Lokaal laatste nieuws zie ook                     

---------- De NieuwsPagina ----------

Robin Heesakkers ontvangt een Jeugdlintje.

 

De MOV groep van de Franciscus parochie nomineerde enige tijd geleden Robin Heesakkers voor een Jeugdlintje van de gemeente Meierijstad. Zij was lid van M25 en verleende met haar mooie harpspel medewerking aan solidariteitsmaaltijden. Zij gaf al vroeg blijk van haar betrokkenheid bij de maatschappij door het organiseren van concerten voor Serious Request. Ook de dierenwereld heeft haar belangstelling. Als jongere deed zij vorig jaar tijdens TedX Veghel een oproep om een betere wereld te vormen. Met grote wilskracht zamelde zij een fors bedrag in om haar droomreis met School at Sea te realiseren. Met een groep jongeren leerde zij andere culturen kennen en kon zij zich in het groepsproces aan boord verder ontwikkelen. Kortom Robin is echt bijzonder. MOV groep is blij haar genomineerd te hebben. 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

M25 steekt de handen uit de mouwen voor de Krollenloop

 

'Hollen vur goei Veghelse Krollen'

Dit is het motto van de Veghelse Krollenloop,

een loopevenement dat dit jaar voor de vijfde keer werd georganiseerd.

Dit jaar waren enkele van onze M25 jongeren 

mee actief als vrijwilliger om dit evenement te laten slagen

 

Op zondagochtend,  al om 08.30 uur,  werden ze verwacht in de bakkerij van van Leur

om 1500! Veghelse Krollen door te snijden, te besmeren

en te beleggen met speculaas.

Een hele klus!!

Maar het was vooral heel gezellig.

Binnen twee uurtjes waren al de krollen klaar!

 

Na het hollen werd er volop gesmuld van de Veghelse Krollen!

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

M25 en Allerzielen

Zaterdag 27 Oktober om 09.00 uur. De meeste tieners liggen nog in bed of zijn bij hun sportclub. Maar op de begraafplaats van de Heilig Hart kerk   was M25 bezig met het kerkhof netjes te maken.

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Missionering, de kerk van vandaag.

In het weekend van 13 en 14 oktober wordt er in de H. Lambertuskerk aandacht gevraagd voor de vele vrouwen en mannen die over de gehele wereld actief zijn om de blijde boodschap van het evangelie uit te dragen. In de overige geloofsgemeenschappen zal dit plaatsvinden op:

 

Zaterdag 3 november om 19.00 uur in Eerde

Zondag 4 november om 9.00 uur in Keldonk

Zondag 4 november om 10.30 uur in Mariaheide

Zondag 11 november om 10.30 uur in Zijtaart

Zondag 25 november om 9.30 uur in Boerdonk

Zondag 25 november om 11.00 uur in Erp

Zondag 2 december om 10.00 uur in de H. Hartkerk in Veghel

Zaterdag 15 december om 18.00 uur in Erp.

 

We zien het dagelijks om ons heen dat er steeds minder mensen zijn die de kerk dragen. Er is een groot priester tekort, niet alleen in Nederland maar in veel Europese landen. De Nederlandse kerkprovincie doet steeds vaker een beroep op landen waar nog veel priesters zijn. Echter dat is niet zo eenvoudig, deze mensen moeten goed zijn voorbereid op hun nieuwe taak in een heel ander land. Ook de priesteropleiding kost veel geld en de meeste gezinnen waar de jongens uit komen hebben weinig geld. Zo ook in mijn land India waar veel mensen in armoede leven. Tijdens deze viering wordt er gecollecteerd voor dit doel: de priesteropleiding van mijn congregatie Herauten van het Goede Nieuws. Help ons om dit doel te bereiken, heeft u vragen dan wil ik u zeker van dienst zijn, (pater.issag@kpnmail.nl) tel. 06 236 33 286.

