Lokaal laatste nieuws zie ook                     

---------- De NieuwsPagina ----------

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vorming en Toerusting: Een oorspronkelijke kijk op de wereld.

De werkgroep Vorming en Toerusting organiseert o.a. lezingen in de H Hartkerk  aan de Vondelstraat 9 voor alle geloofsgemeenschappen van de Franciscusparochie .  Let op: De avonden beginnen voortaan om 19.30 uur en duren tot ongeveer 21.30 uur. Wij zijn blij om u te kunnen informeren over de activiteiten die tot nu toe al bekend zijn.

Maandag 7 oktober 2019

19.30 uur tot ongeveer 21.30 uur

H. Hartkerk Vondelstraat 9 Veghel

Fotografe Marieke v.d. Velden is 44 jaar geleden geboren en getogen  aan de Bolstweg  in Mariaheide. Zij heeft de afgelopen 20 jaar de hele wereld over gereisd. Vaak in opdracht van NGO ’s als Unicef en Save  the  Children. Met haar fotoseries en film probeert ze het dagelijkse nieuws voor de kijker in een bredere en genuanceerde context te plaatsen. Wat weten we eigenlijk van elkaar en hoe zit het met de nieuwsgierigheid van mens tot mens ?

Zo reisde Marieke  naar de Afghaanse hoofdstad Kabul om voor haar project : A Monday in Kabul , inwoners te vragen naar de favoriete plek van hun stad. Ook maakte zij met haar man Philip Brink The Island of All Together, een film waarbij vluchtelingen en toeristen op het eiland Lesbos met elkaar in gesprek gaan  op een bankje in het park en aan zee.

Marieke vertelt boeiend over haar werk, de mensen die zij ontmoet en laat via haar foto’s en film de mensen hun eigen  verhaal vertellen.

 


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NIEUWS OVER PATER ISSAG JESUDASS

pasfoto 5 (2)Dierbare parochianen, in de afgelopen jaren zijn wij vertrouwd geraakt met pater Issag Jesudass, lid van de Congregatie “Heralds of Good News”, een Congregatie die hulp verleend aan kerkprovincies die kampen met een tekort aan priesters.  Na zijn starttijd in Aalst-Waalre is hij een gewaardeerde collega en priester voor onze grote parochie.  Gebruikelijk in zijn Congregatie is dat de missionarissen na tien jaar benoeming een nieuwe benoeming krijgen.  Na belangrijk overleg van onze bisschop met de Congregatie, na correspondentie van uw pastoor met de provinciaal overste, en nadat bleek dat u door uw waardering en de uiting daarvan aangaf: wat zou het fijn zijn als pater Issag bij ons kon blijven… Mag ik u meedelen dat pater Issag wanneer de 10 jaar vol zijn, toch nog voor onbepaalde tijd bij ons mag blijven. Ik hoop en bid dat dit dan ook in Veghel mag zijn. Dit vreugdevol nieuws mag ons dus niet overmoedig maken, dus laten wij blijven bidden voor onze eigen intenties, maar ook dat onze gewaardeerde kapelaan bij ons mag blijven werken! 

 

Hartelijke groet,

pastoor A. Smulders

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Installatie Lekenvoorgangers 25-augustus 2019 H. Hart kerk Te Veghel.

 

20190825_09532220190825_095550

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Woordje bij het 25 jarig priesterfeest Pastoor Ard.

Op het einde van deze feestelijke viering wil ik graag een kort woord tot u richten. Natuurlijk op de eerste plaats proficiat, 25 jaar in dienst van God en zijn kerk.

Pastoor Ard, als u 50 jaar geleden hier in Veghel pastoor was geweest dan stonden er misschien wel 4 of 5 kapelaans hier. Nu in 2019 is de tijd veranderd en sta ik hier als enigste kapelaan uit het verre India. Uw herdershond zoals u zei bij mijn presentatieviering (19 maart 2017) in Veghel. We hoeven niet te vechten wie het woord mag voeren, ik ben immers de enige kapelaan. Maar gelukkig hebben we een goed pastoraal team, een pastoraal werkster, een diaken en een emeritus pastoor, en niet te vergeten vele goede vrijwilligers, zij dragen samen met u als eindverantwoordelijke de Franciscus parochie hier in Veghel.

Samen kerk zijn, leven vanuit het evangelie, de H. Schrift. Jammer dat veel mensen de kerk de rug hebben gekeerd, maar er leven nog veel mensen in twijfeling. Bij belangrijke kerkelijke momenten komen mensen weer naar de bron van hun bestaan/geloof.

Pastoor Ard, vóórdat u naar het seminarie ging heeft u een 5 tal jaren bij de trappisten doorgebracht, vóór u de keuze maakte om priester te worden. Misschien geen gemakkelijke keuze, maar wel bewust, getuigen van uw eigen geloof zoals u beschrijft in ons parochieblad. Priester zijn in deze tijd is niet altijd gemakkelijk, de kerk is veel in beweging zowel in negatieve zin maar zeker op positieve vlak.

U probeert op uw wijze gestalte te geven aan de boodschap van het evangelie, het uitdragen van de liefde van Christus. Ik zei al op uw eigen wijze, u geeft uw medeteamleden de ruimte om te werken in deze geloofsgemeenschap. Zoals ieder mens met zijn eigen talenten en vaardigheden.

