Erp H. Servatius
Start Kerk Erp geschiedenis

 

Voor Email naar de website klik hier

  

  Hertog Janplein 24, 

5469 BJ Erp.  

telef:  0413 - 211415

Email: parochie.erp@gmail.com 

IBAN: NL68RABO 0114604622

          NL95INGB 0001806875  

   

                        

                        

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Algemene Informatie

 

Pastor:   C. Rombauts

 

Geregelde bezetting pastorie van 9.30 uur tot 12.00 uur

Op maandag - dinsdag - donderdag - vrijdag

 

Namens de groep kosters

M.M. Bekkers, de Steen 31, telef.: 211 241

 

Diensten in het weekend

Zaterdag        : 18.00 uur    (19.00 uur in zomertijd)

Zondag          : 11.00 uur

 

Diensten door de week

Woensdag      : 9.00 uur

Vrijdag            : 9.00 uur

 

Kerkbijdragen:

t.n.v. R.K. Kerkbestuur, p/a Hesselereind 20, 5469 AS Erp

NL68RABO0114604622 

NL95INGB0001806875

 

Acolieten en Misdienaars

C. Rombauts, Hertog Janplein 24,       telef.: 211415

 

 

Pastorale kerngroep

 

Algemene Leiding  Pastoor Rombauts  telef. 211415
Contact voor de werkgroepen Rini Kerstens telef. 213459

&     

Eddy van Asseldonk telef. 06-29006079
FinanciŽn Harrie Kanters telef. 212296

&     

Anton Bolwerk telef. 211764
Beheer Gebouwen Gerard Claassen   telef. 212033

&     

Ruud van Oosterwijk telef. 06-15210233
Redactie parochieblad en PR Anjo van der Heijden telef. 213156

&     

Lucie Peelen telef. 213721
Dagelijkse gang van zaken Rikie Bekkers telef. 211241

 

 

 

Organisten          :J. van der Wal, v. Heemskerkstraat 13, Veghel, telef.: 354749

 

Koren

Herenkoor A Ploegmakers Veluwe 7 telef. 211757
Dameskoor Mw. J. Delisse-Claasse Steengraaf 13 telef. 211542
Terpsichore Mw. M. van de Laar- van den Akker Lankveld 33 telef. 212188
Kinderkoor Mw. S. van Boxtel-van den Elzen Lourenshof 13 telef. 210117
Volkszanggroep Mw. M. Frankefort Empeldonk 19 telef. 213644

 

Werkgroep Avondwake

  Mw. T. Verbruggen, Prinseveld 1,  telef.: 213174 of  06-23602383

 

Werkgroep Gezinsvieringen, Woord en Communievieringen

  Dhr. A. Donkers, Weth. Donkersstraat 2,  telef.:212119

 

Werkgroep Jongerenliturgie

  Mw. E. v. Vuren-Timmers, Heesakker 2,  telef.: 213449

 

Liturgische werkgroep, Lectores, Lectrices
 
Mw. M. Frankefort, Empeldonk 19,  telef.: 213644

 

Werkgroep kerkversiering

  Mw. T. v.d. Rijt-v.d. Elzen, Voorbolst 10,  telef.: 211144

 

Werkgroep schoonhouden Kerk

  Mw. Th. v.d. Venne-Huijbers, Vaansinge1 7,  telef.: 211381

 

Ziekenbezoek

  Mw. R. Bekkers-de Klein, de Steen 31, telef.: 211241

 

Werkgroep voorbereiding Eerste H. Communie

  Mw. H. Bekkers, Hoek 29,   telef.: 289896

 

Werkgroep voorbereiding Vormsel

  Mw. C. Beekmans, Prinseveld 23,  telef.: 211528

 

Werkgroep Doopvoorbereiding

  Mw. R. Koenen, Vogelenzang 6,  telef.: 210472

 

Werkgroep verwelkoming dorpsgenoten

  Mw. W. Koenen-de Bekker, Vogelenzang 6, telef.: 211838

 

Missie en ontwikkeling

  Dhr. W. Barten, Meerbosweg 9,  telef.: 212868