Actueel Nieuws
Start Actueel Nieuws Agenda's Bestuur&Past.groep Beleidsplan Bezinning & Gebeden Diakonie Doorverwijzing/links M 25 Parochieblad Tarieven Periodieke gift Boerdonk H.Servatius Eerde H. Anton. Abt Erp H. Servatius Keldonk H.Ant.v.Padua Mariaheide OLV v G R Zijtaart H.Lambertus H. Hart - H. Johannes Veghel H.Lambertus

 

   

Lokaal laatste nieuws zie ook                     

---------- De NieuwsPagina ----------

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Jaarverslag Hulpdienst Diaconie 2016:   klik hier : (er wordt  dan een pdf-document geopend.) 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Brabantse Open Kerkendag op zondag 26 november a.s.

Ook de Veghelse Lambertuskerk open.

De Lambertuskerk is op zondag 26 november a.s. open voor bezichtiging tijdens de Brabantse Open Kerkendag. Op deze zondag zullen ruim 180 kerken in Noord-Brabant geopend zijn.
Bezoekers zijn van harte welkom tussen 13.00 uur en 17.00 uur. Er is ook een kleine expositie van religieuze voorwerpen zoals een monstrans, diverse kelken, de bisschopsmijter van Mgr. Th. van den Tillaart etc.
Ook kunt u, onder het genot van een kopje koffie of thee, de filmbeelden zien over het zangkoor, het orgel, de kerkklokken en de situatie ‘boven de gewelven’.

De Lambertuskerk is het monumentale middelpunt van Veghel. De kerk is bekend in de verre omgeving en ruim 153 jaar geleden ontworpen door de bekende architect Pierre Cuypers. De buitenkant is bij de meeste mensen wel bekend, maar ook de binnenkant is het bekijken meer dan waard. De hand van Cuypers is overal zichtbaar in gewelven, de beelden, beschilderingen en nog veel meer.

Tijdens de openstelling zijn deskundige gidsen aanwezig. Bezoek en rondleidingen zijn kosteloos. Een vrijwillige bijdrage in de restauratiekosten van de kerk is natuurlijk van harte welkom.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

In Memoriam Pater Martien Konings 

 

Op 17 oktober is Pater Martien Konings overleden. Pater Martien konings was vaak te gast bij zijn broer Pastor Peter Konings (H.Johannes, Veghel-Zuid) en zeer bekend bij de geloofsgemeenschap H. Johannes Veghel-Zuid.. Als missionaris is hij lang werkzaam geweest in de Congo waar hij, zelf gehandicapt, veel heeft betekend voor gehandicapten met en in "zijn" Centre Simama.

 

De uitvaartdienst is op dinsdag 24 oktober in de kapel van het St. Jozefklooster, 

Kerkstraar 65 , 6543KG Nijmegen.

 

PATER MARTINUS ALPHONSUS JOSEF KONINGS SCJ. "

“Alwat je voor de minsten der Mijnen hebt gedaan, heb je voor Mij gedaan. Ontvang nu het Rijk…”(Matt, 25. 40.30)

Voor het overlijdensbericht klik hier

Voor de condoleance die Pastoor Smulders namens de parochie heeft verzonden, klik hier

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Brief van Pater van de Ven, missionaris uit Eerde (vanuit Brazilië)

 

 

 

 

Pater Ad van de Ven, Missionaris uit Eerde heeft een bijzonder boeiende brief gestuurd vanuit Brazilië

over zijn afkomst, zijn studie en zijn werk als missionaris in Brazilië.

 

Om zijn hele brief te lezen klik hier 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PATER ISSAG VERTELDE OVER INDIA

 

De eerste bijeenkomst van VORMING EN TOERUSTING in het seizoen 2017-2018 was voor pater Issag,

sinds maart van dit jaar als priester werkzaam in de Franciscusparochie

Hij vertelde aan de hand van dia's over zijn land, zijn thuis etc. 

 

wie ben ik, waar kom ik vandaan

mijn familie

mijn congregatie

de lekkere indiase keuken

mijn reis in India

mijn vorige parochie (in Nederland)

  

's Middags was de lezing in het Parochiecentrum, 's avonds in de H.Hartkerk en alle twee de gevallen was de zaal vol. Duidelijk was er veel interesse in de persoon pater Issag, zijn achtergrond en waarom nu in  Nederland. Een boeiend verhaal. 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

50 JARIG JUBILEUM GEMENGD KOOR ST. LAMBERTUS VEGHEL  

 

 

 

Het Gemengd Koor van de Sint Lambertusparochie Veghel viert in oktober haar 50 jarig jubileum. 