Bang voor de toekomst bent u niet! Moge de goede God u terzijde staan. Alvast dank voor uw vriendschap, hopelijk mag ik nóg een tijdje uw kapelaan zijn, UW HERDERSHOND. Laten we er vandaag een onvergetelijke feestelijk dag van maken.

Pater Issag HGN

Kapelaan parochie Franciscus te Veghel.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Brief van Mgr. de Korte aan alle parochianen  !

 

"De afgelopen weken is onze Kerk helaas vaak negatief in het nieuws geweest." 

Zo begint de brief die Mgr.Gerard de Korte heeft gestuurd naar alle gelovigen inn het Bisdom.

 

Voor de gehele tekst KLIK HIER  (er wordt dan een .pdf document geopend met de gehele tekst). 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MOV Franciscusparochie doet verslag !! 

Klik hier  of ga naar de pagina MOV Franciscusparochie. (via de startpagina)

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Nieuwe viering, speciaal voor mensen met geheugen- en/of mobiliteitsproblemen. 

 

De eerste viering in de Lambertuskerk in Veghel, speciaal voor mensen met geheugen- en/of mobiliteitsproblemen,  is erg goed bevallen. 

Het aantal bezoekers en begeleiders overtrof de verwachtingen en de reacties waren zeer positief.

Op grond daarvan is besloten voorlopig met de viering door te gaan.

 

Deze viering is voorlopig telkens op de 3e donderdag van de maand om 15.00 uur.  

De donderdag in oktober is met muziek door Marie-Anne Veldens en Monique van de Ven

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 De periodieke gift

Voor hetzelfde geld geeft u meer

 

Ieder jaar in januari vindt de actie Kerkbalans plaats, zo ook dit jaar. 

Met de actie Kerkbalans vragen wij uw aandacht voor het werk van onze parochie en hopen wij dat u dit werk met uw financiële bijdrage wilt steunen. 

Velen van u doen dat reeds en wij zijn u daar zeer dankbaar voor.

 

Dit jaar willen wij uw speciale aandacht vragen voor de mogelijkheid van de periodieke gift.

 

Waarschijnlijk wist u al dat giften aan de parochie onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar zijn bij de aangifte van de inkomstenbelasting. Dat geldt voor giften boven de 1% (minimaal € 60) en tot een maximum van 10% van het verzamelinkomen. Maar weet u dat die grenzen niet gelden voor een periodieke gift?

 

Een periodieke gift is een gift waarbij u voor minimaal vijf jaar een vast bedrag per jaar schenkt. 

Tot 1 januari 2014 moest u daarvoor naar een notaris. Dat hoeft niet meer. U kunt een periodieke gift nu ook vastleggen in een overeenkomst. Ook onze parochie biedt die mogelijkheid.

 

Via de schenkcalculator op www.schenken.nl kunt u uitrekenen welk bedrag u terug ontvangt van de belastingdienst. De schenkcalculator berekent ook het netto voordeel van een periodieke gift en laat zien welk bedrag u kunt geven als u het belastingvoordeel ten goede laat komen aan de geloofsgemeenschap. Op die manier kunt u bijvoorbeeld uw kerkelijke bijdrage verhogen zonder dat het u extra geld kost!

 

Het fiscaal voordeel van een periodieke gift is kleiner of zelfs nihil als u al ‘gewone’ giften doet die tezamen het drempelbedrag van 1% benaderen en die niet boven de 10% van het verzamelinkomen uitkomen. Dat geldt bijvoorbeeld als u meerdere kleinere bedragen schenkt aan verschillende instellingen. Uiteraard kunt u ook die giften vastleggen in een overeenkomst.

 

Wilt u een overeenkomst met onze parochie aangaan voor een periodieke gift of wilt u meer weten over de mogelijkheden? Neem dan contact op met het secretariaat, bereikbaar via secretariaatfranciscusparochie@gmail.com of telefonisch via 0413-363115 (op vrijdagmorgen). Uiteraard kunt u hiervoor ook altijd terecht bij een van de contactpersonen in uw eigen geloofsgemeenschap.

 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  VIEREN voor GROOT en KLEIN - Peuter- en Kleutervieringen

Wilt u uw kinderen ook eens laten kennismaken met deze vormen van vieren, kijk dan in de krant, de Christoffel of de posters voor de peuter- en kleutervieringen, die op scholen, peuterspeelzalen en kinderdagverblijven worden opgehangen.

Of klik hier voor een impressie of voor de data.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  ACTUELE LITURGISCHE TOELICHTING OP DE TIJD VAN HET JAAR

Sinds enige tijd is er op deze website telkens een korte toelichting te vinden op de actuele liturgische gebeurtenissen en/of heiligenfeesten 

die op dit moment aan de orde zijn. 

Deze informatie is steeds te vinden via de menuknop "Tijd van het jaar"  onder "vieringen en intenties" of klik hier 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

  Voor Email naar de website

  klik hier

 

 

 

 Direct naar een onderwerp ? 

 klik dan hieronder op het

 onderwerp.

------------------------------------------

    - Agenda's  

 

    - Periodieke gift

 

    - Het Parochieblad

 

    - Peuter-Kleutervieringen

 

    - toelichting kerkelijke

        (feest)dagen

 

    - Veghelse missionarissen

 

    - MOV

 

    - Tarieven