Actueel Nieuws
Start

 

   

Lokaal laatste nieuws zie ook                     

---------- De NieuwsPagina ----------

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Nieuwe schutspatroon van Meierijstad: Sint-Servatius.

VEGHEL Sint-Lambertuskerk zaterdag 13 mei.  

 

 

 

 

Vier gildes van Meierijstad, een afvaardiging van de Vereniging 'Het Graf van Sint-Servaas' uit Maastricht, Burgermeester en Wethouder en de pastores van de Meierijstad vertrokken vanuit de pastorie naar de kerk. Indrukwekkend als die stoet dan langs komt.

13 Mei is de feestdag van de heilige Sint-Servatius en dat is de nieuwe patroonheilige van de gemeente Meierijstad. 

 

Met instemming van de bisschop, Mgr. De Korte, is de Heilige Servatius gekozen tot. 

Vanouds kennen steden en dorpen een patroonheilige, en het is een mooie traditie om aan een nieuwe gemeente ook een nieuwe patroon te koppelen. 

 

Omdat Servatius de vroegst bekende bisschop is in de lage landen, kozen de parochies van Meierijstad voor deze heilige. Zijn patroonsnaam was al eerder verbonden aan Schijndel, Veghel en Sint-Oedenrode, waardoor hij een verbindende figuur is tussen de drie dorpen.

 

 

 

Bij binnenkomst was er het samenspel van Orgel trompet en pelgrimskoor te horen. Geweldig hoe mooi de trompet door het orgel werd begeleidt. De gildes liepen achter de trommels aan, ook dat was mooi.

Het Pelgrimskoor gevormd tijdens de bedevaart naar Rome eind vorig jaar, onder begeleiding van Henk van Riel, verzorgde de gezangen.

 

 

Voor Deken Vincent Blom was het de eerste keer dat hij de nieuwe ambtsketen zegende, mogelijk de eerste keer in deze eeuw dat dat in Nederland gebeurt. 

Er is, zoals Deken Vincent Blom in zijn preek verwoordde, dan wel een formele scheiding tussen Kerk en staat, maar niet tussen Kerk en straat.

Burgemeester Marcel Fränzel gaf uitleg bij de ambtsketen, de 3 hoeken verwijzen naar de 3 grote kernen die samen zijn gegaan en op de medaile staat het wapen van Koning Willem-Alexander. 

De zusters van Liefde uit Schijndel en de Franciscanessen uit Veghel waren met een met een delegatie vertegenwoordigd. 

Zij verzorgend de voorbeden. 

En na afloop was er voor de genodigden een broodmaaltijd bij de Franciscanessen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Vereniging 'Het Graf van Sint-Servaas' uit Maastricht, was met een kleine afvaardiging aanwezig, zij hadden ook een relikwie meegenomen van de Heilige Sint-Servatius, of Sint-Servaas zoals zij de heilige noemen.

Het motto van Sint-Servaas dit jaar vormt daarbij een belangrijke inspiratiebron: 'Doe goed en kijk niet om'. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

Drie indrukwekkende films bij Dodenherdenking 2017.

 

Veghel 4 Mei ook dit jaar werden de bezoekers uit Gogh op de pastorie ontvangen.

Daar werd een broodmaaltijd genuttigd oude bekenden werden begroet en nieuwtjes werden uitgewisseld. Daarna werd de Blauwe Kei bezocht. 

Hier begon voor Veghel de dodenherdenking – voor ieder vrij toegankelijk. 

In de Blauwe Kei stond dit jaar de rol van vrouwen in oorlogssituaties centraal.

Er werden 3 films vertoond met de titel de ZIJkant van de oorlog. Tijdens de eerste wereldoorlog verzorgde Elsie Knocker samen met haar vriendin Mairi Crisholm de gewonden rondom Ieper. Vanuit een kelder haalden ze de gewonden op van het slagveld 3,5 jaar lang. In de tweede wereldoorlog hielp Paula van den Hoogenhoff-Pottgiehser vele onderduikers. Paula geboren in duitsland was een moedige vrouw. Nu wordt de oorlog in Syrië uitgevochten, Dilovan Kiko is in haar stad Kobani een radiostation begonnen. 

