,   Voor Email naar de website klik hier

                  

Missen en Intenties komende week (weken):   

H.Hart van Jesus / H.Johannes

H. Lambertus   klik hier 

 

Voor een toelichting op de bijzondere kerkelijke gebeurtenissen in deze tijd van het jaar

 klik op de knop  "Tijd van het jaar"   of   klik hier 

 

 

 

H. Hart van Jesus / H. Johannes

 

Overzicht vieringen van 25 Mei t/m 1 Juni 2018

Vrijdag 25 mei

19.00 uur

in AAtrium Trompstraat 

.

 woord- en communiedienst

Zondag 27 mei

10.00 uur

H. Johanneskoor.

 

  Wij gedenken 

 Nms. par. Mies van Zutphen;

 Jan en Maria Kivits- Vogels;

 Annie en Harrie Rovers;

 Overl. ouders v. d. Steen- v. d. Ven en kinderen;

 Wim van Stiphout en overl. familie van Stiphout- Vissers;

 Bertus van Weert;

 uit dankbaarheid;

 Jet van den Broek- Smits en kleinzoon Emiel.

   

 

Vrijdag 1 juni

1e. Vrijdag v. d. maand.

 

19.00 uur

.

 

  Wij gedenken   

 T. e. v. H. Hart van Jezus.

Vrijdag 1 juni

 

19.00 uur

in AAtrium Trompstraat 

 

.

 woord- en communiedienst

       

De geloofsgemeenschap H. Johannes is vanaf 1 februari 2017 bereikbaar onder telefoonnummer 363615 (pastorie H. Hart H. Johannes).

Misintenties kunnen worden aangeboden s ochtends tussen 09.00 en 12.00 uur bij de pastorie aan de Vondelstraat of in de brievenbus aldaar.

[voor het dienstenoverzicht tot en met september 2018 klik hier  ]

 

(terug naar paginabegin) 

 

 

 

H. Lambertus 

 

 

PAROCHIE H. FRANCISCUS VEGHEL

LOKATIE LAMBERTUSKERK VEGHEL EN JOACHIM EN ANNA

Diensten in de week van 26 mei tot en met 1 juni

 

Zaterdag 26 mei

 

18.45 uur

Viering   met samenzang

 

Wij gedenken:

 

Jan van de Donk en Nellie van de Donk-Donkers, 

Antoon Wijnen, 

Thijmen van Uden, 

een bijzondere intentie en om hoop en zegen voor de toekomst

Zondag 27 mei

10.00 uur

Viering     met medewerking van kinderkoor de Vlinders

1e H. Communie

Wij gedenken:

 

Zuster Maria Everdina van Leeuwen,

Laura van de Voort,

Theo en Christien van de Voort,

Johan en Fien Heesakkers,

Guus Gruijters,

opa van Rien Danils,

Laura Donkers,

oma van Roan Donkers,

Thijmen van Uden,

vriend van Roan,

oma Tonny van de Staak,

opi van Kemenade van Tijs Jansen,

Piet van Driel,

opa van Fenna van Driel,

opa Alois Klama en opa Jan Watroba van Alex Klama,

Harold Toebast,

opa van Amy Sanders

Maandag 28 mei 18.45 uur Mariaviering

Dinsdag 29 mei

 

18.45 uur

Viering

 

Wij gedenken:

 

de intenties uit het boek van de Maria kapel

Woensdag 30 mei

18.45 uur

Viering

 

Wij gedenken:

 

allen die de pastores hun gebed beloofden 

bijzonder een voorspoedig herstel na een operatie

Donderdag 31 mei 18.45 uur Viering  
 

Wij bidden om vrede in de wereld, op voorspraak van Maria, 

we bidden om zegen bij een verhuizing, een voorspoedig herstel, 

wij gedenken 

Willem van der Linden

Vrijdag 1 juni 19.00 uur

Viering in Joachim en Anna.

1e vrijdag van de maand 19.00 uur Viering in H. Hart kerk

 

 

 

PAROCHIE H. FRANCISCUS VEGHEL

LOKATIE LAMBERTUSKERK VEGHEL EN JOACHIM EN ANNA

Diensten in de week van  2 juni 8 juni

 

Zaterdag 2 juni

18.45 uur

Viering   met Samenzang

 

Wij gedenken:

 

Jan en Martha Schouten,

Wim van der Sanden en Wilco, 

Maria Heerkens-van Kempen, 

Drika van den Tillaart, 

om voorspoedig herstel na een operatie, 

om het welslagen van een verhuizing

Zondag 3 juni

10.00 uur

Viering      m.m.v. kinderkoor de Vlinders

1e H. Communie

Wij gedenken:

 

 

Zuster Maria Everdina van Leeuwen, 

Jan Fiers, overleden ouders van Berlo-van de Donk en Adriaan en Gerard, 

Sjef en Jo van Lierop-Slegers en hun zoon Leon, 

George Seroezi

Dinsdag 5 juni

 

18.45 uur

Viering

 

Wij gedenken:

 

de intenties uit het boek van de Maria kapel

Woensdag 6 juni

18.45 uur

Viering

 

Wij gedenken:

 

allen die de pastores hun gebed beloofden, 

voor het welslagen van een verhuizing

Donderdag 7 juni

 

18.45 uur

Viering  

 

Wij gedenken:

 

 

wij bidden om vrede in de wereld, op voorspraak van Maria, 

we bidden om zegen bij een verhuizing,  

wij gedenken Willem van der Linden,  

Hennie Kempkens

Vrijdag 8 juni

19.00 uur

Joachim en Anna.

 

 

Wij gedenken:

 

 

Jan van de Donk

 

 

 

 

(terug naar paginabegin)