Lokaal laatste nieuws zie ook                     

---------- De NieuwsPagina ----------

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Eerste Communie Veghel van start, aanmelden voor Lambertuskerk en H. Hart kerk.

 

EERSTE COMMUNIE ‘BLIJF DIT DOEN’

De voorbereiding op de Eerste Communie in onze parochie beslaat een half schooljaar. We werken met een actueel project dat Blijf dit doen heet. Het project bestaat uit een mooi vormgegeven werkboekje voor de communicanten en een handleiding voor ouders.

Aan de hand van een aantal ouderbijeenkomsten, activiteiten in het parochiecentrum en vieringen in de kerk bereiden we de kinderen samen voor op hun Eerste Communie in het voorjaar van 2020.

 

.

22 oktober om 20 uur in de h hartkerk is de informatieavond over de eerste communie voor regio Veghel inloop is vanaf 19.45 uur.

 

De eerste communie 2020

Heilig  Hart is op 17 mei 2020

Lambertus kerk is op 7 juni 2020

 

AANMELDINGSFORMULIER EERSTE COMMUNIE H.Hart-H.Johannes 2020 Klik hier (een bestand wordt geopened).

AANMELDINGSFORMULIER EERSTE COMMUNIE H.Lambertus 2020  Klik hier (een bestand wordt geopened).

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Een warme Franciscusviering.

 

Voor de eerste keer werd er op vrijdagavond 4 oktober j.l. , op Werelddierendag, een speciale viering gewijd aan de patroonheilige van onze parochie, de H. Franciscus. Met als thema : “ Franciscus , vriend van de schepping”.

Heel toepasselijk was als locatie de kapel van de zusters Franciscanessen gekozen. In de fraaie kapel waren alle beschikbare plaatsen bezet met kerkgangers uit de gehele parochie. En met name waren er ook veel kinderen met hun ouders, wat wellicht samenhing met 'de fotowedstrijd' , maar daarover later meer. De viering had met 4 voorgangers een plechtige maar ook heel warme sfeer. In de diverse lezingen werd de persoon en het leven van de H. Franciscus nader belicht. Heel bijzonder was ook de de tweespraak tussen de Bioloog en de Theoloog, die in prachtige zinnen en aan de hand van dia's, ons de schoonheid van de schepping lieten zien. Dankzij de mooie liederen van het koor Terpsichore uit Erp, kreeg deze viering een extra glans. Na de mis was er voor iedereen koffie en thee met iets 'zelfgebakken' lekkers ! En was er de prijsuitreiking van de reeds genoemde fotowedstrijd. Alle kinderen van de basisscholen in de Franciscusparochie waren uitgenodigd om zelfgemaakte foto's in te sturen over 'hun liefde voor de dieren'. De mooiste drie werden vanavond bekroond. Prachtige foto's waren het ! En zo bijzonder om dan die hele jonge winnaars, onder applaus, 'zo trots als een pauw' , met hun prijs terug te zien lopen naar hun ouders. In zijn geheel een heel mooi initiatief ; zeker waard om tot een traditie te worden.

 

UITSLAG FOTOWEDSTRIJD 'BEESTACHTIG MOOI'

 

Allereerst dank aan alle kinderen die er op uittrokken om een dier op de foto te zetten.

Dat valt vaak nog niet zo mee. Ze zitten niet stil, vliegen weg, draaien net hun kop om.

Maar we hebben prachtige foto's binnengekregen van ongeveer 25 kinderen.

Allemaal heel hartelijk dank voor jullie deelname en jullie mooie foto's!

 

Op 4 oktober, wereld dierendag en de feestdag van St. Franciscus werden in het Ontmoetingscentrum van de zusters Franciscanessen in Veghel de prijswinnaars bekend gemaakt.

In de jongste leeftijdsgroep won Finn van Oort met een foto van haar hondje Bobbi, waar ze helemaal verliefd op is, de derde prijs. De 2e prijs is uitgereikt aan Roche Gevers, die een prachtige foto maakte van zijn kat Zahra.  Demi van den Oever won met een prachtig close-up foto van haar konijn. Zo scherp dat zijn snorharen te tellen zijn.

