Eerde H. Anton. Abt
Start Kerk Eerde geschiedenis Antonius Abt Nieuws

 

Voor Email naar de website klik hier

 

 

  Esdonkstraat 2, 5466 RX Eerde

      Correspond.adres: Schoolhuisweg 10, 5466 PG Eerde 

 Email: h.j.m.vanderburgt@kpnmail.nl 

 rek.nr.: IBAN  NL21RABO0113 4018 92                                           

Voor diensten en dringende zaken: H.v.d.Burgt  tel. 0646467729

  secretariaat parochie H. Franciscus : 0413363115

 

 

        

                              

                        

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Brief van Pater van de Ven (vanuit BraziliŽ)

 

Beste vrienden van de Franciscusparochie,

 

      Allereerst een hartelijke en vriendelijke groet vanuit BraziliŽ.

Graag wil ik me even aan u voorstellen.

Ik ben Ad van de Ven, zoon van Jan van de Ven en Ant van Roosmalen, geboren

in Eerde. Daar volgde ik ook de Lagere School. Daarna studeerde ik  6 jaar op het

Gymnasium St. Willibrord, destijds onder leiding van de Missionarissen van het

Goddelijk Woord, de SVD, een Missiecongregatie.  .......................................

 

Natuurlijk wilt u meer lezen. Voor de gehele brief klik hier

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Werkgroepen en contactpersonen:
Beheerscommissie
Vice voorzitter/Penningmeester/Kerkhof Henk van Hooft tel: 365371
Secretaris Henk v.d. Burgt tel: 06-46467729
Pastorale Zaken Mien v. Berkel tel: 364201
Liturgische Zaken Ria de Vries tel: 06-10911905
Bestuurslid Eric Krol tel: 352056
Contactpersonen
Kostergroep Marietje v.d. Berg tel: 350420
Pastorale Kerngroep Mien v. Berkel tel: 364201
Avondwakegroep Theo Vissers tel: 365094
Wijkvertegenw./Gezinsbijdrage Jet Keetels tel: 350862
Opgeven van Misintenties Mien Verhoeven tel: 350696
Parochieel Gemengd Koor Annie de Goey tel: 365868
M.O. Werkgroep Annie v. Geffen tel: 362395
Doopvoorbereiding Anke v.d. Linden tel: 355403
1e Communie Werkgroep Wendy Botti tel: 06-13638626 
Vormselwerkgroep Eric Krol tel: 352056
Acolieten Harrie v. Berkel tel: 342052
Gezinsvieringen MariŽlle Verhagen tel: 351823
Woord-en Communiediensten Annie v. Geffen tel: 362395
Kerkhofwekgroep Frans v.d. Ven tel: 364382
Collectanten Piet v.d. Ven tel: 353292
Lectoren en Misdienaars Marietje v.d. Berg tel: 350420
Kerk schoonhouden Mien v. Berkel tel: 364201
Diakonie Caritas Toon v.d. Oever tel: 350070
Kinderkoor Bea v. Thiel tel: 353710
Verwelkomingsgroep Toon v.d. Oever tel: 350070
Bloemsiergroep Doortje v. Stiphout tel: 351192
Ziekenbezoekgroep Sjan v.d. Pas tel: 365023
Parochieblad
e-mail redactie.antoniusabt@gmail.com
Redactie Jolanda Mobers tel: 352040
Bankrekeningnummers
Parochiebestuur IBAN NL21RABO 0113 4018 92
Giro Parochiebestuur IBAN NL37ING 0001 1128 17
Gezinsbijdrage IBAN NL50RABO 0113 4921 62
"De Eerdse Missionarissen" IBAN NL25RABO 1134 1013 92
Restauratie Kerk IBAN NL66RABO 0136 5675 92

 

                                                    

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------