Lokaal laatste nieuws zie ook                     

---------- De NieuwsPagina ----------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zondag 17 Maart treed het Afrika-Engakoor koor op in de H. LambertusKerk te Veghel.

 

Ons koor is 21 jaar geleden in Nistelrode ontstaan. Met een groepje van zo’n 25 koorleden bezorgden wij toen

onze twee missionarissen bij hun vakantie in ons dorp, een verrassing. Wij zongen hen toe met liederen uit hun eigen werkgebieden Zambia in Afrika en het Enga-gebied in Papua Nieuw Guinea.

 

Het werd óók voor het kóór een verrassing !! Er kwamen veel méér optredens en steeds meer koorleden. Ook van ándere missionarissen en ontwikkelingswerkers kregen wij liedjes. Ons repertoire breidde uit. Ondertussen hebben we al 500 optredens gebracht !

 

Met het geld wat wij hiervoor krijgen, steunen wij vele kleine projecten in ontwikkelingslanden. Dit geld wordt echtstreeks meegegeven aan goede bekenden van ons. Ook verkopen wij, met deze zelfde bedoeling, onze CD’s

Na afloop kunt u die voor 10 euro per stuk kopen.

 

Op deze manier hebben wij al zo’n 170.000,- euro kunnen meegeven aan hardwerkende Nederlanders. Medelanders die voor mensen in ontwikkelingslanden ál het mogelijke doen ! Maar al te graag zijn wij dit steuntje in de rug

 

Wij vinden het fijn om de muzikale schakel in een viering te zijn. Wij verzorgen ook optredens in buurthuizen, theaters en verzorgingshuizen Wij vinden het fijn om onze Afrikaanse religieuze volksliederen te laten horen.

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

'Haawt oe eige nie in!'

Zondag 3 Maart 10.00 uur, Veghel Lambertuskerk, er waren nog plekjes vrij maar veel waren het er niet. Heerlijk een volle kerk met gezellig volk. Nieuw was dat het koor “de Kuusseloeiers” de viering met mooi gezang opluisterden. Ze lieten meteen van zich horen met een bewerking van het liedje uit: “de luizenmoeder”, Hallo Allemaal. Ze

waren ondanks de carnaval zeer goed bij stem. Ook het “Groot Orkest Frisselstein  onderleiding van

Erik Kluin was heerlijk aanwezig. Ze begonnen goed met een Medley “Soldaat van Oranje”. Pastoor Ard

Smulders had alles in de gaten, zo zag hij Burgemeester van Rooij zittend naast de 'èrm meskes uit het

Noorden' (oud-burgemeester Ina Adema en haar partner) zitten. Hij bood spontaan zijn hulp/gebed  aan

nu Lelystad haar ziekenhuis verliest.  Jeugdprins Ties d’n Urste, maakte een hele mooie opmerking,

Start met een glimlach ’s morgens vroeg als je in de spiegel kijkt. Daarna volgde het ontroerende

Bloasmuziek met Solist Eric van der Heijden. Jeugd Adjudanten Jesse en Tijs en jeugdhofnar Lars vertelde het verhaal van de Echo. Jeugdhofnar stond verstopt bij het orgel. Een jongen en zijn vader lopen door het bos, de jongen ontdekt de Echo en begrijpt dat niet, waarom iemand zijn stem na doet. Zijn vader legt uit: “De mensen noemen dit ECHO, maar in feite is dit het LEVEN!” Daarna kwam er een Medly van :”Les Miserables”.

De prinsenpreek van Prins Hannes d’n Derde ging over geven, hij refereerde aan zijn opvoeding en de normen en waarden die hij als zoon van de eigenaar van de melkfabriek meekreeg. "Ons pa zei altijd 'Als je iets geeft aan anderen, krijg je er veel voor terug', dat probeer ik door te geven."

De prins roemde de vele vrijwilligers in Veghel, bij organisaties en sportclubs, maar ook bij Kuussegat: "Ik maak nu carnaval op een hele andere manier mee en ik zie met verbazing hoeveel mensen zich vrijwillig inzetten voor het Veghelse carnaval. Dat raakt me. Dus mocht je vandaag een van de vele vrijwilligers treffen, lach een keer, geef een schouderklopje of houd een praatje. Ze verdienen het."
Geheel tegen de regels in, er mag niet geklapt worden tijdens de mis, ontving de prins een gemeend applaus voor zijn preek. 

Daarna werd : “Total eclips” ten gehore gebracht mmet als solist Yvon Kanters.

Tijdens de collecte verzorgde de dansmariekes een optreden, 2 groepen krijgen een conflict met elkaar. Uiteindelijk wint de rede en wordt er

weer vrede gesloten. De dansmariekes deelden daarop rode rozen uit.

Oorlog en vrede kwam terug in de muziekkeuze: “We’ll meet again” met soliste Monique van Sambeek.

