Lokaal laatste nieuws zie ook                     

---------- De NieuwsPagina ----------

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Icoon schilderen in Veghel

 

Macintosh HD:Users:hnmvanhattum-:Desktop:icoonschilderen 086.jpgDe Franciscusparochie organiseert een cursus icoon schilderen op 10 dinsdagmiddagen van 14.30 – 17.30u. De cursus start 5 FEBRUAR 2019.

 

Vensters op de hemel

Het schilderen van iconen is van oudsher 'monnikenwerk'. De eerste icoonschilders waren monniken. Iconen worden ook wel 'vensters op de eeuwigheid' genoemd. Zij laten als het ware een stukje van de hemel zien. Het maken van iconen is dan ook een spirituele en bezinnende bezigheid.

 

Een oude traditie

Mariëta Rotariu, geboren in Roemenië, leert haar cursisten schilderen naar de oude tradities die beschreven zijn in het 17e eeuwse handboek van Dionissi van Fourna. In een cursus van 10 bijeenkomsten leert u de basistechnieken van het icoon schilderen. Met die kennis schildert u – werkend met ei-tempera verf en van donker naar licht - in 10 bijeenkomsten uw eigen icoon. Ervaring met schilderen is niet noodzakelijk, wel het verlangen om 10 lessen in stilte geconcentreerd te werken.

Mariëta, studeerde aan de Universiteit voor Orthodoxe Theologie in Iasi. Tijdens de lessen geeft zij uitleg over de betekenis  van kleuren en afbeeldingen.

 

Informatie en opgave

De cursus bestaat uit 10 lessen op dinsdagmiddagen van 14.00 – 17.00u en start op  5 februari 2019.  Het aantal plaatsen is beperkt, er kunnen maximaal 10 mensen deelnemen.  Locatie:  Pastoraal Centrum, Burgemeester de Kuijperlaan 1, Veghel.

 

Voor meer informatie en/of zich opgeven kan VOOR 13 januari 2019 via de mail: evanliempt@ziggo.nl  of 0413 – 36 66443

De kosten bedragen 255 euro per persoon, exclusief de materialen. Voor beginners bedragen de materiaalkosten ongeveer 45 euro.

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Drie Koningenviering op zondag 6 januari 2019

 

Zondagavond 6 januari 2019 vieren we het feest van Driekoningen. Zoals we al jaren gewend zijn, lopen we met lampionnen door het donker, naar de kerk.
We starten om 18.15uur bij de Bernadetteschool. Iedereen die mee wil lopen, sluit zich aan, en met de koningen en ster voorop trekken we naar de Heilig Hart-kerk.
Om 18.30uur begint daar een fijn samenzijn. De koningen Melchior, Balthasar en Kaspar in hun mooie gewaden vertellen het verhaal dat zij lang geleden hebben meegemaakt. Ze geven uitleg over hun lange reis en over de cadeaus die ze hebben meegebracht.
Wij willen alle jongens en meisjes van de basisscholen vragen om verkleed als koning met een (zelfgemaakte) lampion naar de Bernadetteschool te komen.

Denk aan je lampion. Deze kun je maken van een glazen potje en een stokje. Wel meebrengen hoor!
Er is veel muziek deze avond, voor het buitengedeelte gaat muziekvereniging Frisselstein enkele liedjes spelen. In de H.Hartkerk zal jeugdkoor De Vlinders zingen, met begeleiding van piano en dwarsfluit.

 

Wanneer

Tijd

Zondag 6 januari 2019

18:15uur
verzamelen bij de Bernadetteschool aan de Vondelstraat

 

Aanvang bijeenkomst H.Hartkerk om 18.30uur.

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Robin Heesakkers ontvangt een Jeugdlintje.

 

De MOV groep van de Franciscus parochie nomineerde enige tijd geleden Robin Heesakkers voor een Jeugdlintje van de gemeente Meierijstad. Zij was lid van M25 en verleende met haar mooie harpspel medewerking aan solidariteitsmaaltijden. Zij gaf al vroeg blijk van haar betrokkenheid bij de maatschappij door het organiseren van concerten voor Serious Request. Ook de dierenwereld heeft haar belangstelling. Als jongere deed zij vorig jaar tijdens TedX Veghel een oproep om een betere wereld te vormen. Met grote wilskracht zamelde zij een fors bedrag in om haar droomreis met School at Sea te realiseren. Met een groep jongeren leerde zij andere culturen kennen en kon zij zich in het groepsproces aan boord verder ontwikkelen. Kortom Robin is echt bijzonder. MOV groep is blij haar genomineerd te hebben. 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bedevaart naar Beauraing, België, 15 t/m 18 juni 2019

De vierdaagse bedevaart van NBC Pro Maria afdeling bisdom Den Bosch is van 15 t/m 18 juni 2019  met begeleiding van een priester. Er is goede medische begeleiding aanwezig. Programma: dagelijks H. Mis, Mariahulde, lof, en de persoonlijke zegen met het H. Sacrament, rozenhoedje, bezoek Mariaal museum, show Marie Christien, ontspanningsavonden, DVD over Beauraing, stille aanbidding, de bloedreliek van de H. Paus Johannes Paulus II vereren in de crypte St Jean in de tuin der verschijningen, Mariawake met handoplegging, stille aanbidding, graven van alle vijf zieners bezoeken. De bedevaart van 15 t/m 18 juni 2019 heeft de opstapplaatsen Oss, Helmond (bij voldoende pelgrims) en Eersel. Reissom vanaf € 280,- p.p..

 

De dagbedevaart naar de moeder met het Gouden Hart is op 16 juni. De dagbedevaart op zondag

16 juni 2019 heeft de opstapplaatsen Nijmegen, Mill, Helmond, Eersel, en grensovergang Bergeijk. Reissom € 35,- p.p.

