Lokaal laatste nieuws zie ook                     

---------- De NieuwsPagina ----------

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Woordje bij het 25 jarig priesterfeest Pastoor Ard.

Op het einde van deze feestelijke viering wil ik graag een kort woord tot u richten. Natuurlijk op de eerste plaats proficiat, 25 jaar in dienst van God en zijn kerk.

Pastoor Ard, als u 50 jaar geleden hier in Veghel pastoor was geweest dan stonden er misschien wel 4 of 5 kapelaans hier. Nu in 2019 is de tijd veranderd en sta ik hier als enigste kapelaan uit het verre India. Uw herdershond zoals u zei bij mijn presentatieviering (19 maart 2017) in Veghel. We hoeven niet te vechten wie het woord mag voeren, ik ben immers de enige kapelaan. Maar gelukkig hebben we een goed pastoraal team, een pastoraal werkster, een diaken en een emeritus pastoor, en niet te vergeten vele goede vrijwilligers, zij dragen samen met u als eindverantwoordelijke de Franciscus parochie hier in Veghel.

Samen kerk zijn, leven vanuit het evangelie, de H. Schrift. Jammer dat veel mensen de kerk de rug hebben gekeerd, maar er leven nog veel mensen in twijfeling. Bij belangrijke kerkelijke momenten komen mensen weer naar de bron van hun bestaan/geloof.

Pastoor Ard, vóórdat u naar het seminarie ging heeft u een 5 tal jaren bij de trappisten doorgebracht, vóór u de keuze maakte om priester te worden. Misschien geen gemakkelijke keuze, maar wel bewust, getuigen van uw eigen geloof zoals u beschrijft in ons parochieblad. Priester zijn in deze tijd is niet altijd gemakkelijk, de kerk is veel in beweging zowel in negatieve zin maar zeker op positieve vlak.

U probeert op uw wijze gestalte te geven aan de boodschap van het evangelie, het uitdragen van de liefde van Christus. Ik zei al op uw eigen wijze, u geeft uw medeteamleden de ruimte om te werken in deze geloofsgemeenschap. Zoals ieder mens met zijn eigen talenten en vaardigheden.

Bang voor de toekomst bent u niet! Moge de goede God u terzijde staan. Alvast dank voor uw vriendschap, hopelijk mag ik nóg een tijdje uw kapelaan zijn, UW HERDERSHOND. Laten we er vandaag een onvergetelijke feestelijk dag van maken.

Pater Issag HGN

Kapelaan parochie Franciscus te Veghel.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Afsluiting 175 jaar zusters Franciscanessen Veghel

Veghel 23 Juni Lambertuskerk. Vandaag sluiten de zusters Franciscanessen Veghel hun feestjaar af. Het Sint-Barbaragilde haalde de zusters op en begeleidde ze naar de feestmis in de Lambertuskerk. Een feestmis zoals de zusters gewoon zijn, hun constituties, de leefregels van de zusters, werden steeds voorgelezen. Steeds zo dat de constitutie een inleiding vormde van dat deel van de eucharistie.  Het evangelie beschreef de wonderbaarlijke brood vermenigvuldiging. De viering werd voorgegaan door  Pater A. Mars ofmcap, Pater I. Jesudass, Pastor H Wiggers en Pastoor A. Smulders.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De preek van Pastor H. Wiggers begon met de vraag is 1 jaar feestvieren niet teveel voor de veelal oudere zusters? Nee hoor vier de liefde. Maar hoe vier je de liefde? Door te geven aan minder bedeelden, iedereen kan zorg geven, Samen delen samen zorgen en door onderwijs. We hebben allemaal veel te geven, dan is er genoeg, dan houden we soms over wel 12 manden vol. Waar de zusters in Veghel mee begonne, het geven van zorg en onderwijs si nu steeds meer overgenomen veelal betaald  maar ook ter liefde gods. Leven en liefde delen houdt niet op.