Actueel Nieuws
Start Bedevaarten

 

   

Lokaal laatste nieuws zie ook                     

---------- De NieuwsPagina ----------

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Verschenen: Jaarverslag diakonie 2016  klik hier : (er wordt  dan een pdf-document geopend.) 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

M25 deed met rolstoelers de Veghelse Avondvierdaagse.

 

De Avondvierdaagse lopen terwijl je een bejaarde in een rolstoel voortduwt…. 

Hoe dat voelt hebben de jongeren van M25 op 13-14-15-16 juni ervaren.

 

Meer weten ?  klik dan hier.

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Twee bedevaarten

 

Pastoor Smulders nodigt uit voor de bedevaart in augustus naar Kevelaer. (aanmelden t/m 12 aug.)

 

en

 

Pater Issag doet verslag van zijn laatste bedevaart naar Banneux en nodigt uit voor de bedevaart in september

(aanmelden tot 1 juli)

 

Voor meer informatie over Kevelaer klik hier

Voor meer informatie over Banneux klik hier

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

Afscheid van Diaken Hans van Bemmel uit de Franciscusparochie.

 

Velen wisten het al enige tijd. Vorig jaar heeft Diaken Hans van Bemmel lid van de Frnciscaner orde, te horen gekregen van zijn overste dat ze hem bestemd hebben voor een nieuwe taak voor de nieuw te vormen kloostercommuniteit te s' Hertogenbosch (naast zijn al bestaande taak van "roeping en werving" voor de orde). 
Dat betekent dat hij afscheid zal moeten nemen van de Franciscusparochie waar hij sinds begin 2011 als diaken werkzaam is.

Dat gaat niet helemaal vanzelf want hij is inmiddels duidelijk vergroeid met deze parochie met al zijn kerkdorpen. Maar toch; op 2 juli is het zover. Dan zal hij in de viering om 10.00 uur in de Lambertuskerk in Veghel officieel afscheid gaan nemen.

 

Voor diegenen die hem iets willen geven bij dit afscheid, vraagt Hans dit niet voor hemzelf te doen maar voor het studiefonds voor jonge Franciscanen.

( IBANnummer NL03 SNSB 0900 6787 63  Sint Francicusstichting  onder vermelding van "studiefonds" ) 

 

  

 

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Buitenviering weer grandioos.

Op 11 juni vond bij het kapelleke op ‘t Ham een openluchtmis plaats. De straten waren netjes afgezet de kranten hadden het ook al gemeld: “De openluchtmis vindt weer plaats”. Het eerste wat opvalt, is de wegwijzer die niet langer de weg kwijt is. De harmonie Frisselstein, en het gemengd koor van de H. Johannes zitten netjes op hun stoelen. 

 

 

De andere aanwezigen zitten en staan losjes, kriskras door elkaar. Uit de richting Erp nadert het Onze Lieve Vrouwe en Catharinagilde richting de Antoniusveldkapel.

 

   

De vaandels wapperen er staat een stevig briesje. Het Sint Barbaragilde uit Veghel gevold door een koets met daarin Anton en Pater Issag.

Stoelen gaan aan de kant want een pad moet worden gebaand. 

Voor Pater Issag is het de eerste keer dat hij in deze viering voor gaat en met een stralende glimlach zie je hem genieten. 

 

Zijn preek over de Heilige Antonius maakt duidelijk dat wij af en toe tijd voor ons moeten nemen. 

En waar kan dat beter als bij deze veldkapel? Omringd door onze rijkdommen, het land en de boeren die ons van voedsel voorzien en ons in staat stellen te geven. 

 

Tijdens de viering komen vele toevallige bezoekers langs, sommige keren om anderen blijven staan en sommige banen hun weg nu eens niet over de weg. 

 

En dat alles onder een stralende hemel, blauw met hier en daar een wolkje, merels die meezingen, paarden die hinniken. 

 

 

   

 

Het Onze Lieve Vrouwe en Catharinagilde  brachten de groet met het vaandel.

 

De collecte was ten behoeve van Broeder Konings project. De giften werden op de trom van het gilde gelegd. Na afloop vertrokken beide gildes met elkaar optrekkend naar de koffie.


Ter afsluiting van de ruilverkaveling Veghel-Erp werd in 1984 op de grens tussen de voormalige gemeenten Veghel en Erp de Antoniuskapel gebouwd. De veldkapel staat er als een teken van eeuwenlange verbondenheid tussen beide plaatsen. 

 

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Jazz  tussen Kerk en Kroeg

Veghel 10 juni 2017

 

Tien jaar Stichting Jazz Veghel en 10 jaar Street Parade Orkest, het is een dubbel jubileum vandaag.

