Actueel Nieuws
Start Actueel Nieuws Agenda's Bestuur&Past.groep Beleidsplan Bezinning & Gebeden Diakonie Doorverwijzing/links M 25 Parochieblad Tarieven Periodieke gift Boerdonk H.Servatius Eerde H. Anton. Abt Erp H. Servatius Keldonk H.Ant.v.Padua Mariaheide OLV v G R Zijtaart H.Lambertus H. Hart - H. Johannes Veghel H.Lambertus

 

   

Lokaal laatste nieuws zie ook                     

---------- De NieuwsPagina ----------

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Verschenen: Jaarverslag diakonie 2016  klik hier : (er wordt  dan een pdf-document geopend.) 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

Nieuw programma Vorming en Toerusting

                boeiende voordrachten, gesprekken en film. klik hier

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

De Veghelse Lambertuskerk open voor bezoekers

 

De Lambertuskerk is in de zomermaanden acht zaterdagen achtereen geopend voor bezichtiging. 

Bezoekers zijn dan van harte welkom tussen 11.00 uur en 16.00 uur. 

Er is dan ook een kleine expositie van oude en rijk geborduurde kazuifels en filmbeelden over het zangkoor, het orgel, de kerkklokken en de situatie ‘boven de gewelven’ te zien. 

De vijf zaterdagen waar het om gaat zijn: 22 en 29 juli en 5, 12 en 19 augustus

 

De kerk is ook per rolstoel prima bereikbaar.  

Voor meer informatie klik hier

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Vrede en alle goeds – Pace e bene

 

Afscheid van Hans van Bemmel OFM als diaken van de Franciscusparochie, 2 Juli 2017.

Vrede en alle goeds, de begroetingswens van de Franciscanen, is het thema van deze afscheidsviering.

Hans van Bemmel, duidelijk gewaardeerd als verbinder tussen mensen, gaat na bijna 7 jaar vertrekken uit de Franciscusparochie en beginnen aan een nieuwe opdracht in 's Hertogenbosch.

 

De Franciscusparochie nam in de Lambertuskerk in Veghel met veel parochianen, met 3 koren en 8 voorgangers en 7 misdienaars afscheid in deze speciale viering.

Het was zijn provinciaal die Hans als Franciscaans minderbroeder naar Veghel liet gaan en het was ook weer zijn provinciaal die hem nu de opdracht heeft gegeven voor een nieuw op te zetten Franciscaner communiteit in 's Hertogenbosch. Bij zijn komst was het nog bijna mis gegaan. 

Hans kwam zoals hij zelf vertelde "horizontaal" Veghel binnen met zijn been en voet in het gips. Hij was namelijk de laatste dag van zijn vakantie in de V.S. aangereden en had botbreuken. 

Hij hoopte dat hij Veghel verticaal zou verlaten, en dat is gelukt.

 

 

 

De kerk was versierd met zonnebloemen; het Bel Canto koor uit Keldonk, het Gemengd koor van de H. Hart, en het Parochieel gemengd koor uit Eerde verzorgden de zang; Anne-Mieke Post was de soliste en Jolanda Mobers voorzanger en dirigent. 

De dienst werd voorgegaan door pastoor Ard Smulders samen met deken Vincent Blom, provinciaal van de Franciscanen Rob Hoogenboom ofm, Pastor Cees Rombauts, Pater Issag Jesudass HGN, Diaken Rien van der Zanden en emeritus pastoraalwerker Riek van Stratum. 

Uiteraard samen met diaken Hans van Bemmel.

 

 

Onder de bezoekers waren vertegenwoordigers van de gemeente, oud burgermeester mw. Ina Adema, mensen van vorige standplaatsen en vertegenwoordigers vanuit alle geloofsgemeenschappen van de Franciscusparochie.

Uit de dankwoorden, uitgesproken door pastoor Ard Smulders, Ton Waals de vice-voorzitter van het parochiebestuur en deken Vincent Blom, bleek alom waardering voor zijn inzet, zijn vermogen om verbindingen te leggen en het duidelijk Franciscaanse accent dat Hans hier heeft weten binnen te brengen.