 

U kunt eventueel uw gift overmaken op NL23 RABO 0301 1884 24 van de parochie Franciscus onder vermelding van Priester opleiding India.

 

Bij voorbaat dank voor uw gulle bijdragen.

Pater Issag HGN.

 

Voor de gehele tekst KLIK HIER  (er wordt dan een .pdf document geopend met de gehele tekst).

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De toren staat niet meer.

Jammer genoeg staat de oude klokkentoren van de voormalig Heilig Hart kerk niet meer. Deze toren jarenlang omringd door onkruid kenmerkte een minder mooie plek in Veghel. Waar eens de Heilig Hart kerk stond en wat huizen was nu een braakliggend terrein.

Hier volgt een fotocollage.

 

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bedevaart naar Beauraing, België, 15 t/m 18 juni 2019

De vierdaagse bedevaart van NBC Pro Maria afdeling bisdom Den Bosch is van 15 t/m 18 juni 2019  met begeleiding van een priester. Er is goede medische begeleiding aanwezig. Programma: dagelijks H. Mis, Mariahulde, lof, en de persoonlijke zegen met het H. Sacrament, rozenhoedje, bezoek Mariaal museum, show Marie Christien, ontspanningsavonden, DVD over Beauraing, stille aanbidding, de bloedreliek van de H. Paus Johannes Paulus II vereren in de crypte St Jean in de tuin der verschijningen, Mariawake met handoplegging, stille aanbidding, graven van alle vijf zieners bezoeken. De bedevaart van 15 t/m 18 juni 2019 heeft de opstapplaatsen Oss, Helmond (bij voldoende pelgrims) en Eersel. Reissom vanaf € 280,- p.p..

 

De dagbedevaart naar de moeder met het Gouden Hart is op 16 juni. De dagbedevaart op zondag

16 juni 2019 heeft de opstapplaatsen Nijmegen, Mill, Helmond, Eersel, en grensovergang Bergeijk. Reissom € 35,- p.p.

 

Info bij het pelgrimssecretariaat van NBC Pro Maria: me­vrouw R. Senders, 0497-682296, website http://nbcpromaria.weebly.com/ of http://home.kpn.nl/m.de.wit-ssc/

 

Voor de gehele tekst KLIK HIER  (er wordt dan een .pdf document geopend met de gehele tekst).

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Website 12½ jaar 

 

1 oktober 2005 - 1 april 2018  

 

 

Meer over de website KLIK HIER

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Brief van Mgr. de Korte aan alle parochianen  !

 

"De afgelopen weken is onze Kerk helaas vaak negatief in het nieuws geweest." 

Zo begint de brief die Mgr.Gerard de Korte heeft gestuurd naar alle gelovigen inn het Bisdom.

 

Voor de gehele tekst KLIK HIER  (er wordt dan een .pdf document geopend met de gehele tekst). 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

  Jaarverslag Hulpdienst Diaconie 2017:   klik hier : (er wordt  dan een pdf-document geopend.) 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

MOV Franciscusparochie doet verslag !! 

Klik hier  of ga naar de pagina MOV Franciscusparochie. (via de startpagina)

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Nieuwe viering, speciaal voor mensen met geheugen- en/of mobiliteitsproblemen. 

 

De eerste viering in de Lambertuskerk in Veghel, speciaal voor mensen met geheugen- en/of mobiliteitsproblemen,  is erg goed bevallen. 

Het aantal bezoekers en begeleiders overtrof de verwachtingen en de reacties waren zeer positief.

Op grond daarvan is besloten voorlopig met de viering door te gaan.

 

Deze viering is voorlopig telkens op de 3e donderdag van de maand om 15.00 uur.  

De donderdag in oktober is met muziek door Marie-Anne Veldens en Monique van de Ven

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 De periodieke gift

Voor hetzelfde geld geeft u meer

 

Ieder jaar in januari vindt de actie Kerkbalans plaats, zo ook dit jaar. 

