Steunpunt Rouw
Start Omhoog

 

Voor Email naar de website klik hier

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

  1. Samen Rouwen   klik hier

  2. Steunpunt Rouw  klik hier

  3. Valkuilen en Tips bij rouwenden en hun omgeving klik hier

  4. Litteratuur klik hier

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

Samen Rouwen  

 

                                   gespreksgroep

   

 

diep in je pijn

weer wat kracht

ontdekken …

 

 

Iemand verliezen door de dood

 

De dood van een mens met wie je erg verbonden bent, is een zeer ingrijpende gebeurtenis in een mensenleven.

 

Ineens is het leven veranderd.

Niets is meer hetzelfde.

Het aanpassen aan een nieuw leven

zonder deze persoon kost tijd.

Gevoelens van verdriet over het gemis, boosheid, machteloosheid, het besef van het definitieve afscheid, 

de lege plek dringen zich op.

 

Vragen kunnen opkomen, zoals:

hoe ga ik met die gevoelens om,

hoe moet ik nu verder?

 

In het begin is er vaak veel aandacht van familie, vrienden en kennissen. Na verloop van tijd kan dat minder 

worden en dan zijn een luisterend oor en begrip van anderen erg belangrijk.

 

Een van de mogelijkheden is dan een gespreksgroep met mensen die ook een ingrijpende  

verlieservaring hebben meegemaakt.

 

 

De gespreksgroep

 

 

De gespreksgroep bestaat uit mensen die allen ervaren hebben wat het betekent om een persoon 

met wie je erg verbonden was door de dood te verliezen.

Het verdriet en de pijn zijn voor elke deelnemer herkenbaar.

Je durft er met elkaar over te praten.

 

In de groep worden je naast steun en bemoediging ook handreikingen aangeboden. 

Dit kan een hulp zijn om je met je verlies op een andere manier te verbinden

 

Praktische informatie

 

De gespreksgroep bestaat uit maximaal acht personen die iemand door de dood hebben verloren. 

In de regel zal dit overlijden één jaar of langer geleden hebben plaatsgevonden.

 

Deelname aan de groep is niet gebonden aan leeftijd of kerkelijke gezindte.
 

Het aantal bijeenkomsten is 10.

Een paar weken voorafgaand aan de start van de bijeenkomsten wordt er een informatieve 

ochtend gehouden voor geïnteresseerden op een zaterdag in oktober om 10.00u op de 

Burgemeester de Kuijperlaan 1 te Veghel. Dit wordt op verschillende manieren bekend gemaakt.

 

De groep wordt begeleid door leden van het Steunpunt Rouwbegeleiding.

Aanmelding om aan zo´n gespreksgroep deel te nemen kan zowel telefonisch als schriftelijk, 

als per e-mail via de website. Zie hiervoor de achterzijde van deze folder.

Als tegemoetkoming in de kosten zal een kleine bijdrage voor de koffie en thee  en het materiaal worden gevraagd.

 

 

De eerstvolgende bijeenkomst is in oktober 2017 om 10.00 uur. 

De datum wordt later bekend gemaakt

Plaats: parochiecentrum Lambertus, Burg. de Kuyperlaan 1, Veghel.

 

 

Van harte welkom!


  

  

Informatie  / aanmelding  lotgenotengroep:

HULPDIENST DIAKONIE VEGHEL

Steunpunt Rouwbegeleiding

Burg. De Kuijperlaan 1, 

5461 AA  Veghel.

Tel. 0413 35 22 32  

 

 

Bereikbaar: ma-vr  van 9uur tot 11uur.

                 Alle dagen tussen 19uur tot 21uur

 

e-mail naar Steunpunt Rouw :  steunpuntrouw@gmail.com

 

 

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Steunpunt Rouw van de Hulpdienst Diakonie 

 

1. Wat is het Steunpunt Rouw?

v    Het Steunpunt Rouw is een onderdeel van de Hulpdienst Diakonie.

v    Zij biedt cursussen aan voor bezoekers van rouwenden.

v    Zij stimuleert goede rouwbegeleiding in parochies.

v    1x per jaar organiseert zij een koffie-ochtend waar rouwenden elkaar kunnen ontmoeten en waar informatie wordt gegeven over het lotgenotencontact.

v    Zij organiseert een gespreksgroep rouwenden (lotgenotencontact) eenmaal per jaar; elk jaar start er een groep in het najaar.

v    Eventueel organiseert zij speciale bijeenkomsten of lezingen over het verwerken van verlies.

