Voor Email naar de website klik hier

                  

Missen en Intenties komende week (weken):   

H.Hart van Jesus / H.Johannes

H. Lambertus   klik hier 

 

Voor een toelichting op de bijzondere kerkelijke gebeurtenissen in deze tijd van het jaar

 klik op de knop  "Tijd van het jaar"   of   klik hier 

 

 

 

H. Hart van Jesus / H. Johannes

 

PAROCHIE H. FRANCISCUS VEGHEL

LOKATIE H. Hartkerk en Aatrium

Vrijdag 23 nov

19.00 uur

eucharistieviering AAtrium

Zondag 25 nov

10.00 uur

m.m.v. H. Hartkoor.

Wij gedenken:

Voor de levende- en overleden leden van het Parochieel gemengd koor

Voor de levende- en overleden leden van werkgroep onderhoud kerkhof

Overleden ouders van de Steen-van de Ven en kinderen

Riet Snijders

Jan Timmermans en overleden familie

Wim van Stiphout en overleden familie

Frans Jansen

Overleden ouders Jansen- van Ravenstein en overl. familie

Overleden ouders van Helvoort- Heesbeen en overl. familie

Leo van Grinsven

Uit dankbaarheid

Vrijdag 30 nov

19.00 uur

woord- en communiedienst AAtrium

 

De geloofsgemeenschap H. Johannes is vanaf 1 februari 2017 bereikbaar onder telefoonnummer 363615 (pastorie H. Hart – H. Johannes).

 

Misintenties kunnen worden aangeboden ’s ochtends tussen 09.00 en 12.00 uur bij de pastorie aan de Vondelstraat of in de brievenbus aldaar.

 

(terug naar paginabegin) 

 

H. Lambertus 

 

PAROCHIE H. FRANCISCUS VEGHEL

LOKATIE LAMBERTUSKERK VEGHEL EN JOACHIM EN ANNA

Dinsdag 20 nov

18.45 uur

Viering

wij gedenken:

Jan van Etten

de intenties in het boek van de Maria kapel

Woensdag 21 nov

18.45 uur

Viering

wij gedenken:

allen die de pastores hun gebed beloofden

Donderdag 22 nov

18.45 uur

Viering

wij gedenken:                      

allen die de pastores hun gebed beloofden

Vrijdag 23 nov

19.00 uur

Viering in Joachim en Anna

wij gedenken

Cor van Houtum

Zaterdag 24 nov

18.45 uur

november HOOGFEEST VAN CHRISTUS KONING, einde van het kerkelijk jaar m.m.v. het koor “Present”

wij gedenken

Sjef van de Laar

Harrie Kanters en overleden familie Kanters-van de Meerakker

Zondag 25 nov

10.00 uur

Viering m.m.v. het Gemengd Koor en gastzangers, zij zingen de Mis: “the Prince of peace” van W. Lloyd Webber

wij gedenken

Ans Willemsen-van der Reek

Marietje van de Ven-Kusters

Gerard en Tonny Franken-van Berkel

alle “weeszielen”

Theo Persoons

Nicodemo Tran

Fons en Jaan Scheepers-van Zutven

en we bidden om voorspoedige genezing bij de ziekte van Lyme

11.30 uur

doop Olivier Hendrikx door pastoor Smulders

17.00 uur

Concert door koor Canta Libre

Dinsdag 27 nov

18.45 uur

Viering

wij gedenken

Franz en Alie Brouwer-van den Hoek

de intenties in het boek van de Maria kapel

Donderdag 29 nov

18.45 uur

Viering

wij gedenken

familie Hendriks-van Daal

Vrijdag 30 nov

19.00 uur

Viering in Joachim en Anna

 

(terug naar paginabegin)