Met feestelijke klanken worden de kerkgangers op deze zaterdagavond welkom geheten door het Street Parade Orkest. Vanaf het plateau voor de ingang van de kerk strooien ze muziek naar buiten en naar binnen. Als dan om kwart voor zeven de viering begint komt het orkest samen met pastoor Ard Smulders en de misdienaars van achter uit de kerk naar voren. Natuurlijk onder het spelen van opgewekte Jazz.

 

 

 

 

Dan gaat het orkest naar de zijbanken in de kerk en neemt het Gospelkoor "Zo! GospelChoir" het muzikale gedeelte over.

 

 

Dit gospelkoor, ook vorig jaar in deze kerk, zingt met bijzonder gevoel. Deels begeleid door keybord/piano en soms a capello. 

Het is jammer dat de muziekteksten niet in de boekjes van de viering staan want tekst en muziek vormen bij deze gospels merkbaar een onverbrekelijk geheel.

Tijdens de viering, afhankelijk van het moment, is het koor uitbundig om even later heel ingetogen te zingen. Het koor zorgt voor de eigen versterking met voor elke zangeres en zanger een eigen microfoon. Dat maakt dat de zang en begeleiding overal evengoed hoorbaar zijn. 

Met de geweldige bezielende zang in deze Eucharistieviering tekent Stichting Jazz Veghel weer voor prachtig begin van een muzikale avond die na de kerk volop doorgaat in de kroeg. Jazz tussen Kerk en Kroeg.

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Eucharistieviering bij kringgildedag "Hoge Schuts"

 

Veghel zondag 28 mei 2017.

Liefst 15 gildes doen mee aann de kringgildedag van de Hoge Schuts, dit keer in Veghel. Dertien gildes uit de kring aangevuld met het gilde uit Schijndel en Goch. De dag begint met een Eucharistieviering in de Lambertuskerk, die wordt voorgegaan door Mgr. Gerard de Korte met als medevoorganger Pastoor Ard Smulders, de gildeheer van het Veghelse Barbaragilde.

 

  

 

Met vlagvertoon en kleurrijke uniformen kleurt de kerk meteen bij binnenkomst al feestelijk. Een prachtige trompetgroet vanaf het hoge zangkoor is het begin van een muzikale en klankrijke viering verzorgd door Het Jan van Lee Mannenkoor, aangevuld met sopraan-soliste Neeltje van Doore.

In de preek gaat mgr. de Korte in op het belang voor de maatschappij van saamhorigheid, onderlinge banden en het er zijn voor elkaar.

Het merendeel van de vaandels is gedurende de viering achter het koor geplaatst en zorgt voor een kleurrijke achtergrond.

 

Aan het einde van de viering wordt de eed van trouw aan het kerkelijk gezag vernieuwd en na de zegen vertrekken de gildes weer om na een koffietafel te beginnen aan een defilé door Veghel en het vervolg van een vol programma .

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

Vatoefiets 2017

Een zonovergoten tocht per fiets of als wandelaar voor Veghelse missionarissen.

 

Werkelijk, een mooiere dag voor een fiets- of wandeltocht voor dit goede doel was nauwelijks denkbaar.

Dat was ook te merken aan het grote aantal personen dat heeft deelgenomen.

In de eucharistieviering voorafgaand aan de fietstocht gaf de scheidend voorzitter Willie Stevens een toelichting op het doel van deze activiteit. 

Liefst circa 1500 fietsers hebben meegedaan aan deze 49e editie van VATOEFIETS. Er kon gekozen worden uit 25 of 50 kilometer. Van de 25 km heb ik zelf maar een stukje gezien tot de splitsing naar de 50km. Die was dit jaar in ieder geval bijzonder mooi. Sommige stukken waren bekend van eerdere tochten maar dan andersom. Logisch dat er met 48 eerdere edities zo nu en dan herhaling komt. Daar is ook niets mis mee want dit is Brabants landschap op zijn mooist. En natuurlijk komplimenten voor de organisatie en de sponsoren. Alles was weer uitstekend verzorgd.

En dan liepen er ook nog ongeveer 50 wandelaars het 25 kilometer traject. Zij konden al eerder vertrekken waadoor ze zeker in de eerste uren van de fietsers nog geen last hebben gehad.

 

Wat de opbrengst is voor de goede doelen is later ongetwijfeld te zien op de website van VATOEFIETS. http://www.vatoefiets.nl/ 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Nieuwe schutspatroon van Meierijstad: Sint-Servatius.

VEGHEL Sint-Lambertuskerk zaterdag 13 mei.  