 

Na de viering was er voor iedereen gelegenheid om Hans een afscheidshanddruk te geven.  

 

Het afscheidswoord van pastoor Smulders is in zijn geheel te lezen via deze Link, klik hier

 

 

-----------------------------------------

 

Nagekomen bericht --- En nog een nieuwe taak erbij.

 

Broeder Hans van Bemmel ofm nieuwe gedelegeerde voor de religieuzen

Gepubliceerd op: 14-7-2017 om 13:35 door eh. Bron: bisdom den bosch

'S-HERTOGENBOSCH - Broeder Hans van Bemmel ofm (1949) zal per 15 juli de nieuwe bisschoppelijk gedelegeerde voor de religieuzen zijn in het bisdom Den Bosch.

De franciscaan is door mgr. de Korte gevraagd om deze taak op zich te nemen en hij heeft zich daartoe bereid verklaard.

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

M25 deed met rolstoelers de Veghelse Avondvierdaagse.

 

De Avondvierdaagse lopen terwijl je een bejaarde in een rolstoel voortduwt…. 

Hoe dat voelt hebben de jongeren van M25 op 13-14-15-16 juni ervaren.

 

Meer weten ?  klik dan hier.

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Twee bedevaarten

 

Pastoor Smulders nodigt uit voor de bedevaart in augustus naar Kevelaer. (aanmelden t/m 12 aug.)

 

en

 

Pater Issag doet verslag van zijn laatste bedevaart naar Banneux en nodigt uit voor de bedevaart in september

(aanmelden tot 1 juli)

 

Voor meer informatie over Kevelaer klik hier

Voor meer informatie over Banneux klik hier

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Buitenviering weer grandioos.

Op 11 juni vond bij het kapelleke op ‘t Ham een openluchtmis plaats. De straten waren netjes afgezet de kranten hadden het ook al gemeld: “De openluchtmis vindt weer plaats”. Het eerste wat opvalt, is de wegwijzer die niet langer de weg kwijt is. De harmonie Frisselstein, en het gemengd koor van de H. Johannes zitten netjes op hun stoelen. 

 

 

De andere aanwezigen zitten en staan losjes, kriskras door elkaar. Uit de richting Erp nadert het Onze Lieve Vrouwe en Catharinagilde richting de Antoniusveldkapel.

 

   

De vaandels wapperen er staat een stevig briesje. Het Sint Barbaragilde uit Veghel gevold door een koets met daarin Anton en Pater Issag.

Stoelen gaan aan de kant want een pad moet worden gebaand. 

Voor Pater Issag is het de eerste keer dat hij in deze viering voor gaat en met een stralende glimlach zie je hem genieten. 

 

Zijn preek over de Heilige Antonius maakt duidelijk dat wij af en toe tijd voor ons moeten nemen. 

En waar kan dat beter als bij deze veldkapel? Omringd door onze rijkdommen, het land en de boeren die ons van voedsel voorzien en ons in staat stellen te geven. 

 

Tijdens de viering komen vele toevallige bezoekers langs, sommige keren om anderen blijven staan en sommige banen hun weg nu eens niet over de weg. 

 

En dat alles onder een stralende hemel, blauw met hier en daar een wolkje, merels die meezingen, paarden die hinniken. 

 

 

   

 

Het Onze Lieve Vrouwe en Catharinagilde  brachten de groet met het vaandel.

 

De collecte was ten behoeve van Broeder Konings project. De giften werden op de trom van het gilde gelegd. Na afloop vertrokken beide gildes met elkaar optrekkend naar de koffie.


Ter afsluiting van de ruilverkaveling Veghel-Erp werd in 1984 op de grens tussen de voormalige gemeenten Veghel en Erp de Antoniuskapel gebouwd. De veldkapel staat er als een teken van eeuwenlange verbondenheid tussen beide plaatsen. 