2. Werkwijze 

v    Het Steunpunt Rouw is bereikbaar onder het telefoonnummer van de Hulpdienst Diakonie.

v    Alle vragen, die over rouw, rouwbezoek en rouwbegeleiding aan de telefonistes worden gesteld, worden doorgegeven aan Riek van Stratum (emeritus pastoraal werker) of Marion Fleuren.

v    Riek van Stratum of Marion Fleuren zullen contact leggen en de vragen beantwoorden.

 

3. Steunpunt Rouw

 

v    De leden van het Steunpunt Rouw zijn afkomstig uit parochies binnen en buiten de Pastorale Eenheid Veghel.

v    Het Steunpunt Rouw kan ook activiteiten verrichten buiten de Pastorale Eenheid Veghel.

v    De gespreksgroep lotgenoten is ook toegankelijk voor mensen buiten de Pastorale Eenheid Veghel.

 

HULPDIENST DIAKONIE VEGHEL  Steunpunt Rouw

Burg. De Kuijperlaan 1,  5461 AA  Veghel. 

Tel. 0413 35 22 32  

Bereikbaar: ma-vr  van 9uur tot 11uur.

Alle dagen tussen 19uur tot 21uur  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Valkuilen en Tips bij rouwenden en hun omgeving

 

Valkuilen van rouwende

Ø      Verlies als privé zien, niet willen delen.  

Ø      Blijven hangen in waarom dit je overkomt.

Ø      Te snel doorgaan, geen tijd nemen = Boemerangeffect. Het komt toch een keer weer op je pad. Om verlies kun je niet heen.

Ø      Je groot houden voor de omgeving. Zie je hoe sterk ik ben! Dit geeft veel eenzaamheid en zet anderen op het verkeerde been. Daardoor versterken je eenzaamheidgevoelens nog een keer.

Ø      Verwacht niet dat diepe rouw snel over is. Het blijft voor altijd deel van je leven uitmaken en vormt je.

Ø Mensen gaan vaak heel verschillend met hun verlies om. Verwacht niet dat iedereen rouwt zoals jij dat doet.

 

Tips voor de rouwende

Ø      Ga af op je intuïtie en neem af en toe een uitdaging aan: stapje zetten. Zo overwin je jezelf.

Ø      Probeer te ontdekken wat jou helpt: muziek, praten, schoffelen, op stap, creatief bezig zijn, dagboek bijhouden, gedichten of levensverhaal schrijven enz.

Ø      Laat de golf van emoties af en toe over je heen denderen. Accepteer al je emoties. Ze mogen er zijn. Je zult leren dat je er ook weer uitkomt. Zo krijg je  steeds meer grip op je verdriet en leer je er beter mee omgaan.

Ø      Laat de omgeving weten hoe en waarmee je geholpen bent.

Ø      Praat op je werk met de leidinggevende en bespreek hoe hier op het werk mee om te gaan. Als je dit niet doet kan het gebeuren dat de mensen denken dat het goed met je gaat. Dat voelt zo pijnlijk.

Ø      Zoek steun bij lotgenoten.

Ø      Als je vastloopt, zoek hulp, ga naar de huisarts, zoek professionele hulp.

Ø      Realiseer je dat onhandige en kwetsende reacties geen opzet zijn, maar onmacht en onwetendheid.

Ø      Accepteer jezelf met alle ups en downs.

Ø      Doe de dingen op jouw tijd en volgorde en leg de goedbedoelde adviezen naast je neer. Het gaat om jouw proces.

 

 Valkuilen voor de omgeving van de rouwende

Ø      Neem het verhaal niet over en als dat toch even gebeurt ga dan zo snel mogelijk weer terug met ‘Sorry, jij was aan het vertellen’.

Ø      NIVEA = niet invullen voor een ander.

Ø      Geef geen ongevraagde adviezen.

Ø      Negeer een rouwende niet. Dit voelt zo eenzaam voor hem / haar.