 

 

 

 

Vier gildes van Meierijstad, een afvaardiging van de Vereniging 'Het Graf van Sint-Servaas' uit Maastricht, Burgermeester en Wethouder en de pastores van de Meierijstad vertrokken vanuit de pastorie naar de kerk. Indrukwekkend als die stoet dan langs komt.

13 Mei is de feestdag van de heilige Sint-Servatius en dat is de nieuwe patroonheilige van de gemeente Meierijstad. 

 

Met instemming van de bisschop, Mgr. De Korte, is de Heilige Servatius gekozen tot. 

Vanouds kennen steden en dorpen een patroonheilige, en het is een mooie traditie om aan een nieuwe gemeente ook een nieuwe patroon te koppelen. 

 

Omdat Servatius de vroegst bekende bisschop is in de lage landen, kozen de parochies van Meierijstad voor deze heilige. Zijn patroonsnaam was al eerder verbonden aan Schijndel, Veghel en Sint-Oedenrode, waardoor hij een verbindende figuur is tussen de drie dorpen.

 

 

 

Bij binnenkomst was er het samenspel van Orgel trompet en pelgrimskoor te horen. Geweldig hoe mooi de trompet door het orgel werd begeleidt. De gildes liepen achter de trommels aan, ook dat was mooi.

Het Pelgrimskoor gevormd tijdens de bedevaart naar Rome eind vorig jaar, onder begeleiding van Henk van Riel, verzorgde de gezangen.

 

 

Voor Deken Vincent Blom was het de eerste keer dat hij de nieuwe ambtsketen zegende, mogelijk de eerste keer in deze eeuw dat dat in Nederland gebeurt. 

Er is, zoals Deken Vincent Blom in zijn preek verwoordde, dan wel een formele scheiding tussen Kerk en staat, maar niet tussen Kerk en straat.

Burgemeester Marcel Fränzel gaf uitleg bij de ambtsketen, de 3 hoeken verwijzen naar de 3 grote kernen die samen zijn gegaan en op de medaile staat het wapen van Koning Willem-Alexander. 

De zusters van Liefde uit Schijndel en de Franciscanessen uit Veghel waren met een met een delegatie vertegenwoordigd. 

Zij verzorgend de voorbeden. 

En na afloop was er voor de genodigden een broodmaaltijd bij de Franciscanessen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Vereniging 'Het Graf van Sint-Servaas' uit Maastricht, was met een kleine afvaardiging aanwezig, zij hadden ook een relikwie meegenomen van de Heilige Sint-Servatius, of Sint-Servaas zoals zij de heilige noemen.

Het motto van Sint-Servaas dit jaar vormt daarbij een belangrijke inspiratiebron: 'Doe goed en kijk niet om'. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

Drie indrukwekkende films bij Dodenherdenking 2017.

 

Veghel 4 Mei ook dit jaar werden de bezoekers uit Gogh op de pastorie ontvangen.

Daar werd een broodmaaltijd genuttigd oude bekenden werden begroet en nieuwtjes werden uitgewisseld. Daarna werd de Blauwe Kei bezocht. 

Hier begon voor Veghel de dodenherdenking – voor ieder vrij toegankelijk. 

In de Blauwe Kei stond dit jaar de rol van vrouwen in oorlogssituaties centraal.

Er werden 3 films vertoond met de titel de ZIJkant van de oorlog. Tijdens de eerste wereldoorlog verzorgde Elsie Knocker samen met haar vriendin Mairi Crisholm de gewonden rondom Ieper. Vanuit een kelder haalden ze de gewonden op van het slagveld 3,5 jaar lang. In de tweede wereldoorlog hielp Paula van den Hoogenhoff-Pottgiehser vele onderduikers. Paula geboren in duitsland was een moedige vrouw. Nu wordt de oorlog in Syrië uitgevochten, Dilovan Kiko is in haar stad Kobani een radiostation begonnen. 

 

Na afloop van deze films werd de stoet geformeerd, voorafgegaan door het Sint Barbaragilde met stille trom, gaat de stoet naar het  monumenten aan de Kolonel Johnsonstraat. Daar zijn al veel mensen aanwezig en na de 2 minuten stilte worden kransen gelegd, ook door de bezoekers uit Gogh.

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MOV Franciscusparochie doet verslag !! 

Klik hier  of ga naar de pagina MOV Franciscusparochie. (via de startpagina)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Nieuwe viering, speciaal voor mensen met geheugen- en/of mobiliteitsproblemen. 

 

De eerste viering in de Lambertuskerk in Veghel, speciaal voor mensen met geheugen- en/of mobiliteitsproblemen,  is erg goed bevallen. 