 

De 3e prijs voor kinderen uit groep 5 t/m 8 is gewonnen door Hester Meijer. Zij maakte een foto van haar beste vriend, haar hond Tango die ons vanaf de foto lief en heel geduldig aankijkt. Jarno Verstraten, zag met veel oog voor detail hoe mieren een dode rups proberen weg te voeren. Met die foto won hij de 2e prijs.

De 1e prijs, een foto die de jury echt bijzonder vond, is gemaakt door Isis Hoefnagel op vakantie in Marokko. Haar broertje houdt voorzichtig maar stevig, want anders springt hij weg, een kikker vast. Haarscherp is het mooie, maar toch wel beetje enge glibberige beestje in beeld. Prachtige foto Isis!

 

Namens de jury van 'Beestachtig mooi', Hennie van Hattum, pastoraal werkster Franciscusparochie

 

 

 

cid:1BD59DB2-0FCF-4E70-9966-ACDD92E6BB11cid:C82ADD10-BDEE-42FF-888D-7F250BD3B7F2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Waarom luiden op vrijdag 4 oktober om twee uur ‘s middags in Veghel alle kerkklokken?

 

Op 4 oktober, de feestdag van Franciscus, Werelddierendag, wordt dit jaar herdacht, dat 800 jaar geleden de ontmoeting was van Franciscus met de Sultan. De eerste keer dat er een respectvolle officiële ontmoeting plaatsvond tussen vertegenwoordigers van de katholieke kerk en de islamitische gemeenschap.

Het toeval wil dat de feestdag van Franciscus dit jaar op een vrijdag valt, de dag waarop de moslims samen komen in de moskee voor het grote vrijdagmiddaggebed.  Daarom luiden om twee uur, gedurende vijf minuten, de klokken van de kapel van de zusters Franciscanessen, alle vier de klokken van de Lambertus kerk en de klok van de H. Hartkerk. Met het luiden sluiten de katholieke kerken zich aan bij middaggebed in de moskee. Een oecumenisch teken, wat bedoeld is als een oproep tot vrede en dialoog tussen de moslims en christenen wereldwijd.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NIEUWS OVER PATER ISSAG JESUDASS

pasfoto 5 (2)Dierbare parochianen, in de afgelopen jaren zijn wij vertrouwd geraakt met pater Issag Jesudass, lid van de Congregatie “Heralds of Good News”, een Congregatie die hulp verleend aan kerkprovincies die kampen met een tekort aan priesters.  Na zijn starttijd in Aalst-Waalre is hij een gewaardeerde collega en priester voor onze grote parochie.  Gebruikelijk in zijn Congregatie is dat de missionarissen na tien jaar benoeming een nieuwe benoeming krijgen.  Na belangrijk overleg van onze bisschop met de Congregatie, na correspondentie van uw pastoor met de provinciaal overste, en nadat bleek dat u door uw waardering en de uiting daarvan aangaf: wat zou het fijn zijn als pater Issag bij ons kon blijven… Mag ik u meedelen dat pater Issag wanneer de 10 jaar vol zijn, toch nog voor onbepaalde tijd bij ons mag blijven. Ik hoop en bid dat dit dan ook in Veghel mag zijn. Dit vreugdevol nieuws mag ons dus niet overmoedig maken, dus laten wij blijven bidden voor onze eigen intenties, maar ook dat onze gewaardeerde kapelaan bij ons mag blijven werken! 

 

Hartelijke groet,

pastoor A. Smulders

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MOV Franciscusparochie doet verslag !! 

Klik hier  of ga naar de pagina MOV Franciscusparochie. (via de startpagina)

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Nieuwe viering, speciaal voor mensen met geheugen- en/of mobiliteitsproblemen. 

 

De eerste viering in de Lambertuskerk in Veghel, speciaal voor mensen met geheugen- en/of mobiliteitsproblemen,  is erg goed bevallen. 

Het aantal bezoekers en begeleiders overtrof de verwachtingen en de reacties waren zeer positief.