Met de actie Kerkbalans vragen wij uw aandacht voor het werk van onze parochie en hopen wij dat u dit werk met uw financiële bijdrage wilt steunen. 

Velen van u doen dat reeds en wij zijn u daar zeer dankbaar voor.

 

Dit jaar willen wij uw speciale aandacht vragen voor de mogelijkheid van de periodieke gift.

 

Waarschijnlijk wist u al dat giften aan de parochie onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar zijn bij de aangifte van de inkomstenbelasting. Dat geldt voor giften boven de 1% (minimaal € 60) en tot een maximum van 10% van het verzamelinkomen. Maar weet u dat die grenzen niet gelden voor een periodieke gift?

 

Een periodieke gift is een gift waarbij u voor minimaal vijf jaar een vast bedrag per jaar schenkt. 

Tot 1 januari 2014 moest u daarvoor naar een notaris. Dat hoeft niet meer. U kunt een periodieke gift nu ook vastleggen in een overeenkomst. Ook onze parochie biedt die mogelijkheid.

 

Via de schenkcalculator op www.schenken.nl kunt u uitrekenen welk bedrag u terug ontvangt van de belastingdienst. De schenkcalculator berekent ook het netto voordeel van een periodieke gift en laat zien welk bedrag u kunt geven als u het belastingvoordeel ten goede laat komen aan de geloofsgemeenschap. Op die manier kunt u bijvoorbeeld uw kerkelijke bijdrage verhogen zonder dat het u extra geld kost!

 

Het fiscaal voordeel van een periodieke gift is kleiner of zelfs nihil als u al ‘gewone’ giften doet die tezamen het drempelbedrag van 1% benaderen en die niet boven de 10% van het verzamelinkomen uitkomen. Dat geldt bijvoorbeeld als u meerdere kleinere bedragen schenkt aan verschillende instellingen. Uiteraard kunt u ook die giften vastleggen in een overeenkomst.

 

Wilt u een overeenkomst met onze parochie aangaan voor een periodieke gift of wilt u meer weten over de mogelijkheden? Neem dan contact op met het secretariaat, bereikbaar via secretariaatfranciscusparochie@gmail.com of telefonisch via 0413-363115 (op vrijdagmorgen). Uiteraard kunt u hiervoor ook altijd terecht bij een van de contactpersonen in uw eigen geloofsgemeenschap.

 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  VIEREN voor GROOT en KLEIN - Peuter- en Kleutervieringen

Wilt u uw kinderen ook eens laten kennismaken met deze vormen van vieren, kijk dan in de krant, de Christoffel of de posters voor de peuter- en kleutervieringen, die op scholen, peuterspeelzalen en kinderdagverblijven worden opgehangen.

Of klik hier voor een impressie of voor de data.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  ACTUELE LITURGISCHE TOELICHTING OP DE TIJD VAN HET JAAR

Sinds enige tijd is er op deze website telkens een korte toelichting te vinden op de actuele liturgische gebeurtenissen en/of heiligenfeesten 

die op dit moment aan de orde zijn. 

Deze informatie is steeds te vinden via de menuknop "Tijd van het jaar"  onder "vieringen en intenties" of klik hier 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Voor interviews met de Veghelse missionarissen    klik hier 

                                     of klik op de menuknop hiernaast

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Tarieven:

 

Het Bestuur heeft de tarieven voor 2017 vastgesteld voor diensten,

vieringen, grafrechten, etc. De lijst met tarieven is te vinden onder de knop "Tarieven" op de 

Startpagina (of klik hier).

 

  Voor Email naar de website

  klik hier

 

 

 

 Direct naar een onderwerp ? 

 klik dan hieronder op het

 onderwerp.

------------------------------------------

    - Agenda's  

 

    - Periodieke gift

 

    - Het Parochieblad

 

    - Peuter-Kleutervieringen

 

    - toelichting kerkelijke

        (feest)dagen

 

    - Veghelse missionarissen

 

    - Tarieven