Het aantal bezoekers en begeleiders overtrof de verwachtingen en de reacties waren zeer positief.

Op grond daarvan is besloten voorlopig met de viering door te gaan.

 

Deze viering is voorlopig telkens op de 3e donderdag van de maand om 15.00 uur.  

De donderdag in oktober is met muziek door Marie-Anne Veldens en Monique van de Ven

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

De periodieke gift

Voor hetzelfde geld geeft u meer

 

Ieder jaar in januari vindt de actie Kerkbalans plaats, zo ook dit jaar. 

Met de actie Kerkbalans vragen wij uw aandacht voor het werk van onze parochie en hopen wij dat u dit werk met uw financiële bijdrage wilt steunen. 

Velen van u doen dat reeds en wij zijn u daar zeer dankbaar voor.

 

Dit jaar willen wij uw speciale aandacht vragen voor de mogelijkheid van de periodieke gift.

 

Waarschijnlijk wist u al dat giften aan de parochie onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar zijn bij de aangifte van de inkomstenbelasting. Dat geldt voor giften boven de 1% (minimaal € 60) en tot een maximum van 10% van het verzamelinkomen. Maar weet u dat die grenzen niet gelden voor een periodieke gift?

 

Een periodieke gift is een gift waarbij u voor minimaal vijf jaar een vast bedrag per jaar schenkt. 

Tot 1 januari 2014 moest u daarvoor naar een notaris. Dat hoeft niet meer. U kunt een periodieke gift nu ook vastleggen in een overeenkomst. Ook onze parochie biedt die mogelijkheid.

 

Via de schenkcalculator op www.schenken.nl kunt u uitrekenen welk bedrag u terug ontvangt van de belastingdienst. De schenkcalculator berekent ook het netto voordeel van een periodieke gift en laat zien welk bedrag u kunt geven als u het belastingvoordeel ten goede laat komen aan de geloofsgemeenschap. Op die manier kunt u bijvoorbeeld uw kerkelijke bijdrage verhogen zonder dat het u extra geld kost!

 

Het fiscaal voordeel van een periodieke gift is kleiner of zelfs nihil als u al ‘gewone’ giften doet die tezamen het drempelbedrag van 1% benaderen en die niet boven de 10% van het verzamelinkomen uitkomen. Dat geldt bijvoorbeeld als u meerdere kleinere bedragen schenkt aan verschillende instellingen. Uiteraard kunt u ook die giften vastleggen in een overeenkomst.

 

Wilt u een overeenkomst met onze parochie aangaan voor een periodieke gift of wilt u meer weten over de mogelijkheden? Neem dan contact op met het secretariaat, bereikbaar via secretariaatfranciscusparochie@gmail.com of telefonisch via 0413-363115 (op vrijdagmorgen). Uiteraard kunt u hiervoor ook altijd terecht bij een van de contactpersonen in uw eigen geloofsgemeenschap.

 

 

 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  

 

 

VIEREN voor GROOT en KLEIN - Peuter- en Kleutervieringen

Wilt u uw kinderen ook eens laten kennismaken met deze vormen van vieren, kijk dan in de krant, de Christoffel of de posters voor de peuter- en kleutervieringen, die op scholen, peuterspeelzalen en kinderdagverblijven worden opgehangen.

Of klik hier voor een toelichting

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

ACTUELE LITURGISCHE TOELICHTING OP DE TIJD VAN HET JAAR

Sinds enige tijd is er op deze website telkens een korte toelichting te vinden op de actuele liturgische gebeurtenissen en/of heiligenfeesten 

die op dit moment aan de orde zijn. 

Deze informatie is steeds te vinden via de menuknop "Tijd van het jaar"  onder "vieringen en intenties" of klik hier 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Voor interviews met de Veghelse missionarissen    klik hier 

                                     of klik op de menuknop hiernaast

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Tarieven:

 

Het Bestuur heeft de tarieven voor 2017 vastgesteld voor diensten,

vieringen, grafrechten, etc. De lijst met tarieven is te vinden onder de knop "Tarieven" op de 

Startpagina (of klik hier).

 

  Voor Email naar de website

  klik hier

 

 

 

 Direct naar een onderwerp ? 

 klik dan hieronder op het

 onderwerp.

------------------------------------------

    - Agenda's  

   

    - Bedevaarten

 

    - Periodieke gift

 

    - Het Parochieblad

 

    - Peuter-Kleutervieringen

 

    - toelichting kerkelijke

        (feest)dagen

 

    - Veghelse missionarissen

 

    - Tarieven