Lokaal laatste nieuws zie ook                     

---------- De NieuwsPagina ----------

 

De toren staat niet meer.

Jammer genoeg staat de oude klokkentoren van de voormalig Heilig Hart kerk niet meer. Deze toren jarenlang omringd door onkruid kenmerkte een minder mooie plek in Veghel. Waar eens de Heilig Hart kerk stond en wat huizen was nu een braakliggend terrein.

Hier volgt een fotocollage.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bedevaart naar Beauraing, België, 15 t/m 18 juni 2019

De vierdaagse bedevaart van NBC Pro Maria afdeling bisdom Den Bosch is van 15 t/m 18 juni 2019  met begeleiding van een priester. Er is goede medische begeleiding aanwezig. Programma: dagelijks H. Mis, Mariahulde, lof, en de persoonlijke zegen met het H. Sacrament, rozenhoedje, bezoek Mariaal museum, show Marie Christien, ontspanningsavonden, DVD over Beauraing, stille aanbidding, de bloedreliek van de H. Paus Johannes Paulus II vereren in de crypte St Jean in de tuin der verschijningen, Mariawake met handoplegging, stille aanbidding, graven van alle vijf zieners bezoeken. De bedevaart van 15 t/m 18 juni 2019 heeft de opstapplaatsen Oss, Helmond (bij voldoende pelgrims) en Eersel. Reissom vanaf € 280,- p.p..

 

De dagbedevaart naar de moeder met het Gouden Hart is op 16 juni. De dagbedevaart op zondag

16 juni 2019 heeft de opstapplaatsen Nijmegen, Mill, Helmond, Eersel, en grensovergang Bergeijk. Reissom € 35,- p.p.

 

Info bij het pelgrimssecretariaat van NBC Pro Maria: me­vrouw R. Senders, 0497-682296, website http://nbcpromaria.weebly.com/ of http://home.kpn.nl/m.de.wit-ssc/

 

Voor de gehele tekst KLIK HIER  (er wordt dan een .pdf document geopend met de gehele tekst).

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   Resultaat inzameling gereedschappen Vredesweek 2018

 

Op dinsdag 2 oktober is een grote groep MOV’ers  van de Franciscusparochie Veghel op bezoek geweest bij de Solidariteitswerkplaats in Uden. We zijn daar hartelijk ontvangen, want de gereedschapsactie 2018 is weer een groot succes geworden.

 

Het kostte 2 vrijwilligers van de werkplaats een dag werk om alles te verzamelen en naar Uden te brengen.  Maar liefst 5 volle aanhangers zijn in Uden afgeladen. Keldonk stal deze keer de show. Jo Relou had haar hele dorp gemobiliseerd . Het leverde heel veel materialen op.

 

  In Uden zijn de mensen van de Solidariteitswerkplaats ons dankbaar. Zij kunnen voorlopig weer flink vooruit. In de komende maanden gaan zij naar een

  nieuw pand verhuizen, de oude brandweerkazerne in de Loopkantstraat. In de loop van het nieuwe jaar hopen ze daar in bedrijf te zijn en zullen ze ons

  nog een keer uitnodigen om hun nieuwe locatie en hun bedrijfsproces aan ons te tonen.

 

  Monique Kuijper heeft goede contacten kunnen leggen om het eigen Vastenactieproject 2019 van de Franciscus parochie t.b.v. een werkplaats voor dove

  kinderen in Malawi ook vanuit de solidariteitswerkplaats te ondersteunen.

 

  Iedereen, die meegeholpen heeft willen we hartelijk danken voor de inzet, die getoond is. Mocht u nog materialen hebben, deze kunnen gebracht worden

  Naar fietsenstalling en fietshersteller ‘d’n Durtrapper ‘aan het Bolkenplein of kunnen in een krat gedeponeerd worden bij de Praxis.

 

  Namens de werkgroep MOV

 

  Frits Sanders

P1080334P1080341

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

Website 12½ jaar

 

 

 

1 oktober 2005 - 1 april 2018  

 

 

Meer over de website KLIK HIER

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Brief van Mgr. de Korte aan alle parochianen  !

 

"De afgelopen weken is onze Kerk helaas vaak negatief in het nieuws geweest." 

Zo begint de brief die Mgr.Gerard de Korte heeft gestuurd naar alle gelovigen inn het Bisdom.

 

Voor de gehele tekst KLIK HIER  (er wordt dan een .pdf document geopend met de gehele tekst). 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

  Jaarverslag Hulpdienst Diaconie 2017:   klik hier : (er wordt  dan een pdf-document geopend.) 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

MOV Franciscusparochie doet verslag !! 

Klik hier  of ga naar de pagina MOV Franciscusparochie. (via de startpagina)

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Nieuwe viering, speciaal voor mensen met geheugen- en/of mobiliteitsproblemen. 