 

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Jazz  tussen Kerk en Kroeg

Veghel 10 juni 2017

 

Tien jaar Stichting Jazz Veghel en 10 jaar Street Parade Orkest, het is een dubbel jubileum vandaag.

Met feestelijke klanken worden de kerkgangers op deze zaterdagavond welkom geheten door het Street Parade Orkest. Vanaf het plateau voor de ingang van de kerk strooien ze muziek naar buiten en naar binnen. Als dan om kwart voor zeven de viering begint komt het orkest samen met pastoor Ard Smulders en de misdienaars van achter uit de kerk naar voren. Natuurlijk onder het spelen van opgewekte Jazz.

 

 

 

 

Dan gaat het orkest naar de zijbanken in de kerk en neemt het Gospelkoor "Zo! GospelChoir" het muzikale gedeelte over.

 

 

Dit gospelkoor, ook vorig jaar in deze kerk, zingt met bijzonder gevoel. Deels begeleid door keybord/piano en soms a capello. 

Het is jammer dat de muziekteksten niet in de boekjes van de viering staan want tekst en muziek vormen bij deze gospels merkbaar een onverbrekelijk geheel.

Tijdens de viering, afhankelijk van het moment, is het koor uitbundig om even later heel ingetogen te zingen. Het koor zorgt voor de eigen versterking met voor elke zangeres en zanger een eigen microfoon. Dat maakt dat de zang en begeleiding overal evengoed hoorbaar zijn. 

Met de geweldige bezielende zang in deze Eucharistieviering tekent Stichting Jazz Veghel weer voor prachtig begin van een muzikale avond die na de kerk volop doorgaat in de kroeg. Jazz tussen Kerk en Kroeg.

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Eucharistieviering bij kringgildedag "Hoge Schuts"

 

Veghel zondag 28 mei 2017.

Liefst 15 gildes doen mee aann de kringgildedag van de Hoge Schuts, dit keer in Veghel. Dertien gildes uit de kring aangevuld met het gilde uit Schijndel en Goch. De dag begint met een Eucharistieviering in de Lambertuskerk, die wordt voorgegaan door Mgr. Gerard de Korte met als medevoorganger Pastoor Ard Smulders, de gildeheer van het Veghelse Barbaragilde.

 

  

 

Met vlagvertoon en kleurrijke uniformen kleurt de kerk meteen bij binnenkomst al feestelijk. Een prachtige trompetgroet vanaf het hoge zangkoor is het begin van een muzikale en klankrijke viering verzorgd door Het Jan van Lee Mannenkoor, aangevuld met sopraan-soliste Neeltje van Doore.

In de preek gaat mgr. de Korte in op het belang voor de maatschappij van saamhorigheid, onderlinge banden en het er zijn voor elkaar.

Het merendeel van de vaandels is gedurende de viering achter het koor geplaatst en zorgt voor een kleurrijke achtergrond.

 

Aan het einde van de viering wordt de eed van trouw aan het kerkelijk gezag vernieuwd en na de zegen vertrekken de gildes weer om na een koffietafel te beginnen aan een defilé door Veghel en het vervolg van een vol programma .

 

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MOV Franciscusparochie doet verslag !! 

Klik hier  of ga naar de pagina MOV Franciscusparochie. (via de startpagina)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Nieuwe viering, speciaal voor mensen met geheugen- en/of mobiliteitsproblemen. 

 

De eerste viering in de Lambertuskerk in Veghel, speciaal voor mensen met geheugen- en/of mobiliteitsproblemen,  is erg goed bevallen. 

Het aantal bezoekers en begeleiders overtrof de verwachtingen en de reacties waren zeer positief.

Op grond daarvan is besloten voorlopig met de viering door te gaan.

 

Deze viering is voorlopig telkens op de 3e donderdag van de maand om 15.00 uur.  

De donderdag in oktober is met muziek door Marie-Anne Veldens en Monique van de Ven

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

De periodieke gift

Voor hetzelfde geld geeft u meer

 

Ieder jaar in januari vindt de actie Kerkbalans plaats, zo ook dit jaar. 