Tijdens de communie werd de kerk gevuld met het machtige geluid van de Queen Medley.

Ook werd het Prinsenlied gezongen, niet door de prins maar door Monique van Sambeek en Yvon Kanters.

Na de slottekst van Boerenbruidspaar Jan en Margriet van der Linden, werd: “Het leven is goed in mijn Brabantse land” uitgevoerd.

Pastoor Ard Smulders haalde herinneringen op aan zijn eerste aanstelling in Helmond, met in de hoofdrollen de huishoudster en haar man

de koster. Een mooi echtpaar waar hij door de jaren heen contact mee heeft gehouden en lief en leed mee deelde. Zo had de kleindochter al voor haar eerste communie een vriendje dat ze dagelijks zag, het vriendje had de wonderlijke naam “free Willy” en bleek een Orka te zijn. Ook

pastoor Smulders besteedde het zingen uit, zo klonk “Hoe skone is het leven…” De belevenissen in het helmondse waar pastoor 25 jaar

geleden begonnen is, boeide de kerk. Menig keer kon er gelachen worden. Pastoor sloot af met een paar moppen en daardoor vergat

Jo Deckers  dat hij ook een solo moest zingen. “Ik heb ‘n Plekske”. Het jeugd orkest zette de gang in naar buiten, de acoliet luide de bel het

was droog en zo kon het gezelschap naar de markt om een te brunchen. Omroep Meierijstad en omroep Brabant hebben opnames gemaakt. Hopelijk zijn die snel te bekijken en te beluisteren.

 

Foto’s van de viering zijn te zie via deze link. – foto’s

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pastoor Rombauts 40 jaar Pastoor in Erp.

Zondag 27 Januari 2019, Erp, met 3 koren werd deze viering opgeluisterd. Pastoor Rombauts kwam naar Erp toen zijn collega kapelaan Peter Konings hem vertelde over de vacature. Het profiel bestond uit 1 regel, we willen graag een herder. De Herder loopt voorop, de kudde volgt en de herdershonden houden orde. De Herder doet af en toe zijn ronde, kijkt naar wie hulp behoevend is. In het dankwoord werd Pastoor Rombauts geroemd, hij verzorgt de tuin van het leven, is geen museum suppoost. Hij is eigentijds, en sturend, zo staat hij echt stil bij die we herdenken en wenst en doet elkaar de vrede. Pastoor Rombauts overstijgt de eredivisie. Kortom Erp is bij zo een pastoor al 40 jaar te hebben. De kerk was goed gevuld, het Gilde was aanwezig. Na afloop was er een gezellige receptie.

 

 

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Afbeelding met gras, buiten, persoon, grond

Automatisch gegenereerde beschrijving


SOLIDARITEITSMAALTIJD VASTENACTIE 2019

Op dinsdag 2 april wordt in het Fioretti-college, Muntelaar 4, 5467 HA Veghel

voor de 7e keer door de MOV-Franciscusparochie een Solidariteitsmaaltijd geserveerd.

 

“Geef dove kinderen in Malawi een kans!!”

 

De Solidariteitsmaaltijd is een gezellig samen zijn en eten voor een goed doel.

Dit jaar staat het eigen project van “st. Dovenzorg Malawi” centraal.

 

De stichting Dovenzorg Malawi (D.M.) is 12 jaar geleden opgericht door de Veghelse broeder Wladimir, beter bekend als Henk van Heck. Hij was werkzaam in Malawi vanaf 1980 in o.a. het dovenonderwijs. Helaas is hij ons ontvallen in maart 2016.

De stichting heeft echter zijn werk de afgelopen 3 jaar voort kunnen zetten en veel dove kinderen hebben in Malawi onderwijs kunnen volgen. Op de site www.dovenzorgmalawi.nl is hier alles over te lezen.

Onderwijs is belangrijk, maar wat doe je als je doof bent en wordt geweigerd om een beroep te leren op het vervolgonderwijs?

Hier heeft de stichting D.M. samen met Green Malata een oplossing voor bedacht. Kijk voor info op www.childrensfundmalawi.com. De dove kinderen krijgen hier een kans om een beroep te leren in ongeveer een half jaar. Hierdoor kunnen zij terugkeren in de maatschappij en zelf in hun levensonderhoud voorzien.

Natuurlijk brengt deze opleiding onkosten met zich mee voor o.a. een woonplek, eten maar ook een doventolk en materialen.

Helpt u mee, zodat deze kinderen c.q. jongvolwassenen deze opleiding kunnen gaan volgen?

 

Tijdens de Solidariteitsmaaltijd zal u een sobere Afrikaanse maaltijd worden aangeboden.  Spreker(s) over dit Vastenactie project en muziek omlijsten het geheel.