Het koor werd opgericht in 1967 en bestaat uit een hechte groep van trouwe betrokken personen 

die nog steeds vol enthousiasme zingen.

Drie leden vieren samen met het koor hun 50-jarig koorjubileum. Heel bijzonder.

De feestdag was zondag 1 oktober te beginnen met een viering in de Lambertuskerk om 10.00 uur

 

                                                                       

 

Lees meer  klik hier (er wordt dan een WORD-document geopend)

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Dag voor de Vrede, Interreligieuze viering  Veghel

 

21 September 2017; Dag voor de vrede in Veghel, met een wandeling langs oa. kerk en moskee,diverse plaatsten waar gelovigen bij elkaar komen, groeide de groep. 

In het Juliana park was het Johanneskoor aanwezig. Kinderen droegen de vredesduif mee.

 

Burgemeester  Marcel Fränzel benadrukte hoe belangrijk vrede is, het belang van stil te staan bij vrede. 

Hij sloot af met het vrijlaten van duiven als symbolen van de vrede.

 

Er werden 4 doeken uitgerold als  waren het rivieren samen komend vanuit 1 bron. Verhalen uit de Garoer, Koran en Bijbel werden voorgelezen. Er werd samen gezongen en geluisterd. Afgesloten werd met het lied Brabant van Guus Meeuwis, ons onofficiële volkslied.

 

    

Na afloop was er tijd voor een goed gesprek, onder genot van een koek en een beker fris. Het park was versierd met kleurplaten over Vrede. In Veghel vieren we Vrede!


 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 Nieuwe 

 Pastoraal werker 

 Hennie van Hattum

 

Zondag 10 September 2017, kennismakingsviering 10.00 uur, Lambertuskerk te Veghel. De vakantie is voorbij en vele zien er uitgerust uit. 

Hoe mooi is het dan om te beginnen in de franciscusparochie. Het Terpsichore koor uit Erp en het Kinderkoor van de Lambertuskerk verzorgde de zang. 

  

Het pastorale team bestond uit Pastoor Ard Smulders Kapelaan pater Issag Jesudass HGN, Diaken Rien van der Zanden en de pastoraal werker Hennie van Hattum. 

Het koor verzorgde de intocht. Ton Waals, vice-voorzitter van het parochiebestuur, las de benoemings brief van de Bisschop voor. Mevr. van Hattum gaf haar visite kaartje af met een mooie overweging over in liefde, leven en werken. Dit naar aanleiding van de brief van Paulus aan de Romeinen, 13 8-10 en Matteüs 18, 15-20. Alle wetten kun je samenvatten in "hou van de ander". 

Je hele leven oefen je daarin, je leert het met vallen en opstaan. Je mag elkaar best aanspreken op fouten echter neem elkaar niet de maat. Zoals Paus Franciscus ons voorhoudt: “ Vluchtelingen vormen geen problemen, maar mensen die een veilig huis zoeken.”  

Daarna was Mevr. van Hattum blij verrast met de gaven, horende bij de verwachtingen en zegeningen vanuit de parochie met betrekking tot haar nieuwe functie. Namens de kinderen kreeg ze  een kinderbijbel en de vraag of ze de kinderen wil vertellen over God en Jezus. De jongeren gaven haar een Olijfboom en vroegen ze hulp bij het wortelen en zingeving. De volwassenen en diaconale werkgroepen boden haar een gemengd boeket aan, want we zijn een bont pallet van mensen. Het bestuur bood haar een Franciscuskaars aan. 

  

 

De viering werd afgesloten met een leuk lied 

van het kinderkoor: “Kom in de kring”. 

Kinderen en Mevr. van hattum maakte een kring. 

Na afloop was er ruim gelegenheid om koffie te drinken 

en kennis te maken. 

Burgemeester Marcel Fränzel had ook een presentje 

voor Mevr. van Hattum, chocolade van Veghel; 

we blijven voedingstad. 

 

 

  

 

 

Naar aanleiding van de nieuwe kronen, staf en wereldbol heef pastoor Smulders een dankbrief gestuurd aan notariskantoor Schepers & van Nunen omdat dankzij hun gift dit mogelijk is gemaakt.

Voor de inhoud van de brief klik hier (er wordt dan een WORD-document geopend.)

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MOV Franciscusparochie doet verslag !! 

Klik hier  of ga naar de pagina MOV Franciscusparochie. (via de startpagina)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Nieuwe viering, speciaal voor mensen met geheugen- en/of mobiliteitsproblemen. 

 

De eerste viering in de Lambertuskerk in Veghel, speciaal voor mensen met geheugen- en/of mobiliteitsproblemen,  is erg goed bevallen. 