 

Na afloop van deze films werd de stoet geformeerd, voorafgegaan door het Sint Barbaragilde met stille trom, gaat de stoet naar het  monumenten aan de Kolonel Johnsonstraat. Daar zijn al veel mensen aanwezig en na de 2 minuten stilte worden kransen gelegd, ook door de bezoekers uit Gogh.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Pastoor Ard Smulders 12,5 Jaar goede herder van Veghel.

Veghel 7 mei 2017. Hoe toepasselijk kan het zijn! De 3de zondag na Pasen is het feest van de Goede Herder en dan is Pastoor Ard Smulders hier precies 12,5 jaar werkzaam. Hij begon op 7 November 2004. Met wel 6 koren werd de viering opgeluisterd. Het Kinderkoor kreeg een plek vooraan, Love4Music zat helemaal achteraan, en het Gemengd koor van de Lambertuskerk, Het Dameskoor van de Lambertuskerk, het Gregoriaans Koor en de Cantorij zaten gezamenlijk bijeen.  De evangelie lezing ging over de parabel die Jezus vaak vertelde in verschillende vormen. Wie door de deur de schaapskooi binnengaat is de herder van de schapen. 

Pastoor Ard preekte zelf en begon in de catacomben van Rome. Daar zie je de figuur van  de Goede Herder het meest. Als onze leiders ook goede herders zouden zijn, geen macht of rijkdom zouden nastreven maar juist vrede, hoe mooi zou dat niet zijn?. Maar kijk ook op deze roepingszondag naar wat wij zelf doen. Ook wij worden geroepen en gaan niet altijd netjes door de spreekwoordelijke deur. 

Na de mededelingen werd Pastoor Smulders nog even verzocht te gaan zitten, Hij kreeg de gelukwensen van de collega’s. Diaken Hans van Bemmel ofm verklapte tevens dat 6 Juni Pastoor Ard 50 wordt, een kroonjaar een bijzonder jaar. Hij kreeg dan ook een peperkoeken Abraham overhandigd. Want op 6 Juni is Pastoor Ard even niet in Veghel. Vanuit het bestuur werden herinneringen opgehaald aan de eerste ontmoeting, met een zenuwachtige pastoor Smulders. Pastoor Smulders is een begenadigd spreker. En gelukkig geen Baas of Vergadertijger.  Dat de Pastoor graag lekker eet is iedereen bekend en daarom werd hem een dinnerbon gegeven zodat hij nog eens lekker kan smullen. Pastoor Smulders sloot af dat hij niet magerder is geworden de afgelopen 12,5 jaar integendeel. Maar een goede Pastoor moet nou eenmaal wat postuur hebben.  Na afloop was er gelegenheid voor het drinken van een kopje koffie of thee en het eten van een koekje. 

Een enkeling had liever erwtensoep gehad want de kerk was wel heel erg koud deze dag.

 

 

(De preek  door pasoor Smulders bij deze gelegenheid uitgesproken, is te vinden onder "Bezinning" of klik hier)

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MOV Franciscusparochie doet verslag !! 

Klik hier  of ga naar de pagina MOV Franciscusparochie. (via de startpagina)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Nieuwe viering, speciaal voor mensen met geheugen- en/of mobiliteitsproblemen. 

 

De eerste viering in de Lambertuskerk in Veghel, speciaal voor mensen met geheugen- en/of mobiliteitsproblemen,  is erg goed bevallen. 

Het aantal bezoekers en begeleiders overtrof de verwachtingen en de reacties waren zeer positief.

Op grond daarvan is besloten voorlopig met de viering door te gaan.

 

Deze viering is voorlopig telkens op de 3e donderdag van de maand om 15.00 uur.  

De donderdag in oktober is met muziek door Marie-Anne Veldens en Monique van de Ven

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Verschenen: Jaarverslag diakonie 2015  klik hier : (er wordt  dan een pdf-document geopend.) 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

De periodieke gift

Voor hetzelfde geld geeft u meer

 

Ieder jaar in januari vindt de actie Kerkbalans plaats, zo ook dit jaar. 