 

Iedereen, jong en oud, is van harte welkom . Neemt u wel uw eigen bord, bestek en beker mee.

Aanvang: 18.00 uur (de zaal is open vanaf 17.30uur). Er zijn een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Dus meldt u zich snel vóór 24 maart aan via:


Email: 
mov-veghel@live.nl, of telefonisch: 365552 of 342083

 

Kosten: € 13,00 per persoon.    Opbrengst gaat in zijn geheel naar het project!
                                                          
En iedere euro wordt door Vastenactie Nederland met
                                                           €0,50 verhoogd. Dus uw euro levert €1,50 voor Malawi op.

 

U komt toch ook ??? De dove jongeren in Malawi rekenen op u “

 

Hartelijke groeten van de MOV-groep Franciscusparochie.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Icoon schilderen in Veghel

 

De Franciscusparochie organiseert een cursus icoon schilderen op 10 dinsdagmiddagen van 14.30 – 17.30u. De cursus start 5 FEBRUAR 2019.

 

Vensters op de hemel

Het schilderen van iconen is van oudsher 'monnikenwerk'. De eerste icoonschilders waren monniken. Iconen worden ook wel 'vensters op de eeuwigheid' genoemd. Zij laten als het ware een stukje van de hemel zien. Het maken van iconen is dan ook een spirituele en bezinnende bezigheid.

 

Een oude traditie

Mariëta Rotariu, geboren in Roemenië, leert haar cursisten schilderen naar de oude tradities die beschreven zijn in het 17e eeuwse handboek van Dionissi van Fourna. In een cursus van 10 bijeenkomsten leert u de basistechnieken van het icoon schilderen. Met die kennis schildert u – werkend met ei-tempera verf en van donker naar licht - in 10 bijeenkomsten uw eigen icoon. Ervaring met schilderen is niet noodzakelijk, wel het verlangen om 10 lessen in stilte geconcentreerd te werken.

Mariëta, studeerde aan de Universiteit voor Orthodoxe Theologie in Iasi. Tijdens de lessen geeft zij uitleg over de betekenis  van kleuren en afbeeldingen.

 

Informatie en opgave

De cursus bestaat uit 10 lessen op dinsdagmiddagen van 14.00 – 17.00u en start op  5 februari 2019.  Het aantal plaatsen is beperkt, er kunnen maximaal 10 mensen deelnemen.  Locatie:  Pastoraal Centrum, Burgemeester de Kuijperlaan 1, Veghel.

 

Voor meer informatie en/of zich opgeven kan VOOR 13 januari 2019 via de mail: evanliempt@ziggo.nl  of 0413 – 36 66443

De kostenedragen 255 euro per persoon, exclusief de materialen. Voor beginners bedragen de materiaalkosten ongeveer 45 euro.

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bedevaart naar Beauraing, België, 15 t/m 18 juni 2019

De vierdaagse bedevaart van NBC Pro Maria afdeling bisdom Den Bosch is van 15 t/m 18 juni 2019  met begeleiding van een priester. Er is goede medische begeleiding aanwezig. Programma: dagelijks H. Mis, Mariahulde, lof, en de persoonlijke zegen met het H. Sacrament, rozenhoedje, bezoek Mariaal museum, show Marie Christien, ontspanningsavonden, DVD over Beauraing, stille aanbidding, de bloedreliek van de H. Paus Johannes Paulus II vereren in de crypte St Jean in de tuin der verschijningen, Mariawake met handoplegging, stille aanbidding, graven van alle vijf zieners bezoeken. De bedevaart van 15 t/m 18 juni 2019 heeft de opstapplaatsen Oss, Helmond (bij voldoende pelgrims) en Eersel. Reissom vanaf € 280,- p.p..

 

De dagbedevaart naar de moeder met het Gouden Hart is op 16 juni. De dagbedevaart op zondag

16 juni 2019 heeft de opstapplaatsen Nijmegen, Mill, Helmond, Eersel, en grensovergang Bergeijk. Reissom € 35,- p.p.

 

Info bij het pelgrimssecretariaat van NBC Pro Maria: me­vrouw R. Senders, 0497-682296, website http://nbcpromaria.weebly.com/ of http://home.kpn.nl/m.de.wit-ssc/

 

Voor de gehele tekst KLIK HIER  (er wordt dan een .pdf document geopend met de gehele tekst).

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Brief van Mgr. de Korte aan alle parochianen  !

 

"De afgelopen weken is onze Kerk helaas vaak negatief in het nieuws geweest." 

Zo begint de brief die Mgr.Gerard de Korte heeft gestuurd naar alle gelovigen inn het Bisdom.

 

Voor de gehele tekst KLIK HIER  (er wordt dan een .pdf document geopend met de gehele tekst). 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

  Jaarverslag Hulpdienst Diaconie 2017:   klik hier : (er wordt  dan een pdf-document geopend.) 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

MOV Franciscusparochie doet verslag !! 