Ø      Vraag de rouwende niet om hulp te vragen, dat zal hij / zij niet snel doen.

Ø      Als een rouwende op dit moment nog niet toe is aan iets, ga er dan niet vanuit dat dit voor altijd is. Vraag het na een tijdje opnieuw.

Ø      Geef geen waardeoordeel over het verlies van een ander. Het gaat om hoe de rouwende het verlies ervaart .

 

Tips voor de omgeving van de rouwende

Ø      Vaak is het moeilijk om naar iemand toe te gaan na een groot verlies. ‘Ik weet niet wat ik moet zeggen’ is altijd goed, een hand op de schouder ook.

Ø      Heb respect en geduld met de rouwende. Het rouwproces duurt vaak langer dan verwacht .

Ø      Blijf luisteren met een actieve luisterhouding. Er voor de ander zijn is ook na langere tijd belangrijk.

Ø      Stel open vragen (wie, wat hoe wanneer) en nodig de ander uit om te vertellen.

Ø      Sommige rouwenden zijn niet zo’n praters. Vraag hen waar zij behoefte aan hebben. Een wandeling, muziek luisteren of samen stil zijn kan ook lucht geven aan het verdriet.

Ø      Verwacht niet dat de rouwende steeds met het verdriet bezig is. Soms kan het juist fijn zijn om even afleiding te hebben. Stem af met de rouwende waar hij / zij behoefte aan heeft.

Ø      Accepteer dat de rouwende op een heel andere manier om gaat met het verlies dan je verwacht. Heb hiervoor respect

Ø      Hoe iemand zijn rouwproces beleeft hangt zeker ook af of hij / zij zich gesteund voelt door de omgeving.  

Ø Als je goed luistert, hoor je vaak waar de rouwende behoefte aan heeft. Bied zo mogelijk practische hulp die daarbij aansluit.

Ø Vaak wordt gezegd, "ik bel je nog wel" of "ik kom je opzoeken". Lang niet altijd komt dit ervan. Belangrijk is als je iets zegt Doe het dan ook.

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

BOEKENLIJST  STEUNPUNT  ROUW  Hulpdienst Diakonie Veghel

Woorden van troost

 

Je naam klinkt in ons door

Berg, Marinus van de

Om levensmoed

Gebeden

Berg, Marinus van den

Door je verdriet heen groeien

Verliezen en dan verder groeien

Berg, Marinus van den                                               

 

Alsof je er nog bent

Berg, Marinus van den

Woorden in de stilte

Berg, Marinus van den

Afscheid nemen. Leven met onmacht

Danneels, Godfried, Kard.

Als je woorden zoekt…

Fiddelaers-Jaspers, Riet

Stil verdriet (+ cd)

Keirse, Manu

Woorden die sterken en troosten

Kubler-Ross, Elisabeth

Wat mijn hart je zeggen wil

Stolp, Hans

Tot voorbij de nacht

Gebeden, lezingen en liederen, wanneer er iemand gestorven is

Verhees, Jacques                                          

 

Vervlogen adem

De dood overleven

Gedichten, gedachten en gebeden rond dood en afscheid

Vertelman, Theo

 

 

Achtergronden van verliesverwerking

 

Verwaarloosd verdriet

Berg, Marinus van den

Afscheid serieus nemen

Berg, Marinus van den

Rouwen in de tijd

Berg, Marinus van den

Afscheid nemen. Loslaten wat dierbaar is 

Boswijk-Hummel, Riekje

Troost. Vragen, geven en ontvangen

Boswijk-Hummel, Riekje

Helpen bij rouw

Bout, Jan van den

Verlies en rouw

Gils, Trudy van

Kan ik wat voor je doen?

Jansen, Marieke & Neele, Maria

Helpen bij verlies en verdriet

Een gids voor het gezin en de hulpverlener

Keirse, Manou

Rouw

Informatie over rouw, bedoeld voor wie in rouw zijn

Kienhorst, Ineke & Boelen, Paul &

Huiskes, Catja

Rouw en rouwbegeleiding

Voor mensen in rouw en voor begeleiders van deze mensen. Verschillende aspecten van rouw na overlijden komen hierin aan de orde.