Het aantal bezoekers en begeleiders overtrof de verwachtingen en de reacties waren zeer positief.

Op grond daarvan is besloten voorlopig met de viering door te gaan.

 

Deze viering is voorlopig telkens op de 3e donderdag van de maand om 15.00 uur.  

De donderdag in oktober is met muziek door Marie-Anne Veldens en Monique van de Ven

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

De periodieke gift

Voor hetzelfde geld geeft u meer

 

Ieder jaar in januari vindt de actie Kerkbalans plaats, zo ook dit jaar. 

Met de actie Kerkbalans vragen wij uw aandacht voor het werk van onze parochie en hopen wij dat u dit werk met uw financiële bijdrage wilt steunen. 

Velen van u doen dat reeds en wij zijn u daar zeer dankbaar voor.

 

Dit jaar willen wij uw speciale aandacht vragen voor de mogelijkheid van de periodieke gift.

 

Waarschijnlijk wist u al dat giften aan de parochie onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar zijn bij de aangifte van de inkomstenbelasting. Dat geldt voor giften boven de 1% (minimaal € 60) en tot een maximum van 10% van het verzamelinkomen. Maar weet u dat die grenzen niet gelden voor een periodieke gift?

 

Een periodieke gift is een gift waarbij u voor minimaal vijf jaar een vast bedrag per jaar schenkt. 

Tot 1 januari 2014 moest u daarvoor naar een notaris. Dat hoeft niet meer. U kunt een periodieke gift nu ook vastleggen in een overeenkomst. Ook onze parochie biedt die mogelijkheid.

 

Via de schenkcalculator op www.schenken.nl kunt u uitrekenen welk bedrag u terug ontvangt van de belastingdienst. De schenkcalculator berekent ook het netto voordeel van een periodieke gift en laat zien welk bedrag u kunt geven als u het belastingvoordeel ten goede laat komen aan de geloofsgemeenschap. Op die manier kunt u bijvoorbeeld uw kerkelijke bijdrage verhogen zonder dat het u extra geld kost!

 

Het fiscaal voordeel van een periodieke gift is kleiner of zelfs nihil als u al ‘gewone’ giften doet die tezamen het drempelbedrag van 1% benaderen en die niet boven de 10% van het verzamelinkomen uitkomen. Dat geldt bijvoorbeeld als u meerdere kleinere bedragen schenkt aan verschillende instellingen. Uiteraard kunt u ook die giften vastleggen in een overeenkomst.

 

Wilt u een overeenkomst met onze parochie aangaan voor een periodieke gift of wilt u meer weten over de mogelijkheden? Neem dan contact op met het secretariaat, bereikbaar via secretariaatfranciscusparochie@gmail.com of telefonisch via 0413-363115 (op vrijdagmorgen). Uiteraard kunt u hiervoor ook altijd terecht bij een van de contactpersonen in uw eigen geloofsgemeenschap.

 

 

 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  

 

 

VIEREN voor GROOT en KLEIN - Peuter- en Kleutervieringen

Wilt u uw kinderen ook eens laten kennismaken met deze vormen van vieren, kijk dan in de krant, de Christoffel of de posters voor de peuter- en kleutervieringen, die op scholen, peuterspeelzalen en kinderdagverblijven worden opgehangen.

Of klik hier voor een impressie of voor de data.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

ACTUELE LITURGISCHE TOELICHTING OP DE TIJD VAN HET JAAR

Sinds enige tijd is er op deze website telkens een korte toelichting te vinden op de actuele liturgische gebeurtenissen en/of heiligenfeesten 

die op dit moment aan de orde zijn. 

Deze informatie is steeds te vinden via de menuknop "Tijd van het jaar"  onder "vieringen en intenties" of klik hier 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Voor interviews met de Veghelse missionarissen    klik hier 

                                     of klik op de menuknop hiernaast

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Tarieven:

 

Het Bestuur heeft de tarieven voor 2017 vastgesteld voor diensten,

vieringen, grafrechten, etc. De lijst met tarieven is te vinden onder de knop "Tarieven" op de 

Startpagina (of klik hier).

 

  Voor Email naar de website

  klik hier

 

 

 

 Direct naar een onderwerp ? 

 klik dan hieronder op het

 onderwerp.

------------------------------------------

    - Agenda's  

 

    - Periodieke gift

 

    - Het Parochieblad

 

    - Peuter-Kleutervieringen

 

    - toelichting kerkelijke

        (feest)dagen

 

    - Veghelse missionarissen

 

    - Tarieven