 

De eerste viering in de Lambertuskerk in Veghel, speciaal voor mensen met geheugen- en/of mobiliteitsproblemen,  is erg goed bevallen. 

Het aantal bezoekers en begeleiders overtrof de verwachtingen en de reacties waren zeer positief.

Op grond daarvan is besloten voorlopig met de viering door te gaan.

 

Deze viering is voorlopig telkens op de 3e donderdag van de maand om 15.00 uur.  

De donderdag in oktober is met muziek door Marie-Anne Veldens en Monique van de Ven

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 De periodieke gift

Voor hetzelfde geld geeft u meer

 

Ieder jaar in januari vindt de actie Kerkbalans plaats, zo ook dit jaar. 

Met de actie Kerkbalans vragen wij uw aandacht voor het werk van onze parochie en hopen wij dat u dit werk met uw financiële bijdrage wilt steunen. 

Velen van u doen dat reeds en wij zijn u daar zeer dankbaar voor.

 

Dit jaar willen wij uw speciale aandacht vragen voor de mogelijkheid van de periodieke gift.

 

Waarschijnlijk wist u al dat giften aan de parochie onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar zijn bij de aangifte van de inkomstenbelasting. Dat geldt voor giften boven de 1% (minimaal € 60) en tot een maximum van 10% van het verzamelinkomen. Maar weet u dat die grenzen niet gelden voor een periodieke gift?

 

Een periodieke gift is een gift waarbij u voor minimaal vijf jaar een vast bedrag per jaar schenkt. 

Tot 1 januari 2014 moest u daarvoor naar een notaris. Dat hoeft niet meer. U kunt een periodieke gift nu ook vastleggen in een overeenkomst. Ook onze parochie biedt die mogelijkheid.

 

Via de schenkcalculator op www.schenken.nl kunt u uitrekenen welk bedrag u terug ontvangt van de belastingdienst. De schenkcalculator berekent ook het netto voordeel van een periodieke gift en laat zien welk bedrag u kunt geven als u het belastingvoordeel ten goede laat komen aan de geloofsgemeenschap. Op die manier kunt u bijvoorbeeld uw kerkelijke bijdrage verhogen zonder dat het u extra geld kost!

 

Het fiscaal voordeel van een periodieke gift is kleiner of zelfs nihil als u al ‘gewone’ giften doet die tezamen het drempelbedrag van 1% benaderen en die niet boven de 10% van het verzamelinkomen uitkomen. Dat geldt bijvoorbeeld als u meerdere kleinere bedragen schenkt aan verschillende instellingen. Uiteraard kunt u ook die giften vastleggen in een overeenkomst.

 

Wilt u een overeenkomst met onze parochie aangaan voor een periodieke gift of wilt u meer weten over de mogelijkheden? Neem dan contact op met het secretariaat, bereikbaar via secretariaatfranciscusparochie@gmail.com of telefonisch via 0413-363115 (op vrijdagmorgen). Uiteraard kunt u hiervoor ook altijd terecht bij een van de contactpersonen in uw eigen geloofsgemeenschap.

 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  VIEREN voor GROOT en KLEIN - Peuter- en Kleutervieringen

Wilt u uw kinderen ook eens laten kennismaken met deze vormen van vieren, kijk dan in de krant, de Christoffel of de posters voor de peuter- en kleutervieringen, die op scholen, peuterspeelzalen en kinderdagverblijven worden opgehangen.

Of klik hier voor een impressie of voor de data.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  ACTUELE LITURGISCHE TOELICHTING OP DE TIJD VAN HET JAAR

Sinds enige tijd is er op deze website telkens een korte toelichting te vinden op de actuele liturgische gebeurtenissen en/of heiligenfeesten 

die op dit moment aan de orde zijn. 

Deze informatie is steeds te vinden via de menuknop "Tijd van het jaar"  onder "vieringen en intenties" of klik hier 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Voor interviews met de Veghelse missionarissen    klik hier 

                                     of klik op de menuknop hiernaast

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Tarieven:

 

Het Bestuur heeft de tarieven voor 2017 vastgesteld voor diensten,

vieringen, grafrechten, etc. De lijst met tarieven is te vinden onder de knop "Tarieven" op de 

Startpagina (of klik hier).

 

  Voor Email naar de website

  klik hier

 

 

 

 Direct naar een onderwerp ? 

 klik dan hieronder op het

 onderwerp.

------------------------------------------

    - Agenda's  

 

    - Periodieke gift

 

    - Het Parochieblad

 

    - Peuter-Kleutervieringen

 

    - toelichting kerkelijke

        (feest)dagen

 

    - Veghelse missionarissen

 

    - Tarieven