Kienhorst, Ineke & Boelen, Paul &

Huiskes, Catja

Heeft verschillende boeken geschreven over het rouwproces. Nuttige boeken om meer inzicht te krijgen in rouwen en sterven

Kübler-Ross, Elisabeth

Over rouw

De  van de vijf stadia van rouwverwerking

Kübler-Ross, Elisabeth

Kessler, David

Als 't kwaad goede mensen treft 

Kushner, H.S.

‘Groepsgewijs lotgenotencontact’

Een handleiding voor begeleiders van gespreksgroepen en huiskamerbijeenkomsten.

Nederlandse Patienten / consumenten Federatie.

Bevrijd je verdriet. Troost voor tijden van pijn en rouw
Een postuum verschenen boek van priester en leraar Henri Nouwen(1932-1996)

Nouwen, Henri

Wenen om het verloren ik

Over de verwerking van het verlies van een dierbare en de hulpverlening aan rouwenden

Polspoel, Arthur

Het was toch een mooi leven

Rouw van ouderen om het verlies van de partner

Polspoel, Arthur

In de knop gebroken

Verlies van kinderen

Somers, Patrik

& Raeymaekers, Greet

Hoe doorlopen nabestaanden het proces van verlies

Veen, Evert van der

‘Noodzakelijk verlies’

Een naslagwerk

Vorst, Judith

 

Leren leven met verliezen

Hoe doe je dat?

Bruijn, Marieke de

 

 

Ervaringsverhalen verliesverwerking

 

Je mag mij altijd bellen

1001 dagen van rouw

Karin Kuiper

Wat kan ik voor je doen?

Steunen bij rouw

Karin Kuiper

Als verdriet blijft

Bernstein, Judith

Aan een engel die nieuw is

Bohlmeyer, Arno

Afscheid nemen

Loslaten wat dierbaar is.

Boswijk-Hummel, Riekje

Troost vragen, geven en ontvangen

Boswijk-Hummel, Riekje

Leven zonder jou

Dagboek van een rouwproces

Bourguillioen, Francien

Leren leven met verliezen, hoe doe je dat?

Bruijn, Marieke de

Als leven pijn doet. Weerbaar en waardig omgaan met de verliezen in je leven

Diekstra, René W.F.

Jou langzaam loslaten

De verwerking van de dood van mijn moeder

Frankenhuyzen, Karin van

De lucht zit nog vol dagen
Over het leven van alleenstaande oudere vrouwen.

Franssen, José

Alleen verder leven. Handreiking voor weduwen

Ginsburg, Genevieve

Nooit vergeten (kind)

Hoebe, Yvonne

Een breuk in de dag

Rouwproces van een moeder en haar kinderen.

Ingenriet, Fransje

Leven met de dood

Fijen, Leo

Tonio

Een vader verliest zijn zoon

Heijden, A.F.Th. van der

Afscheid nemen
Het leven is afscheid nemen.

Keyzer, Laurens De

Nirvana

Anders na de dood

Kruk, Bert v.d.

Chantal  

Moll, Hans

Deze aarde verlaten

Schrijfster begeleidt haar broer naar de dood en maakt daarin haar rouwproces door

Stellweg, Cri

Ik maak je een graf van letters

De schrijfster brengt haar rouwproces na de dood van haar man onder woorden

Stellweg, Cri

Schaduwkind

Thomése, P.F.

De kus van de weduwe

Threes, Anna

Brieven aan mijn man. Beleven en verwerken van rouw.

Truman, Jill

 

                                  

verlies en geloof

 

Een tijd van loslaten

Pasveer, Hans

De afwezige God

Zuidgeest, Piet

Wenen om het verloren ik

Polspoel, Arthur

Bevrijd je verdriet. Troost voor tijden van pijn en rouw

Nouwen, Henri

Afscheid serieus nemen

Berg, Marinus van den

Tot voorbij de nacht

Gebeden, lezingen en liederen, wanneer er iemand gestorven is

Verhees, Jacques                                          

 

Om levensmoed

Gebeden

Berg, Marinus van den

De dood overleven

Vervlogen adem

Gedichten, gedachten en gebeden rond dood en afscheid

Vertelman, Theo 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------