Op grond daarvan is besloten voorlopig met de viering door te gaan.

 

Deze viering is voorlopig telkens op de 3e donderdag van de maand om 15.00 uur.  

De donderdag in oktober is met muziek door Marie-Anne Veldens en Monique van de Ven

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 De periodieke gift

Voor hetzelfde geld geeft u meer

 

Ieder jaar in januari vindt de actie Kerkbalans plaats, zo ook dit jaar. 

Met de actie Kerkbalans vragen wij uw aandacht voor het werk van onze parochie en hopen wij dat u dit werk met uw financiële bijdrage wilt steunen. 

Velen van u doen dat reeds en wij zijn u daar zeer dankbaar voor.

 

Dit jaar willen wij uw speciale aandacht vragen voor de mogelijkheid van de periodieke gift.

 

Waarschijnlijk wist u al dat giften aan de parochie onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar zijn bij de aangifte van de inkomstenbelasting. Dat geldt voor giften boven de 1% (minimaal € 60) en tot een maximum van 10% van het verzamelinkomen. Maar weet u dat die grenzen niet gelden voor een periodieke gift?

 

Een periodieke gift is een gift waarbij u voor minimaal vijf jaar een vast bedrag per jaar schenkt. 

Tot 1 januari 2014 moest u daarvoor naar een notaris. Dat hoeft niet meer. U kunt een periodieke gift nu ook vastleggen in een overeenkomst. Ook onze parochie biedt die mogelijkheid.

 

Via de schenkcalculator op www.schenken.nl kunt u uitrekenen welk bedrag u terug ontvangt van de belastingdienst. De schenkcalculator berekent ook het netto voordeel van een periodieke gift en laat zien welk bedrag u kunt geven als u het belastingvoordeel ten goede laat komen aan de geloofsgemeenschap. Op die manier kunt u bijvoorbeeld uw kerkelijke bijdrage verhogen zonder dat het u extra geld kost!

 

Het fiscaal voordeel van een periodieke gift is kleiner of zelfs nihil als u al ‘gewone’ giften doet die tezamen het drempelbedrag van 1% benaderen en die niet boven de 10% van het verzamelinkomen uitkomen. Dat geldt bijvoorbeeld als u meerdere kleinere bedragen schenkt aan verschillende instellingen. Uiteraard kunt u ook die giften vastleggen in een overeenkomst.

 

Wilt u een overeenkomst met onze parochie aangaan voor een periodieke gift of wilt u meer weten over de mogelijkheden? Neem dan contact op met het secretariaat, bereikbaar via secretariaatfranciscusparochie@gmail.com of telefonisch via 0413-363115 (op vrijdagmorgen). Uiteraard kunt u hiervoor ook altijd terecht bij een van de contactpersonen in uw eigen geloofsgemeenschap.

 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  VIEREN voor GROOT en KLEIN - Peuter- en Kleutervieringen

Wilt u uw kinderen ook eens laten kennismaken met deze vormen van vieren, kijk dan in de krant, de Christoffel of de posters voor de peuter- en kleutervieringen, die op scholen, peuterspeelzalen en kinderdagverblijven worden opgehangen.

Of klik hier voor een impressie of voor de data.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  ACTUELE LITURGISCHE TOELICHTING OP DE TIJD VAN HET JAAR

Sinds enige tijd is er op deze website telkens een korte toelichting te vinden op de actuele liturgische gebeurtenissen en/of heiligenfeesten 

die op dit moment aan de orde zijn. 

Deze informatie is steeds te vinden via de menuknop "Tijd van het jaar"  onder "vieringen en intenties" of klik hier 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

  Voor Email naar de website

  klik hier

 

 

 

 Direct naar een onderwerp ? 

 klik dan hieronder op het

 onderwerp.

------------------------------------------

    - Agenda's  

 

    - Periodieke gift

 

    - Het Parochieblad

 

    - Peuter-Kleutervieringen

 

    - toelichting kerkelijke

        (feest)dagen

 

    - Veghelse missionarissen

 

    - MOV

 

    - Tarieven