Klik hier  of ga naar de pagina MOV Franciscusparochie. (via de startpagina)

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Nieuwe viering, speciaal voor mensen met geheugen- en/of mobiliteitsproblemen. 

 

De eerste viering in de Lambertuskerk in Veghel, speciaal voor mensen met geheugen- en/of mobiliteitsproblemen,  is erg goed bevallen. 

Het aantal bezoekers en begeleiders overtrof de verwachtingen en de reacties waren zeer positief.

Op grond daarvan is besloten voorlopig met de viering door te gaan.

 

Deze viering is voorlopig telkens op de 3e donderdag van de maand om 15.00 uur.  

De donderdag in oktober is met muziek door Marie-Anne Veldens en Monique van de Ven

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 De periodieke gift

Voor hetzelfde geld geeft u meer

 

Ieder jaar in januari vindt de actie Kerkbalans plaats, zo ook dit jaar. 

Met de actie Kerkbalans vragen wij uw aandacht voor het werk van onze parochie en hopen wij dat u dit werk met uw financiële bijdrage wilt steunen. 

Velen van u doen dat reeds en wij zijn u daar zeer dankbaar voor.

 

Dit jaar willen wij uw speciale aandacht vragen voor de mogelijkheid van de periodieke gift.

 

Waarschijnlijk wist u al dat giften aan de parochie onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar zijn bij de aangifte van de inkomstenbelasting. Dat geldt voor giften boven de 1% (minimaal € 60) en tot een maximum van 10% van het verzamelinkomen. Maar weet u dat die grenzen niet gelden voor een periodieke gift?

 

Een periodieke gift is een gift waarbij u voor minimaal vijf jaar een vast bedrag per jaar schenkt. 

Tot 1 januari 2014 moest u daarvoor naar een notaris. Dat hoeft niet meer. U kunt een periodieke gift nu ook vastleggen in een overeenkomst. Ook onze parochie biedt die mogelijkheid.

 

Via de schenkcalculator op www.schenken.nl kunt u uitrekenen welk bedrag u terug ontvangt van de belastingdienst. De schenkcalculator berekent ook het netto voordeel van een periodieke gift en laat zien welk bedrag u kunt geven als u het belastingvoordeel ten goede laat komen aan de geloofsgemeenschap. Op die manier kunt u bijvoorbeeld uw kerkelijke bijdrage verhogen zonder dat het u extra geld kost!

 

Het fiscaal voordeel van een periodieke gift is kleiner of zelfs nihil als u al ‘gewone’ giften doet die tezamen het drempelbedrag van 1% benaderen en die niet boven de 10% van het verzamelinkomen uitkomen. Dat geldt bijvoorbeeld als u meerdere kleinere bedragen schenkt aan verschillende instellingen. Uiteraard kunt u ook die giften vastleggen in een overeenkomst.

 

Wilt u een overeenkomst met onze parochie aangaan voor een periodieke gift of wilt u meer weten over de mogelijkheden? Neem dan contact op met het secretariaat, bereikbaar via secretariaatfranciscusparochie@gmail.com of telefonisch via 0413-363115 (op vrijdagmorgen). Uiteraard kunt u hiervoor ook altijd terecht bij een van de contactpersonen in uw eigen geloofsgemeenschap.

 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  VIEREN voor GROOT en KLEIN - Peuter- en Kleutervieringen

Wilt u uw kinderen ook eens laten kennismaken met deze vormen van vieren, kijk dan in de krant, de Christoffel of de posters voor de peuter- en kleutervieringen, die op scholen, peuterspeelzalen en kinderdagverblijven worden opgehangen.

Of klik hier voor een impressie of voor de data.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  ACTUELE LITURGISCHE TOELICHTING OP DE TIJD VAN HET JAAR

Sinds enige tijd is er op deze website telkens een korte toelichting te vinden op de actuele liturgische gebeurtenissen en/of heiligenfeesten 

die op dit moment aan de orde zijn. 

Deze informatie is steeds te vinden via de menuknop "Tijd van het jaar"  onder "vieringen en intenties" of klik hier 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Tarieven:

 

Het Bestuur heeft de tarieven voor 2017 vastgesteld voor diensten,

vieringen, grafrechten, etc. De lijst met tarieven is te vinden onder de knop "Tarieven" op de 

Startpagina (of klik hier).

 

  Voor Email naar de website

  klik hier

 

 

 

 Direct naar een onderwerp ? 

 klik dan hieronder op het

 onderwerp.

------------------------------------------

    - Agenda's  

 

    - Periodieke gift

 

    - Het Parochieblad

 

    - Peuter-Kleutervieringen

 

    - toelichting kerkelijke

        (feest)dagen

 

    - Veghelse missionarissen

 

    - MOV

 

    - Tarieven