Met de actie Kerkbalans vragen wij uw aandacht voor het werk van onze parochie en hopen wij dat u dit werk met uw financiële bijdrage wilt steunen. 

Velen van u doen dat reeds en wij zijn u daar zeer dankbaar voor.

 

Dit jaar willen wij uw speciale aandacht vragen voor de mogelijkheid van de periodieke gift.

 

Waarschijnlijk wist u al dat giften aan de parochie onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar zijn bij de aangifte van de inkomstenbelasting. Dat geldt voor giften boven de 1% (minimaal € 60) en tot een maximum van 10% van het verzamelinkomen. Maar weet u dat die grenzen niet gelden voor een periodieke gift?

 

Een periodieke gift is een gift waarbij u voor minimaal vijf jaar een vast bedrag per jaar schenkt. 

Tot 1 januari 2014 moest u daarvoor naar een notaris. Dat hoeft niet meer. U kunt een periodieke gift nu ook vastleggen in een overeenkomst. Ook onze parochie biedt die mogelijkheid.

 

Via de schenkcalculator op www.schenken.nl kunt u uitrekenen welk bedrag u terug ontvangt van de belastingdienst. De schenkcalculator berekent ook het netto voordeel van een periodieke gift en laat zien welk bedrag u kunt geven als u het belastingvoordeel ten goede laat komen aan de geloofsgemeenschap. Op die manier kunt u bijvoorbeeld uw kerkelijke bijdrage verhogen zonder dat het u extra geld kost!

 

Het fiscaal voordeel van een periodieke gift is kleiner of zelfs nihil als u al ‘gewone’ giften doet die tezamen het drempelbedrag van 1% benaderen en die niet boven de 10% van het verzamelinkomen uitkomen. Dat geldt bijvoorbeeld als u meerdere kleinere bedragen schenkt aan verschillende instellingen. Uiteraard kunt u ook die giften vastleggen in een overeenkomst.

 

Wilt u een overeenkomst met onze parochie aangaan voor een periodieke gift of wilt u meer weten over de mogelijkheden? Neem dan contact op met het secretariaat, bereikbaar via secretariaatfranciscusparochie@gmail.com of telefonisch via 0413-363115 (op vrijdagmorgen). Uiteraard kunt u hiervoor ook altijd terecht bij een van de contactpersonen in uw eigen geloofsgemeenschap.

 

 

 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  

 

 

VIEREN voor GROOT en KLEIN - Peuter- en Kleutervieringen

Wilt u uw kinderen ook eens laten kennismaken met deze vormen van vieren, kijk dan in de krant, de Christoffel of de posters voor de peuter- en kleutervieringen, die op scholen, peuterspeelzalen en kinderdagverblijven worden opgehangen.

Of klik hier voor een toelichting

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

ACTUELE LITURGISCHE TOELICHTING OP DE TIJD VAN HET JAAR

Sinds enige tijd is er op deze website telkens een korte toelichting te vinden op de actuele liturgische gebeurtenissen en/of heiligenfeesten 

die op dit moment aan de orde zijn. 

Deze informatie is steeds te vinden via de menuknop "Tijd van het jaar"  onder "vieringen en intenties" of klik hier 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Voor interviews met de Veghelse missionarissen    klik hier 

                                     of klik op de menuknop hiernaast

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Tarieven:

 

Het Bestuur heeft de tarieven voor 2017 vastgesteld voor diensten,

vieringen, grafrechten, etc. De lijst met tarieven is te vinden onder de knop "Tarieven" op de 

Startpagina (of klik hier).

 

  Voor Email naar de website

  klik hier

 

 

 

 Direct naar een onderwerp ? 

 klik dan hieronder op het

 onderwerp.

------------------------------------------

    - Agenda's  

   

    - Bedevaarten

 

    - Periodieke gift

 

    - Het Parochieblad

 

    - Peuter-Kleutervieringen

 

    - toelichting kerkelijke

        (feest)dagen

 

    - Veghelse missionarissen

 

    - Tarieven