Met de actie Kerkbalans vragen wij uw aandacht voor het werk van onze parochie en hopen wij dat u dit werk met uw financiële bijdrage wilt steunen. 

Velen van u doen dat reeds en wij zijn u daar zeer dankbaar voor.

 

Dit jaar willen wij uw speciale aandacht vragen voor de mogelijkheid van de periodieke gift.

 

Waarschijnlijk wist u al dat giften aan de parochie onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar zijn bij de aangifte van de inkomstenbelasting. Dat geldt voor giften boven de 1% (minimaal € 60) en tot een maximum van 10% van het verzamelinkomen. Maar weet u dat die grenzen niet gelden voor een periodieke gift?

 

Een periodieke gift is een gift waarbij u voor minimaal vijf jaar een vast bedrag per jaar schenkt. 

Tot 1 januari 2014 moest u daarvoor naar een notaris. Dat hoeft niet meer. U kunt een periodieke gift nu ook vastleggen in een overeenkomst. Ook onze parochie biedt die mogelijkheid.

 

Via de schenkcalculator op www.schenken.nl kunt u uitrekenen welk bedrag u terug ontvangt van de belastingdienst. De schenkcalculator berekent ook het netto voordeel van een periodieke gift en laat zien welk bedrag u kunt geven als u het belastingvoordeel ten goede laat komen aan de geloofsgemeenschap. Op die manier kunt u bijvoorbeeld uw kerkelijke bijdrage verhogen zonder dat het u extra geld kost!

 

Het fiscaal voordeel van een periodieke gift is kleiner of zelfs nihil als u al ‘gewone’ giften doet die tezamen het drempelbedrag van 1% benaderen en die niet boven de 10% van het verzamelinkomen uitkomen. Dat geldt bijvoorbeeld als u meerdere kleinere bedragen schenkt aan verschillende instellingen. Uiteraard kunt u ook die giften vastleggen in een overeenkomst.

 

Wilt u een overeenkomst met onze parochie aangaan voor een periodieke gift of wilt u meer weten over de mogelijkheden? Neem dan contact op met het secretariaat, bereikbaar via secretariaatfranciscusparochie@gmail.com of telefonisch via 0413-363115 (op vrijdagmorgen). Uiteraard kunt u hiervoor ook altijd terecht bij een van de contactpersonen in uw eigen geloofsgemeenschap.

 

 

 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  

 

 

VIEREN voor GROOT en KLEIN - Peuter- en Kleutervieringen

Wilt u uw kinderen ook eens laten kennismaken met deze vormen van vieren, kijk dan in de krant, de Christoffel of de posters voor de peuter- en kleutervieringen, die op scholen, peuterspeelzalen en kinderdagverblijven worden opgehangen.

Of klik hier voor een toelichting

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

ACTUELE LITURGISCHE TOELICHTING OP DE TIJD VAN HET JAAR

Sinds enige tijd is er op deze website telkens een korte toelichting te vinden op de actuele liturgische gebeurtenissen en/of heiligenfeesten 

die op dit moment aan de orde zijn. 

Deze informatie is steeds te vinden via de menuknop "Tijd van het jaar"  onder "vieringen en intenties" of klik hier 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Voor interviews met de Veghelse missionarissen    klik hier 

                                     of klik op de menuknop hiernaast

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Tarieven:

 

Het Bestuur heeft de tarieven voor 2017 vastgesteld voor diensten,

vieringen, grafrechten, etc. De lijst met tarieven is te vinden onder de knop "Tarieven" op de 

Startpagina (of klik hier).

 

  Voor Email naar de website

  klik hier

 

 

 

 Direct naar een onderwerp ? 

 klik dan hieronder op het

 onderwerp.

------------------------------------------

    - Agenda's  

   

    - Periodieke gift

 

    - Het Parochieblad

 

    - Peuter-Kleutervieringen

 

    - toelichting kerkelijke

        (feest)dagen

 

    - Veghelse missionarissen

 

    - Tarieven