riena van den Boogaard-Korsten

Zondag 29 juli

10.00 uur

Viering      met zang en muziek o.l.v. Anne-Mieke Post-Smetsers,

 

Wij gedenken:

 

Ans Willemsen-van den Reek, 

Marietje van de Ven-Kusters, 

Jan van de Ven, 

Pieta van de Ven-van Duijnhoven, 

Martien van de Ven, 

Mies van Lankveld-van der Rijt

Dinsdag 31 juli

 

18.45 uur

Viering

 

Wij gedenken:

 

een voorspoedig herstel, 

en de intenties in het boek van de Mariakapel

Woensdag 1 augustus

18.45 uur

Viering

 

Wij gedenken:

 

allen die de pastores hun gebed beloofden

Donderdag 2 augustus

 

 

18.45 uur

Viering  

 

Wij gedenken:

 

jonge ouders die een kindje verwachten, 

om een voorspoedige zwangerschap

Vrijdag 3 augustus

19.00 uur

Joachim en Anna.

  19.00 uur H. Hartkerk: viering vanwege de eerste vrijdag  door pater Issag  

 

 

 

PAROCHIE H. FRANCISCUS VEGHEL

LOKATIE LAMBERTUSKERK VEGHEL EN JOACHIM EN ANNA

Diensten in de week van  21  juli – 27 juli

 

Zaterdag 21 juli

18.45 uur

Viering         met samenzang

 

Wij gedenken:

 

Neeltje Aarts-van Dieperbeek

Liem Djoe Siong, 

Goei Soen Nio, 

Kenneth Prenatha en ouders, 

Arnoldus en Elizabeth Peters-van Hal en hun zoon Gerrit, 

Karel van den Heuvel en zoon Charles, 

overleden familie van den Heuvel, 

overleden familie van Griensven en 

Plebaan Gerrit van der Camp, 

Ben Zegers en Conny Terneusen-Zegers, 

Joke Peters-van den Heuvel en familie, 

we bidden vooral omwille van de landbouw om andere weersomstandigheden vooral om regen, 

ook bidden we uit dankbaarheid b.g.v. een 60 jarig huwelijksjubileum, 

ook bidden we uit dankbaarheid vanwege het goede verloop van een operatie, 

en vragen Gods zegen bij een goed herstel

Zondag 22 juli

10.00 uur

Viering         met zang en muziek o.l.v. Anne-Mieke Post-Smetsers

 

Wij gedenken:

 

Piet Peepers en Petronella Peepers-Zomers en zoon Tiny, 

Riek van Dijk-van Gorp en Frans van Dijk, 

Agatha Höppener-van den Berg, 

Johan Vissers en overleden familieleden, 

overleden ouders van den Oever-van Doorn, zoon Ben en familie,

Marietje van Berlo-Lemmer, 

mw. T. van Nieuwenhuizen-van Lieshout, 

familie van den Nieuwenhuizen-van Lieshout, 

Wim en Digna Mahieu-Plaizier

we bidden vooral omwille van de landbouw om andere weersomstandigheden, vooral om regen

Dinsdag 24 juli

 

18.45 uur

Viering

 

Wij gedenken:

 

een voorspoedig herstel, 

en de intenties in het boek van de Mariakapel, 

en de overleden Franz en Alie Brouwer-van den Hoek.

Woensdag 25 juli

18.45 uur

Viering

 

Wij gedenken:

 

allen die de pastores hun gebed beloofden, 

en de overleden Rien Vlemmings

Donderdag 26 juli

 

 

18.45 uur

Viering  

 

Wij gedenken:

 

Johan van Stiphout .

Vrijdag 27 juli

 

19.00 uur

Joachim en Anna.

 

Wij gedenken:

 

Mies van Lokven, 

Anna Cisse-van den Broek

 

 

 

 

(terug naar paginabegin)