 

Info bij het pelgrimssecretariaat van NBC Pro Maria: me­vrouw R. Senders, 0497-682296, website http://nbcpromaria.weebly.com/ of http://home.kpn.nl/m.de.wit-ssc/

 

Voor de gehele tekst KLIK HIER  (er wordt dan een .pdf document geopend met de gehele tekst).

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Brief van Mgr. de Korte aan alle parochianen  !

 

"De afgelopen weken is onze Kerk helaas vaak negatief in het nieuws geweest." 

Zo begint de brief die Mgr.Gerard de Korte heeft gestuurd naar alle gelovigen inn het Bisdom.

 

Voor de gehele tekst KLIK HIER  (er wordt dan een .pdf document geopend met de gehele tekst). 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

  Jaarverslag Hulpdienst Diaconie 2017:   klik hier : (er wordt  dan een pdf-document geopend.) 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

MOV Franciscusparochie doet verslag !! 

Klik hier  of ga naar de pagina MOV Franciscusparochie. (via de startpagina)

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Nieuwe viering, speciaal voor mensen met geheugen- en/of mobiliteitsproblemen. 

 

De eerste viering in de Lambertuskerk in Veghel, speciaal voor mensen met geheugen- en/of mobiliteitsproblemen,  is erg goed bevallen. 

Het aantal bezoekers en begeleiders overtrof de verwachtingen en de reacties waren zeer positief.

Op grond daarvan is besloten voorlopig met de viering door te gaan.

 

Deze viering is voorlopig telkens op de 3e donderdag van de maand om 15.00 uur.  

De donderdag in oktober is met muziek door Marie-Anne Veldens en Monique van de Ven

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 De periodieke gift

Voor hetzelfde geld geeft u meer

 

Ieder jaar in januari vindt de actie Kerkbalans plaats, zo ook dit jaar. 

Met de actie Kerkbalans vragen wij uw aandacht voor het werk van onze parochie en hopen wij dat u dit werk met uw financiële bijdrage wilt steunen. 

Velen van u doen dat reeds en wij zijn u daar zeer dankbaar voor.

 

Dit jaar willen wij uw speciale aandacht vragen voor de mogelijkheid van de periodieke gift.

 

Waarschijnlijk wist u al dat giften aan de parochie onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar zijn bij de aangifte van de inkomstenbelasting. Dat geldt voor giften boven de 1% (minimaal € 60) en tot een maximum van 10% van het verzamelinkomen. Maar weet u dat die grenzen niet gelden voor een periodieke gift?

 

Een periodieke gift is een gift waarbij u voor minimaal vijf jaar een vast bedrag per jaar schenkt. 

Tot 1 januari 2014 moest u daarvoor naar een notaris. Dat hoeft niet meer. U kunt een periodieke gift nu ook vastleggen in een overeenkomst. Ook onze parochie biedt die mogelijkheid.

 

Via de schenkcalculator op www.schenken.nl kunt u uitrekenen welk bedrag u terug ontvangt van de belastingdienst. De schenkcalculator berekent ook het netto voordeel van een periodieke gift en laat zien welk bedrag u kunt geven als u het belastingvoordeel ten goede laat komen aan de geloofsgemeenschap. Op die manier kunt u bijvoorbeeld uw kerkelijke bijdrage verhogen zonder dat het u extra geld kost!

 

Het fiscaal voordeel van een periodieke gift is kleiner of zelfs nihil als u al ‘gewone’ giften doet die tezamen het drempelbedrag van 1% benaderen en die niet boven de 10% van het verzamelinkomen uitkomen. Dat geldt bijvoorbeeld als u meerdere kleinere bedragen schenkt aan verschillende instellingen. Uiteraard kunt u ook die giften vastleggen in een overeenkomst.

 

Wilt u een overeenkomst met onze parochie aangaan voor een periodieke gift of wilt u meer weten over de mogelijkheden? Neem dan contact op met het secretariaat, bereikbaar via secretariaatfranciscusparochie@gmail.com of telefonisch via 0413-363115 (op vrijdagmorgen). Uiteraard kunt u hiervoor ook altijd terecht bij een van de contactpersonen in uw eigen geloofsgemeenschap.

 

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  VIEREN voor GROOT en KLEIN - Peuter- en Kleutervieringen

Wilt u uw kinderen ook eens laten kennismaken met deze vormen van vieren, kijk dan in de krant, de Christoffel of de posters voor de peuter- en kleutervieringen, die op scholen, peuterspeelzalen en kinderdagverblijven worden opgehangen.

Of klik hier voor een impressie of voor de data.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  ACTUELE LITURGISCHE TOELICHTING OP DE TIJD VAN HET JAAR

Sinds enige tijd is er op deze website telkens een korte toelichting te vinden op de actuele liturgische gebeurtenissen en/of heiligenfeesten 

die op dit moment aan de orde zijn. 

Deze informatie is steeds te vinden via de menuknop "Tijd van het jaar"  onder "vieringen en intenties" of klik hier 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Tarieven:

 

Het Bestuur heeft de tarieven voor 2017 vastgesteld voor diensten,

vieringen, grafrechten, etc. De lijst met tarieven is te vinden onder de knop "Tarieven" op de 

Startpagina (of klik hier).

 

  Voor Email naar de website

  klik hier

 

 

 

 Direct naar een onderwerp ? 

 klik dan hieronder op het

 onderwerp.

------------------------------------------

    - Agenda's  

 

    - Periodieke gift

 

    - Het Parochieblad

 

    - Peuter-Kleutervieringen

 

    - toelichting kerkelijke

        (feest)dagen

 

    - Veghelse missionarissen

 

    - MOV

 

    - Tarieven